Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

24.12.2015 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016Tule joulu sydämeen, tule meihin jokaiseen! Kiitos kuluneesta vuodesta tukijoille, ystäville, työkavereille ja yhteistyökumppaneille. Perheelle ja läheisille.

Kirjoitan tämän toivotuksen jouluaattoyönä kello 2.05. Kinkku ja kalkkuna ovat sulassa sovussa samassa uunissa kypsymässä. Uun-tuuvinki eli imelletty perunalaatikko imeltyy hellan kupeessa. Talo on aivan hiljaa ja piparisydän houkuttelee haukkaamaan palasen joulukanelin makua. Rauhaisaa joulua kaikille!06.12.2015 Itsenäinen Suomi voisi olla myös väkivallaton SuomiNaisiin kohdistuva väkivalta on vitsaus, jonka kitkemisessä ja ennaltaehkäisyssä on Suomessa täysin epäonnistuttu. Siitä muistuttaakseni kannan tänään itsenäisyyspäivän juhlavasaanotolla Paula Aarikan suunnittelemaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista Liekki- korua.

Erityisesti huolestuttavaa on hiljaisuuteen ja pimentoon jäävä väkivalta, jonka uhrina on iäkäs nainen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman kansainvälisen tutkimuksen mukaan (2010) joka neljäs yli 60-vuotias kotona asuva nainen on kokenut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Noin viisi prosenttia naisista on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa - luku on tutkittujen maiden korkein.
Ikäihmisten kohdalla väkivalta on tyypillisesti pitkäkestoista, jopa vuosikymmeniä jatkuvaa. Iäkkäät naiset kertovat harvoin oma-aloitteisesti parisuhteessaan kokemastaan väkivallasta.

Iäkkäälle ilmestynyt mustelma tai ruhje saatetaan tulkita virheellisesti vaikkapa kaatumisesta johtuvaksi, mutta totuus voikin olla täysin toinen. Tarvitaan avoimia silmiä ja ymmärrystä, jotta jokainen mahdollinen väkivallan teko saadaan selville.

Helmikuussa 2013 julkaistun Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmän selvityksen mukaan (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 12/2013) tieto iäkkäistä rikosten uhreista ja heihin kohdistuvista rikoksista on puutteellista ja vaikeasti saatavilla. Iäkkäisiin kohdistuvien rikosten ja uhrikokemusten tulisi olla tarkemman seurannan kohteena. Sosiaali- ja terveysviranomaisten olisi tilastoitava paremmin tieto asiakkaista, joiden epäillään joutuneen väkivallan kohteeksi.

Tarvitsemme valtakunnallisia, mutta myös ruohonjuurella tapahtuvia kuntakohtaisia toimia, jotta ikääntyneiden kohtaamaa väkivaltaa saadaan nostettua päivänvaloon. Kotisairaanhoidon, muisti- ja vanhusneuvoloiden ja terveysasemien roolia ei voi liikaa korostaa.

Tänä itsenäisyyspäivänä toivon, ettei yksikään ihminen, nuori tai vanha, joudu väkivallan kohteeksi. Presidentin Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla kannan Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n ja Aarikan väkivallan vastaista Liekki-korua. Korusarja syntyi aikoinaan suomalaisten naisjärjestöjen ideoimana ja jo perinteeksi muodostuneiden Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtumien inspiroimana.

Liekki-koru muistuttaa siitä, että itsenäinen Suomi voisi olla myös väkivallaton Suomi.12.11.2015 Lakialoitteeni lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksen korottamisesta lähetekeskustelussa torstainaLakialoiteLA212015 vp
ArjaJuvonenpsym.
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoitteessa esitetään, että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa. Aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa.
PERUSTELUT
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistus törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta (rikoslain 20 luvun 7 §). Suomalaisessa oikeuskäytännössä siitä voidaan kuitenkin tuomita vähimmäisrangaistuksen mukaan, jolloin vankeustuomio on ehdollinen. Rikoslain 6 luvun 9 §:n (515/2003) mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.
Esimerkiksi helmikuussa 2013 uutisoitiin käräjäoikeustuomiosta, jossa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista annettiin tuomioksi vuosi ja kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta ja sakkoja. Käräjäoikeus totesi oululaismiehen syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Teko oli kaikilla mittareilla mitattuna erittäin vakava, mutta tuomio ei ollut ankara. Vuonna 2014 Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa asuvan miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdolliseen vankeuteen yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Sen lisäksi tuomitulle määrättiin yhdyskuntapalvelua 60 tuntia. Myös poikkeuksellisen törkeäksi arvioidun niin sanotun Muuramen pedofiilijutun päätekijä tuomittiin lapseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalirikoksesta kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen. Uhrille mies velvoitettiin maksamaan 10 000 euron kärsimyskorvaus.
Viime vuosien aikana vastaavat tapaukset ovat useita kertoja nostaneet julkiseen keskusteluun kysymykset lastensuojelun parantamisesta ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten saattamisesta vastaamaan tekojen haitallisuutta ja vakavuutta. Keskusteluun osallistuneista oikeusasiantuntijoista esimerkiksi KKO:n presidentti Pauliine Koskelo on arvioinut rangaistuskäytännön vaihtelevan erityisesti ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välisessä rajanvedossa. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta on pitänyt ongelmana sitä, että törkeästä seksuaalirikoksesta voidaan antaa ehdollinen vankeusrangaistus. Eduskunnassa asiaan ovat kiinnittäneet huomiota lakialoitteilla esimerkiksi kansanedustajat Päivi Räsänen /kd (LA 17/2010 vp), Kari Tolvanen /kok (LA 33/2011 vp) ja Arja Juvonen /ps (LA 20/2013 vp).
Rikoslakimme mukaan törkeästä raiskauksesta vähimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen, vähimmäisrangaistus on lievempi, vaikka rikoksen kohteina lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä. Lapset luottavat aikuisiin eivätkä kykene kertomaan uhriksi joutumisestaan varsinkaan perheen sisäisissä tapauksissa, joissa hyväksikäyttö on voinut olla pitkään jatkuvaa. Lapsen törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneellä on monesti useampia uhreja. Rikos myös uusitaan usein. Rikoksen uhriksi joutuminen jättää tyypillisesti lapseen pysyvät, vaikeasti parantuvat jäljet, joiden kanssa on tultava toimeen koko loppuelämän ajan. Tällaisissa rikoksissa vankien määrän ja kustannusten kasvu ei voi olla peruste rangaistuksen säilyttämiselle nykyisellä tasolla. Koska lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan lähes poikkeuksetta pitää erityisen julmina, sen tulisi näkyä sekä rikosten rangaistusasteikon määrittelyssä että oikeuskäytännössä. Vähimmäisrangaistuksen korottaminen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahteen vuoteen yhdenmukaistaisi rangaistuskäytäntöä törkeissä tapauksissa ja antaisi asianmukaisen viestin rikoksen todellisesta vakavuudesta, kun siitä ei enää voisi tuomita ehdollista vankeusrangaistusta.
Lakialoitteen kannattavuusarvioinnin, eli poliittisen uudistustahdon kannalta samansuuntaisesti hallitusohjelmaan on myös kirjattu tärkeimpien oikeusasioita koskevien lainsäädäntöhankkeiden päälinjoina, että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan ja varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen, ja tarkistetaan ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia. Viimeksi mainitusta vaihtoehtoina olisivat esimerkiksi lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus (Ratkaisujen Suomi, Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 37).
Lakialoitteeseen sisältyvää ehdotusta voidaan luonnehtia vaikutuksiltaan yhteiskunnalliseksi. Tämä koskee lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuuden korostamista sekä heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa ja seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa suojan parantamista. Tältä kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti perustuslaissa suojatut oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §) ja yksityiselämän suojaan (10 §). Aloitteen ehdotusten voidaan toteutuessaan jossain määrin myös arvioida vähentävän lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, kun rangaistuksen pelko estää tekemästä rikosta tai ainakin tekee rikoksen tekijälleen epäedulliseksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki
rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 540/2011, seuraavasti:
20 luku
Seksuaalirikoksista
7 §
Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Jos
1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka
2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä
a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa,
b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai
c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen aseman vuoksi
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.
Helsingissä 21.9.2015
ArjaJuvonenps
AnneLouhelainenps
OlliImmoneneimm
MikaRaatikainenps
LauraHuhtasaarips
VilleTaviops
SimonElops
PenttiOinonenps
JaniMäkeläps
ReijoHongistops
KimmoKiveläps
ToimiKankaanniemips
RamiLehtops
KajTurunenps
JariRonkainenps
MikaNiikkops
MarttiMölsäps
LeaMäkipääps
AriJalonenps
TeuvoHakkarainenps
RitvaElomaaps
SamiSaviops
MariaTolppanenps
VilleVähämäkips
VeeraRuohops
SariTanuskd
HannaKosonenkesk
MarttiTaljakesk
PetriHonkonenkesk
JaanaPelkonenkok
PauliKiurukok
PirkkoMattilaps
SinuheWallinheimokok
TuomoPuumalakesk
AriTorniainenkesk
SatuTaavitsainensd
HarryHarkimokok
KariKulmalaps
JuhaPylväskesk
AnttiKurvinenkesk
VilleSkinnarisd
KatriKulmunikesk
NiiloKeränenkesk
MikkoSavolakesk
PerttiHakanenkesk
Sirkka-LiisaAnttilakesk
MarisannaJarvakesk
SariMultalakok
SusannaKoskikok
EmmaKarivihr
PeterÖstmankd
SampoTerhops
EerikkiViljanenkesk
NasimaRazmyarsd
MikkoKärnäkesk
JoonaRäsänensd
MarkkuEestiläkok
HannuHoskonenkesk
WilleRydmankok
LeenaMerips
JuhoEerolaps
Vesa-MattiSaarakkalaps
SannaLauslahtikok
LasseHautalakesk
HannakaisaHeikkinenkesk
ArtoPirttilahtikesk
EeroLehtikok
HarriJaskarikok
Eeva-MariaMaijalakesk
JuhanaVartiainenkok
SeppoKääriäinenkesk
EskoKivirantakesk
OlaviAla-Nissiläkesk
PäiviRäsänenkd
BenZyskowiczkok
PerttiSalolainenkok
TapaniTöllikesk
TimoKallikesk
PekkaHaavistovihr
OutiAlanko-Kahiluotovihr
MarkkuPakkanenkesk
JukkaKoprakok
TiinaElovaaraps
SilviaModigvas
TimoHeinonenkok
KalleJokinenkok
JyrkiKasvivihr
JaniToivolavihr
ToukoAaltovihr
JariMyllykoskivas
HarryWallinsd
SofiaVikmankok
IlkkaKanervakok
JariLeppäkesk
SariEssayahkd
LauriIhalainensd
JohannaKarimäkivihr
MarkusMustajärvivas
MattiSemivas
VilleNiinistövihr
SusannaHuovinensd
AnteroLaukkanenkd
ElsiKatainenkesk
AnneKalmarikesk
AilaPaloniemikesk
TomPackalénps
Viimeksi julkaistu 27.10.2015 10:02
06.11.2015 Kirjallinen kysymys liittyen teurastamoissa tapahtuneisiin epäasiallisuuksiin eläinten kohtelussaKIRJALLINEN KYSYMYS
Eläinten epäasiallinen kohtelu teurastamoissa
Eduskunnan puhemiehelle
Eläinsuojelu tarkoittaa eläinten suojelua kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistämistä.

Eläinsuojelun periaatteet on määritelty eläinsuojelulaissa (247/1996). Lain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Lain mukaan eläimen lopetus on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain lopettamisen osaava henkilö, jolla on oltava riittävät tiedot lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Eläinten lopetusta koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään eläinsuojelulain 32 §:ssä ja eläinten teurastusta koskevat säännökset ja viittaussäännökset on sisällytetty eläinsuojelulain 33 §:ään.

Eläinsuojelulain lisäksi eläinsuojelua koskevaa sääntelyä, virallisluontoisia päätöksiä ja ohjeistusta on olemassa huomattavan paljon. Eläinsuojelurikosta ja -rikkomusta koskevat säännökset on otettu eläinsuojelulakiin ja rikoslakiin (39/1889).

Eläinsuojelun toteutumista valvovat eläinsuojeluviranomaiset, kuten kunnan ja läänineläinlääkärit, poliisi ja terveystarkastajat. Monilla paikkakunnilla toimii lisäksi vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia.

Lisäksi tällä hetkellä eläinsuojelulain kokonaisuudistus on käynnissä. Edellinen laki on säädetty 1990-luvulla, ja tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista on sen jälkeen saatu runsaasti lisää. Samalla ihmisten asenteet eläimiä ja eläintenpitoa kohtaan ovat muuttuneet.

Eläinten suojelua koskevasta sääntelystä ja sanktiouhan olemassaolosta huolimatta viime aikoinakin on uutisoitu teuraseläinten kaltoin kohtelusta. Esimerkiksi Oikeutta eläimille -järjestö on julkaissut materiaalia, jossa eläimiä pahoinpidellään sikaloissa ja navetoissa.

Suomessa jokaisella ihmisellä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia eläinsuojelun toteutumisesta. On tärkeää, että asiat tuodaan julki avoimesti ja asiat korjataan.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä suomalaisissa teurastamoissa paljastuneiden ja julkisuuteen tulleiden eläinten epäasiallisen kohtelun selvittämiseksi?
Miten epäasiallisuuksia ja eläinten kaltoin kohtelua tulisi hallituksen mielestä ennaltaehkäistä teurastamoissa?
ovatko eläinsuojelurikoksissa annettavat rangaistukset hallituksen mielestä riittäviä?
Millainen ammattipätevyys teurastajalla on ja tulisi olla, kun laissa edellytyksenä eläinten lopettamiseen on väljä ilmaisu riittävät tiedot ja taito sekä valtuutussäännös tarkempien säännösten antamiseen valtioneuvoston asetuksella?


Helsingissä 5.11.2015
Arja Juvonen /ps02.11.2015 Suomalaiset teurastamot- kertokaa meille, miten teillä toimitaanTiedote 2.11.2015

Kansanedustaja Arja Juvonen(ps) vaatii suomalaisilta teurastamoilta selvitystä siitä, miten teurastamoissa huolehditaan eläinten hyvinvoinnista loppuun saakka ja miten teuraseläimen kohtelu ja teurastaminen toteutetaan asianmukaisesti.

HkScanPaimion teurastamosta julkisuuteen tulleet Oikeutta Eläimille järjestön kuvaamat videot ovat heittäneet varjon suomalaisen lihateollisuuden päälle sillä voimalla, että jokaisen teurastamon on syytä käydä läpi toimintatapojaan ja valmiuksiaan. Yksikin vastaava lisäuutinen tai tieto yhdestäkin suomalaisesta teurastamosta olisi katastrofi suomalaiselle lihateollisuudelle. Kuluttajan luottamus suomalaiseen lihaan tulee palauttaa.

-Kyseessä on nyt suomalaisen lihateollisuuden maineenpuhdistusviikot. Lihateollisuus on saanut yhden julkisuuteen tulleen epäonnistuneen toimijan takia hyvin suuren tahran.

-Olin viime viikon Islannissa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa ja sain sinne runsaasti kansalaisilta yhteydenottoja. Viikonloppuna yhteydenottoja on tullut lisää. Ryhdyn nyt selvittämään eläinsuojelulakia liittyen teuraseläimiin, teurastamojen valvontaan, teurastajan koulutukseen sekä pätevyyteen liittyviin asioihin. Myös teurastamoissa käytetyn sijaistyövoiman ammattipätevyyden ja osaamisen taustat kiinnostavat. Olisiko lainsäädännölle jotakin tehtävä, jotta Paimion kaltaiset tapahtumat eivät ikinä enää pääsisi Suomessa tapahtumaan. Otan myös mielelläni vastaan informaatiota teurastamoista tai vaikkapa lihateollisuudessa työskenteleviltä henkilöiltä siitä, mitä tai millaisia parannusehdotuksia heillä olisi eteenpäin vietäväksi, Juvonen sanoo.

-Kansalaiset ovat olleet vihaisia ja surullisia. Monet ovat vaatineet, että laki vedetään niin tiukaksi, että lihatoimijat joutuvat raportoimaan liki pienimmänkin rasahduksen tehtaalla. Kuluttajat haluavat, he vaativat ja ovat myös oikeutettuja tietää, millaisen prosessin kautta heidän lautaselleen päätynyt lihapala on kulkenut. Oikeutta eläimille järjestön salakuvaamalla videolla on meitä suomalaisia paitsi itketetty, meille on myös kerrottu ja näytetty realistisesti se, että mitä kaikkea teurastamon seinien sisällä saattaakaan tapahtua. Nuo tapahtumat ovat väärin ja niihin on puututtava välittömästi. Videon pääosissa olevilla eläimillä ei näytä olevan mitään arvoa, eivätkä ne myöskään saa näin armoa, Juvonen sanoo.

-Tilannetta rauhoittamaan tarvitaan kaikkien suomalaisten teurastamojen avoimuuden lisäämistä. Kertokaa meille, miten teillä toimitaan, Juvonen pyytää.


Lisätiedot
Arja Juvonen
Kansanedustaja
050-5311108
27.10.2015 Viikkoni vierähtää Islannissa Pohjoismaiden neuvoston Reykjavikin täysistunnossaViikkoni vierähtää Islannissa Reykjaviksissa, jossa on juuri meneillään Pohjoismaiden neuvoston täysistunto. Neuvoston Hyvinvointivaliokunnan jäsenenä pidän mm. puheenvuoron liittyen selontekoon vammaisasiain pohjoismaisesta yhteistyöstä. Istuntoa voi seurata http://www.norden.org/fi12.10.2015 Espoossa vuonna 2011 jättämäni valtuustoaloite Omaishoitajien Sporttikorteista hyväksyttiin juuri Vantaalla- toivottavasti Espoo tulee vihdoinkin perässäJätin 13.9.2011 Espoon valtuustossa valtuustoaloitteen Omaishoitajien Sporttikorteista, jonka tarkoituksena oli antaa omaishoitajille mahdollisuus käydä vaikkapa uimassa ilmaiseksi. Aloitteella oli kannatusta, mutta kaupunki ei vienyt sitä eteenpäin. Valtuustoaloitteeni kopioitiin Vantaalle, jossa ilokseni aloite sai kaupungin taakseen. Vantaalla aloitetaan vuoden 2015 loppuun saakka kestävä kokeilu, joka antaa omaishoitajille mahdollisuuden mennä uimaan ilmaiseksi. Juuri äsken Espoon valtuustossa esitin toivomuksen, että Omaishoitajien Sporttikortin ilmainen käyttöönotto selvitetään myös Espoossa. Eli vuoden 2011 aloitteeni lisäksi esitän myös toivomusesityksen, joka koukkaa mutkan kautta Vantaalta- mutta kukaanhan ei ole profeetta omalla maallaan! Jos Vantaalla on varaa tarjota omaishoitajille uintimahdollisuus, on se myös taatusti myös Espoolla.10.10.2015 Lauantaina tavattavissa Riihimäellä klo 10.30 - 11.30Viikonloppuna on markkinoita, vilskettä ja vilinää. PS-Naisten syyskokouksen aamuna piipahdamme Anne Louhelaisen ja Leena Meren kanssa Riihimäellä Granit- aukiolla kansaa tapaamassa. Itse olen paikalla klo 10.30 - 11.30.
20.09.2015 Kovempia rangaistuksia rattijuoppoudesta kansalaisaloite edellisellä eduskuntakaudella- lakivaliokunnan lausumia on vietävä eteenpäinKIRJALLINEN KYSYMYS
Kovempia rangaistuksia rattijuoppoudesta –kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan hyväksymien lausumien johdosta toimiin ryhtyminen
Eduskunnan puhemiehelle

Kansalaisaloitteesta Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) annetussa lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 31/2014 vp – M 5/2014 vp) valiokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät ehdotukset lainvalmisteluun ryhtymisestä hylätään. Valiokunnan perusteluista ilmenee, että lakiehdotusten hylkääminen johtuu tietyistä oikeudellisista reunaehdoista ja siitä, että lakivaliokunnan mielestä voimassa oleva lainsäädäntö täyttää kansalaisaloitteen eräät vaatimukset. Mietinnössään lakivaliokunta myös ehdottaa, että hyväksytään kuusi lausumaa. 10.03.2015 pidetyssä ainoassa käsittelyssä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen hylkäämisestä ja hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Eduskunnan hyväksymät lausumat M 5/2014 vp

M 5/2014 - Lausuma 1
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi.
M 5/2014 - Lausuma 2
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä.
M 5/2014 - Lausuma 3
Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen.
M 5/2014 - Lausuma 4
Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksiin.
M 5/2014 - Lausuma 5
Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia.
M 5/2014 - Lausuma 6
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kysymyksessä on olennaiset lainsäätämismenettelyyn liittyvät päätökset, jotka eduskunnan hyväksyminä merkitsevät, että niistä muodostuu osa ns. lainsäätäjän tahtoa. Esimerkiksi kansalaisaloitteen eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisen (KAA 3/2013 vp) yhteydessä mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyneen lausuman johdosta on käynnistetty asiaa koskeva lainvalmistelu oikeusministeriössä. Tässä yhteydessä kansalaisaloitteen toisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lausumaehdotuksen, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä.

Myös rattijuopumusta koskevan kansalaisaloitteen yhteydessä hyväksyttiin lainsäädännön tarpeena ja lainsäädäntötoimintaan vaikuttavana toimintavelvoitteena varsinaista lainvalmistelua tarkoittava lausuma (Lausuma 2.). Lakivaliokunta esitti mietinnössään, että eduskunta hyväksyy kaikkiaan kuusi kansalaisaloitteeseen liittyvää lausumaa, joilla toivotaan olevan vaikutusta rattijuoppouden vähenemiseen. Lakivaliokunta toteaa mietinnössään, että yksikin rattijuopumusonnettomuudessa kuollut tai vammautunut uhri on liikaa.

Lakivaliokunnan lausunnossa omaksuttu kanta lausumaehdotuksista ja eduskunnan hyväksyvä päätös hyväksyttyjen lausumien muodossa merkitsee lausumien sisällön mukaista institutionaalista tukea sille, millaisiin toimiin Suomessa on ryhdyttävä rattijuopumuksen vähentämiseksi osana järkevää yhteiskuntapolitiikkaa, sekä myös toimivaa parlamentarismia. Perustuslain 46 §:n (1112/2011) mukaan valtioneuvoston tulee antaa vuosittain eduskunnalle kertomus hallituksen toiminnasta sekä niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt, samoin kuin kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Toimenpidekertomuksen kolmannessa osassa selostetaan hallituksen toimenpiteet valtiopäiväpäätöksen ja eduskunnan lausumien johdosta. Lisäksi jo usean vuoden ajan on kertomuksen valiokuntakäsittelyssä pyritty tarkastelemaan eduskunnan lausumiin perustuvien toimenpiteiden asianmukaisuutta ja riittävyyttä.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

miten hallitus aikoo toteuttaa rattijuoppoutta koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksytyt lausumat?

Helsingissä 10.9.2015
Arja Juvonen /ps11.09.2015 Työajan pidennys sunnuntailisien leikkaamisen sijaan?Tiedote 11.9.2015


”Mieluummin ajassa kuin rahassa”, toteaa Perussuomalaisten kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) ajama laajan yhteiskuntasopimuksen kaaduttua julkisen talouden sopeuttamispaineet ovat paljon raskaammat. Tämän välttämättömänä seurauksena hallitus päätti leikata lomia, ylityökorvauksia ja sunnuntailisiä. Kansanedustaja Arja Juvosen (ps) mukaan eräille ammattiryhmille hallituksen julkistamat leikkausesitykset ovat kuitenkin olleet liiankin kylmäävät.

-Hallituksen leikkaukset osuvat kipeästi erityisesti hoiva-alalla työskenteleviin. Esimerkiksi yksin sunnuntaityöstä saatavalla sunnuntaikorvauksella on ollut kallisarvoinen merkitys näiden pienituloisten ihmisten toimeentuloon. Odotan työntekijäliittojen kattojärjestöiltä vastaantuloa hallituksen esittämään viiden prosentin säästöohjelman luomiseen. Kattojärjestöjen tulee käydä vuoropuhelua niihin kuuluvien liittojen kanssa ja huomiootava myös kenttäväen ajatuksia ja esityksiä lisäsäästöjen aikaansaamiseksi.

- Olen saanut paljon palautetta hoitajarintamalta ja käynyt pitkiä keskusteluja rivihoitajien kanssa. He ovat kertoneet olevansa valmiita yhteisiin säästötoimiin, mutta sunnuntaityö ja ylityölisien leikkaukset ovat heille ylitsepääsemättömiä. He ovat väläytelleen mahdollisuutta muun muassa kokonaistyöajan pidentämisestä, eli vastaantuloa ja neuvotteluhalukkuutta ainakin joiltakin rivihoitajilta tuntui löytyvän.

- Vuorotyöstä maksettavilla lisillä on suuri merkitys hoitajan palkkatuloon. Palkanalennus ylityö ja sunnuntaityölisien kohdalla on hyvin vaikea hyväksyä, Juvonen toteaa.Lisätietoja
Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen08.09.2015 Eduskunnan syyskauteni käynnistyy Oslossa Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa 8.-9.9.2015Olen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen ja eduskunnan syyskauteni käynnistyy neuvoston valiokunnan kokouksella Oslossa. Pohjoismaiden neuvostossa toimin hyvinvointivaliokunnan jäsenenä ja kultturirahaston hallituksen varajäsenenä. Pohjoismaiden neuvoston perusuomalaisten ja Tanskan kansallispuolueen jäsenet kuuluvat Vapaa Pohjola- puolueryhmään, jossa teemme yhteistyötä keskenämme. Puolueryhmämme järjestää muunmuassa Tanskan kansallispuolueen jäsenen Lise-Lotte Blixin johdolla Palomiesten syöpäkuolemat- seminaarin Kööpenhaminassa syksyllä 2015.29.08.2015 Olen tavattavissa Kuopion torilla Elonkorjuujuhlassa lauantaina kello 11 -13Elokuun päätteeksi olen tavattavissa syntyseuduillani Savossa, Kuopion torilla Elonkorjuujuhlassa 29.8. kello 11 -13. Tule juttelemaan!18.08.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta vierailee Kuopiossa ja Siilinjärvellä 20.-21. elokuutaEDUSKUNTATIEDOTUS
RIKSDAGSINFORMATIONEN


Sosiaali- ja terveysvaliokunta tutustuu sosiaalipalveluihin Kuopiossa ja Siilinjärvellä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta vierailee Kuopiossa ja Siilinjärvellä 20.–21. elokuuta.

Kuopiossa valiokunta tutustuu muun muassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä uuden synnytyssairaala Kaarisairaalan toimintaan. Ohjelmassa on myös vierailu vanhusten perhehoitoyksikköön ja hammaslääketieteen yksikköön Itä-Suomen yliopistossa. Matkan tavoitteena on myös saada tietoa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toiminnasta ja alueellistamisen tilanteesta.

Siilinjärvellä valiokunta tapaa kunnan edustajia sekä tutustuu maatalouslomituksen tilaan ja palveluiden toimivuuteen.

Tiedotusvälineiden edustajilla on mahdollisuus tavata valiokunnan jäseniä Kuopion kaupungintalolla perjantaina 21.8. klo 9.45–10.15.

Vierailulle osallistuvat valiokunnan puheenjohtaja Tuula Haataisen (sd.) johdolla kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Arja Juvonen (ps.), Niilo Keränen (kesk.), Sanna Lauslahti (kok.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Juha Pylväs (kesk.), Sari Raassina (kok.), Kristiina Salonen (sd.), Sari Sarkomaa (kok.), Martti Talja (kesk.), Elsi Katainen (kesk.) ja Sari Tanus (kd.).

Lisätiedot:
Valiokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen 09 432 3026,
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 09 432 2067, 050 550 753203.07.2015 Olen mukana Porin Suomi Areenassa torstaina 16.7.16.7. Torstaina
Kello 11.15
Puutarhajuhla- Suomalaisen muodin kesänäytös
Suomen tekstiili ja Muoti ry
Raatihuoneen puisto, Purje
Catwalk Purjeella, läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta muodista. Vaatteita esittelevät kutsu vierasmallit-kansanedustajat, päättäjät ja vaikuttajat. Juontajana Maria Veitola.

Kello 12.15 - 13.30
Ei polku tää vie mihinkään?
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK ry
Kauppakeskus Be-POP
Aila Paaso, koulutuspäällikkö, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu OAMK
Pipsa Hurmerinta, juontaja, kokki, ex-huippumalli
Arja Juvonen, kansanedustaja, geronomi

Kello 15.45 -
Sote-päättäjien työhöntulotarkastus
Tehy ry
Puuvillan kauppakeskus
Jaana Laitinen-Pesola, kansanedustaja, kok.
Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, sd
Arja Juvonen, kansanedustaja, ps.
Martti Talja, kansanedustaja, kesk.
Juontajana Jussi Kärki, MTV
03.06.2015 Kirjallinen kysymys: Pietarin Suomi-talo säätiön maksukyvyttömyys ja velkojen jääminen Suomen maksettavaksiKIRJALLINEN KYSYMYS
Pietarin Suomi- talon säätiön maksukyvyttömyys ja velkojen jääminen Suomen valtion maksettaviksi, sekä valtion aseman parantaminen takaajana ja velkojana
Eduskunnan puhemiehelle

Vuosina 2008 ja 2009 valtio takasi Pietarin Suomi- taloa ylläpitävälle säätiölle yhteensä 13,5 miljoonan euron suuruiset remonttilainat. Vuodesta 2012 lähtien valtio on joutunut hoitamaan maksukyvyttömän säätiön lainoja yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Pietari- säätiössä on teetetty salaiseksi julistettu erityistilintarkastus, joka osoitti, että säätiö ei ollut noudattanut kaikilta osin valtiontakauksen tai - avustusten käytön ehtoja. Tarkastuksen mukaan remonttikulut olivat kasvaneet myös huomattavasti. Erityistilintarkastuksesta kertoi Helsingin Sanomat 5.5.2015. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Leppä on esittänyt, että säätiö ei pysty selviämään veloistaan. Julkisuuteen on nostettu ehdotus, että valtio ostaisi Suomi- talon itselleen. Tällaista esitettiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 selvityksessä.
Suomen valtion antama lainoitus Pietari säätiön Suomi- talolle on osoittautunut riskirahoitukseksi ja velan maksu on jäänyt valtion harteille. Valtiontakaukseen sisältyvä riski siitä, että lainakauden aikana tilanne muotoutuu sellaiseksi, että velallinen ei selviä maksuistaan, on käynyt toteen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edetä Pietarin Suomi- talon kanssa ja kuinka kauan valtio aikoo rahoittaa säätiön ja Suomi- talon toimintaa? Mihin toimiin hallitus ryhtyy valtion aseman parantamiseksi velkojana ja takaajana? Onko Suomella muuta vastaavaa lainoitusta ja valtiontakauksia, johon liittyy Pietarin Suomi- talon kaltaisia riskejä?

Helsingissä 2.6.2015
Arja Juvonen /ps06.05.2015 Olen keskiviikkona mukana Ylen radiokeskustelussa: Hallitusnäkymät ja hallituskauden haasteetVallattomasti valtiopäivillä klo 14.40 -15.00 Yle-radio, suora lähetys eduskunnasta.29.04.2015 Hyvää vappua kaikille!Iloista vappua ja keväistä mieltä kaikille! Valkovuokoissa ja helmililjoissa lumipisaroita- kevät jaksaa yllättää!24.04.2015 Eduskunnan sivuja uudistetaan- valtiopäivätoimeni ja puheeni eduskunnassa - linkit ovat pois toiminnasta toistaiseksiValitettavasti linkit eivät vie tällä hetkellä perille, sillä eduskunta uusii sivustojaan.20.04.2015 Iso kiitos kaikille minua äänestäneille- työni jatkuu eduskunnassaLämmin kiitos kaikille perussuomalaisia äänestäneille. Saimme aikaan tuplajytkyn, joka oli odotettavissa mitä enemmän Uudenmaan kenttää kiersimme. Työ jatkuu.18.04.2015 Tavattavissa lauantaina- tule juttelemaan!Lohjan tori kello 10-11
Espoo Kilon Alepa 12-12.45
Espoo Latokasken Siwa 13-13.45
Espoo Lippulaiva kello 15-16
Espoo Kirstinmäen Alepa 17-18
Espoo Suvelan Ostari 18-1911.04.2015 Olen tavattavissa lauantaina- tule juttelemaan!Lohjan tori klo 10-11
Espoo Iso Omena klo 12-15
Tule juttelemaan ja tapaamaan!10.04.2015 Olen tavattavissa perjantaina 10.4.Sellon kauppakeskus, Espoo klo 14-
09.04.2015 Olen tavattavissa Espoon torilla klo 10-12 ja iltapäivällä mukana vaalipaneelissa Valinnanvapaus sote-palveluissa- rikkaiden ohituskaista vai kaikkien etu?Tule juttelemaan ja hakemaan oma Arjan Asennelaastari!
Torstaina 9.4.2015
Perussuomalaisten tapahtumassa Espoon torilla kello 10-12

Sitran Vaalipaneelissa Valinnanvapaus sote- palveluissa kello 14.30
Sitra, Atlas, Itämerentori 2, Helsinki
Panelisteina eduskuntaehdokkaat:
Anne Berner, Keskusta
Eva Biaudet, RKP
Maarit Feldt-Ranta, SDP
Arja Juvonen, Perussuomalaiset
Laura Räty, Kokoomus
Pekka Tuomola, Vihreät

Puolueet kiistelevät julkisten ja yksityisten sote-palvelujen tuottajien asemasta, mutta enemmistölle suomalaisista on yhdentekevää, tarjoaako terveys- ja hyvinvointipalvelut yksityinen vai julkinen tuottaja. Tärkeänä pidetään sen sijaan pitkäaikaista ja kiinteää kumppanuutta hoitohenkilöstön kanssa ja vapautta valita oma lääkärinsä ja hoitohenkilönsä. Tiedot ilmenevät Sitran viime keväällä teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kuka lisääntyvästä valinnanvapaudesta hyötyy? Onko tarkoitus rakentaa ohituskaista niille, joilla on varaa maksaa palveluistaan muita enemmän? Mitä hyötyä eri palveluntuottajien välisestä vertailtavuudesta ja kilpailusta voisi olla? Miksi niin harva poliitikko puhuu kansalaisten perustuslaillisesta oikeudesta saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut? Tarkoittaisiko kasvava valinnanvapaus, että muistisairas Veikko-pappa jää ilman välttämättömiä palveluitaan, koska ei osaa vertailla palveluja keskenään?

Sitra kutsuu Sinut keskustelemaan näistä päivän polttavista kysymyksistä ja seuraamaan vilkasta paneelikeskustelua siitä, mitä mieltä kevään eduskuntaehdokkaat ovat valinnanvapauden merkityksestä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tilaisuudessa julkaistaan Sitran laatima Huomisen sote -raportti, joka kertoo, miksi nykyinen sote-järjestelmämme pitää uudistaa, millaiseen järjestelmään meidän tulee pyrkiä ja miten se tehdään.


14:30 Tervetuloa

Tulevaisuuden sote-raportti: Askeleet kohti kestävää hyvinvointia
johtaja Antti Kivelä, Sitra

04.04.2015 Olen tavattavissa pääsiäislauantaina Uudellamaalla - tule juttelemaan!Heippa kaikki Uudenmaan pääsiäispuput!
Lempeämielinen pääsiäisnoita tavattavissa lauantaina 4.4. seuraavasti:
Kirkkonummi Prisma klo 9.30-10.30
Karjaa Pääsiäismarkkinat, Keskuskatu klo 11.30-12.30
Hyvinkää kauppakeskus Willa, Prisma klo 14-15
01.04.2015 Tänään Lohjalla vaalipaneelissa klo 18Lohjalla vaalipaneeli

1.4.2015 klo 17:30 - 21:00
Sijainti:Laurentius-sali
Osoite:Kirkkokatu 6
Tilaisuuden juontaa Pekka M Sinisalo

Väittelemässä

Perussuomalaiset:
Arja Juvonen
Teemu Laitinen
Saara Lång
Jussi Niinistö
Piritta Poikonen
Iiro Silvander

Kokoomus:
Ari Konttas
Kari Tolvanen
Miia Välimäki

SDP:
Heta Ravolainen-Rinne
Joona Räsänen
Säde Tahvanainen

31.03.2015 Loviisan torilla klo 11-1226.03.2015 Arjan kalenteri 26.-29.3.26.3 Torstaina
Image Sankarit 2015 seminaari, jossa puheenvuoro klo 14.00
A-talk, suora lähetys ajankohtaisohjelma tv1klo 20.55

27.3. Perjantaina
Klo 9-11 Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus tutkimuksen julkistaminen Hki Kirjasto 10, paneeli ja tutkimuksen kommentointi

Mäntsälä, tori, kello 14-15

28.3 Lauantaina

Myyrmäki, Vantaa, kello 12-13
Ratsutori Sello, Esooo kello 14-15

29.3. Sunnuntaina
Korso, Vantaa, markkinat 12-14

24.03.2015 Tiistaina tavattavissa Hanko, Raasepori, Karjaa ja InkooHanko, K- market klo 10-11
Tammisaari, Raasepori K- market klo 12-13
Karjaa, S- market klo 14-15
Inkoo, tori klo 16-17
Tule juttelemaan!22.03.2015 Vaalipaneeli sunnuntaina klo 15-17 Viherlaakson Logen, Turuntie 100, EspooOlen mukana sunnuntaina 22.3. Klo 15-17 jo perinteiseksi tulleessa VIherlaaksolaiset ryn järjestämässä vaalipaneelissa Logenilla, Turuntie 100, Espoo. Tule kuuntelemaan, kysymään ja tapaamaan!17.03.2015 Olen tavattavissa tänään tiistaina Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula - Tule juttelemaanTule tapaamaan!
Järvenpää Pajala K- Supermarket kello 10-11
Kerava K-Citymarket kello 12-13
Sipoo, Nikkilä K-Supermarket kello 14-15
Tuusula/Hyrylä Valintatalo kello 16-1714.03.2015 Tavattavissa Uudellamaalla viikonloppuna 14.-15.3.LAUANTAINA 14.3. MÄNTSÄLÄ K-Citymarket kello 12-13 (myöhästymisvaraus eduskunnan klo 10 täysistunnon vuoksi), JÄRVENPÄÄ Prisma kello 14-15. SUNNUNTAINA 15.3. KIRKKONUMMI K-Citymarket kello 14-16.
06.03.2015 Olen tavattavissa Uudellamaalla lauantaina 7.3. Porvoo, Myrskylä, Askola ja Pornainen- tule juttelemaan!Porvoo, Lundin aukio kello 10-11
Myrskylä, Tori kello 12-13
Askola, Sale-kaupan edustalla kello 14-15
Pornainen, Sale-kaupan edustalla 16-1706.03.2015 Kuinka käy tasa-arvon seuraavalla hallituskaudella? Olen mukana STTK:n vaalipaneelissa tasa-arvostaPerjantaina 6.3.2015 klo 9.00-10.00
Helsingin Musiikkitalo, Musiikkitalon Ravintola, Kansalaistori 2 G

Johanna Korhonen, paneelin vetäjä, toimittaja
Annika Saarikko, kansanedustaja, Keskusta
Arja Juvonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset
Jaana Pelkonen, kansanedustaja, Kokoomus
Mikael Jungner, kansanedustaja, SDP
Paavo Arhinmäki, kansanedustaja, Vasemmiston puheenjohtaja, Vasemmistoliitto
Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, Vihreät
Tilaisuuden päättäminen, Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja

Tervetuloa!

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Antti Palola
puheenjohtaja05.03.2015 Olen mukana Naistenpäivän vaalipaneelissa Kansallisteatterin lavalla torstaina: Naisiin kohdistuva väkivaltaLisätietoa >>02.03.2015 Tällä viikolla Kansanedustaja Arja Juvonen Ostarilla- tule tapaamaan!Ma 2.3 12.00-13.00 Tapiola Länsituulenkuja

Ti 3.3 17.00-18.00 Karakallio Ostari

Ke 4.3. 17.00 -18.00 Sello Ratsutori (Ei Läkkitori, Länsiväylän ilmoituksessa virheellinen paikka)

Ke 11.3 16.00-17.00 Espoonlahti Lippulaiva

La 28.2
11.00-13.00 Espoonlahti markkinat
14.00-15.00 Haukilahti Ostari
16.00-17.00 Iso Omena Maailman-Matti tori
Su 1.3.
12.00-13.00 Kalajärvi Valintatalo
14.00 -15.00 Kauklahti Valintatalo
16.00-17.00 Suvela Ostari

Ma 2.3 12.00-13.00 Tapiola Länsituulenkuja

25.02.2015 Tule tapaamaan KirkkonummelleOlen tänään tavattavissa Kirkkonummella Ravintola Rossossa klo 18-20. Mukana myös Jenni Lastuvuori ja Pekka M. Sinisalo. Tule juttelemaan ja tutustumaan perussuomalaisiin! Luvassa keskustelua ajankohtaisista asioista ja eduskuntavaaliehdokkaisiin tutustumista.22.02.2015Miksi olemme valmiita hylkäämään vanhan ihmisen kotiinsa?

Lisätietoa >>20.02.2015 Kierrän Uudellamaalla viikonloppuna- Tule tapaamaan ja juttelemaan!Lauantaina 21.2.2015
klo 10:00-12:00 Talvimarkkinat, Tikkurila
klo 14:00-16:00 Prisma, Kerava
Sunnuntaina 22.2.2015
klo 11:00-12:00 Talvimarkkinat, Klaukkala
klo 13:00-14:00 S-market, Tuusula
klo 15:00-16:00 K-supermarket Oregano, Savio18.02.2015Toimenpidealoitteeni johti toimenpiteisiin ja lain syntyyn. Yksikin kattoromahdus ja maneesiturma on liikaa.

Lisätietoa >>14.02.2015Tässä kannanottoni keskustan Juha Sipilän anteeksipyyntöön Suomen lama-ajassa velkaantuneiden kohtaloon 90- luvulla.

Lisätietoa >>13.02.2015 Olen tavattavissa viikonloppunaLauantaina 14.2.2015

klo 11:00-12:00 K-market, Masala
klo 13:00-14:00 Kauppakeskus Grani, Kauniainen

Sunnuntaina 15.2.2015

klo 10:00-12:00 Lentokenttä (Laskiaistapahtuma), Nummela
klo 13:00-14:00 K-supermarket, Veikkola
klo 15:00-16:00 K-market, Siuntio


06.02.2015 Toimenpidealoite, jonka jätin Laukaan maneesiturman jälkeen on tänään käsittelyssä eduskunnassa asiasta tehdyn lakiesityksen rinnallaTänään eduskunnassa istunnossa lakiesitys, johon liittyy vuonna 2013 jättämäni toimenpidealoite. Aloite syntyi v.2013 Laukaan maneesiturman jälkeen. Nyt siitä on työstetty laki.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 336/2014 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 21/2014 vp
Toimenpidealoite TPA 4/2013vp
Rakennetarkastusten järjestäminen käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille
Eduskunnalle
Ratsastushallin romahtaminen Laukaassa 13.2.2013 johti kuolemaan ja vakaviin loukkaantumisiin. Turmahallin rakenteet oli suunnitellut sama insinööritoimisto, joka suunnitteli myös kevättalvella 2010 Liedossa romahtaneen ratsastushallin. Samana vuonna romahti myös liikuntahalli Järvenpäässä.

Vuoden 2010 tapauksissa romahdukset johtuivat rakenteiden suunnittelussa tehdyistä virheistä. Nyt myös Laukaan turman syyksi epäillään suunnitteluvirhettä. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Suomessa on satoja Laukaassa ja Liedossa romahtaneiden rakennusten kaltaisia liikuntahalleja. Onnettomuudet ovat osoittaneet, että suunnitteluvirheet voivat olla yleisiä ja että laajarakenteisten kiinteistöjen kunnon valvonnassa on vakavia puutteita.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtakunnallisten, säännöllisten rakennetarkastusten järjestämiseksi jo käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille.
Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2013

Arja Juvonen /ps28.01.2015 Hallituksen perintö: unohdetut vanhukset, nääntyneet vanhustenhoitajat ja murheelliset omaisetTiedote 28.1.2015

Hallituksen on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vanhusten kotihoidon hoitajamäärän selvittämiseksi, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii. Vanhustenhoidon tilanne on noussut esiin julkisuudessa muun muassa tämän päivän Helsingin Sanomissa, mutta viestejä tulee myös vanhusten omaisilta.

-Vaadin tätä jo vuonna 2013 toimenpidealoitteen ja kirjallisen kysymyksen kera, mutta mitään ei ole tapahtunut. Hallitus ei ota asiaa kuuleviin korviinsa. Olen vaatinut selvityksiä myös Espoon valtuustossa valtuustokysymyksellä, kansanedustaja ja Espoon kaupunginvaltuuston 2.varapuheenjohtaja Juvonen kertoo.

Myös vastauksia siihen, mitä vaihtoehtoja hallituksen lakkauttamien laitoshoivapaikkojen tilalle on tulossa tai tullut vaaditaan.

-Missä on huonokuntoisen ikääntyneen hoivapaikka tulevaisuudessa? Tällä hetkellä se on monen ikääntyneen ja huonokuntoisen kohdalla kotona, mikä osoittaa sen, että hallituksen vanhuspolitiikka on ollut pohjanoteeraus, Juvonen sanoo.

Laitospaikkojen vähentäminen on johtanut siihen, että sairaita vanhuksia kotiutetaan ilman jatkoseurantaa yksinäisiin koteihinsa, vaikka huonokuntoiselle vanhukselle olisi aina löydyttävä hoivapaikka. Kun vanhuspalvelulain myötä hoitoa halutaan painottaa kotona tapahtuvaksi, olisi myös hoidon saatavuudesta ja laadusta pystyttävä huolehtimaan. Lainsäädännön ja suositusten uudistamisesta huolimatta hyvän kotihoidon vaatimuksia ei ole otettu vakavasti. Esimerkiksi kotihoidon todellista hoitajamäärää ei tiedetä. Kotihoito muistuttaa liian usein avuttoman vanhuksen heitteillejättöä.

-Istuva hallitus jättää perinnökseen unohdetut vanhukset, nääntyneet vanhustenhoitajat ja murheelliset omaiset. Suomen hallituksen tekemät linjaukset ja säästöt vanhuksilla jäävät historiaan karvaina toimenpiteenä. Toimet osoittavat täydellistä epäinhimillisyyttä ja piittaamattomuutta. Vanhuslain voimaantuloa ei voi ylistää eikä hehkuttaa, jos vanhustenhoidossa on edelleen näin suuria puutteita, Juvonen sanoo.


Arja Juvonen(ps)
Kansanedustaja
050-531110819.01.2015 EDUSKUNTAVAALIT 2015Olen ehdolla eduskuntaan toiselle kansanedustajakaudelle kevään 2015 vaaleissa. Haluatko tukea minua?
Arja Juvonen Tukiyhdistys, tilinumero FI61 16193500 031401
 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi