Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

30.10.2016 Arja Juvonen äänesti omantuntonsa mukaan- Poleemi lehden henkilöhaastatteluLisätietoa >>29.10.2016 Kaikki mahdolliset porsaanreiät on tilkittävä, ettei yksikään seksuaalisen hyväksikäytön tapaus jää paljastumatta (Helsingin Sanomat)SOSIAALITYÖNTEKIJÄT toivoivat, että väärinkäsityksiä sosiaalityöntekijöiden työtä kohtaan ei syntyisi (HS 21.10.). Kirjoituksessa nostettiin esiin sitaattini sosiaalityöntekijöiden pätevyysvaatimuksista sekä kannanottoni siihen, miten on mahdollista, että alle 17-vuotiaan raskauden keskeytykseen riittää vain yhden lääkärin lupapäätös, kun taas aikuisen naisen raskauden keskeytykseen tarvitaan kahden lääkärin päätös.

Asia liittyi Oulun tapaukseen, jossa paljastui epäily lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapselle oli myös tehty useita raskauden keskeytyksiä. Haluan kirjoituksellani avata näkökantojani.

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on työelämään siirtymisen nopeuttaminen. Hankkeen tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut.

Hallitusohjelmassa työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla. Kyseessä on henkilöstön tarkastelu kokonaisuutena. Tärkeää on, että henkilöstöä ja osaamista on myös tulevaisuudessa kaikilla aloilla.

Olisiko sosiaalityön kentällä sellaisia tehtävänkuvia, joista myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ammattilaiset voisivat löytää paikkansa? Kannan huolta paitsi yhteiskunnan taloudellisista myös sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista. Vilpitön ajatukseni on ollut, että voisimme löytää ratkaisuja siihen, kuinka kohdistaa resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

Aborttilainsäädännön kehittämisen tarpeista olen jättänyt kirjallisen kysymyksen ministerille. Nostan siinä esiin myös sosiaalityön osuuden, jota en ole tämän aborttiasian yhteydessä kertaakaan kiistänyt.

On tärkeää, että yhteiskunnasta tilkitään kaikki mahdolliset porsaanreiät niin, ettei yksikään seksuaalisen hyväksikäytön tapaus jää paljastumatta. Tapahtuuko se sitten lääkärin, sosiaalityöntekijän vai lainsäätäjän keinoin, on oma kysymyksensä.

Arja Juvonen

kansanedustaja (ps), sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Espoo14.01.2016 Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien rangaistusasteikkoja tiukennettava (Länsiväylä 9.1.2016)Leena Ranta kirjoitti Areena- palstalla rikosrekisteriotteen tarkastamisen mahdollisuudesta vapaaehtoistyössä toimivilta (Länsiväylä Rikosrekisteri kannattaa tarkistaa vapaaehtoisiltakin 30.12.2015). Rannan kannanotto oli tärkeä muistutus lain mahdollistamasta lisäkeinosta lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten ennaltaehkäisyssä. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä astui voimaan 1.5.2014. Lain taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta sekä aiheesta tekemäni lakialoite vuodelta 2011.
Lain mukaan henkilön rikostausta voidaan selvittää nyt myös lasten kanssa vapaaehtoistoiminnassa työskenteleviltä henkilöiltä. Palvelusuhteessa lasten kanssa toimivilta henkilöiltä rikostaustan tarkastaminen on ollut jo pitkään pakollista. Lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja sitä, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet henkilöt eivät pääsisi työskentelemään vapaaehtoistyössä lasten kanssa. Useat järjestöt ovat pitäneet uutta lakia hyvänä ja tärkeänä, joten lain sallimaa mahdollisuutta rikosrekisterin selvittämiseen toivottavasti myös käytetään. Lain astuttua voimaan vuonna 2014 oikeusrekisterikeskuksen mukaan selvityspyyntöjen määrä oli kuitenkin vähemmän kuin lakia valmisteltaessa ennakoitiin. Lakimuutos saatiin kuitenkin jalkautumaan hyvin toimijoiden keskuuteen, joten kyseessä saattoi olla uuden lainsäädännön voimaanastumisen ajankohta juuri kesän korvilla, jolloin vapaaehtoistyössä toimijat oli jo ehditty rekrytoida. On ymmärrettävää, että lain toimivuutta on mahdollista luotettavasti arvioida vasta jonkun ajan kuluttua lain voimaantulosta. Lain toimivuutta ja käyttöönottoa tuleekin arvioida tänä vuonna uudestaan.
Eduskunnassa käsitellään tällä kuluvalla kaudella laajasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä, mutta myös niistä rikoksista säädettyjä rangaistusasteikkoja. Tulevalla kevätkaudella käsittelyssä on aiheeseen liittyvä kansalaisaloite, mutta myös edelliseltä eduskuntakaudelta toisintona jättämäni lakialoite, jossa esitetään lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksen korottamista siten, että tuomio olisi ehdollisen sijaan ehdotonta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tekee vahvasti toimia tälläkin kaudella sen eteen, että lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennaltaehkäistään, tapahtuneet rikokset tulevat päivänvaloon ja rikoksista säädetyt rangaistukset vastaavat myös teon moitittavuutta.


Tutustu julkaistuihin kirjoituksiini eri lehdissä vuosien varrella.


 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi