Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

16.12.2020 Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro valtion talousarvion käsittelyssäPerussuomalaiset valtion talousarviosta: Hallituksen joululahjat ovat veronkorotuksia ja rahan lappaamista EU:lle

Vaikka ei aatto olekaan, niin kurkistimme mitä hallituksen lahjakääröt sisältävät. Sosialidemokraatit muistavat eläkeläisiä korottamalla asumisen kustannuksia. Omistusasunnossa kerrostalossa yksin asuvalla eläkeläisnaisella menee eläkkeestä jatkossa yli 42 prosenttia asumiseen. Kun toverit kunnissa korottavat myös kiinteistöveroa, osuu raippa etenkin eläkeläisiin. Vero kun ei huomioi maksajan tuloja mitenkään. Joka kuudes kotitalous ei pysty kattamaan asumiskustannuksia omilla tuloillaan ja silti lämmityspolttoaineiden hintoihin isketään kunnon korotukset. Suomessa on lähes 200 000 öljyllä lämpenevää taloa, joissa jopa puolessa asuu ikäihmisiä. Kaukolämpökin kallistuu.

Perussuomalaisten verokevennysesitykset eivät kelvanneet

SDP:lle ei kelvannut Perussuomalaisten ehdotukset veronkevennyksistä työeläkkeisiin, eikä omaishoidontukeen, mutta Kojamon vuokrankorotukset ja verovapaat miljoonaosingot ammattiliitoille ovat kansalle kuin viime jouluista maksalaatikkoa. Yrittäjien sosiaali- ja eläketurvasta tai yrittäjän eläkevakuutuksen epäkohtien korjaamisesta lienee turha puhuakaan. Nyt avustaja-armeija on eläkeputken ja lesken eläkkeen kimpussa. Ja soten, voi herranjumala.

Armeijasta puheen ollen, vasemmistoliiton punaisesta paketista paljastuu joka pioneerin HX-suosikkilahja eli 10 miljardilla monitoimihävittäjiä. Valtiovarainvaliokunta varautuu hankintaan vuoden 2021 tasossa, eli indeksikorotukset ja valuuttamuutokset huomioiden summa voi olla suurempikin – ja tämän vasemmisto paketoi äänestäjilleen. Perussuomalaisille lahja kelpaa.

Elvytyspakettiin mukaan ”arvopohjan” takia

Kaikkein vahingollisin yhteistyön hedelmäkakku on elvytyspaketti. Siinä alhaisempaa veroa omilta kansalaisilta keräävät Italia, Espanja ja Ranska maistavat hallituksen vieraanvaraisuutta eli suomalaisten veronmaksajien varoja.
Rahoitusmarkkinoilta saisi edullisempaa lainaa ja ilman raskaita velvoitteita, jolla elvyttää niin paljon kuin sielu sietää. Mutta se arvopohja. Ja oikeusvaltioperiaate.

Vihreät eivät ehtineet lukea toivomuslistaa, koska aika meni tavatessa perustuslakia. Mutta ei Korvatunturikaan sijaitse Al-Holissa. Emmekä työllisyyslukujen valossa saa itämaan tietäjiäkään. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenoihin kuitenkin upotetaan 12 miljoonan euron lisämääräraha, vaikka pandemian seurauksena turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut. Korona kelpaa syyksi mihin tahansa, vaikka budjetissa näkyy vain murto-osa maahanmuuton kustannuksista.

Keskustalle tasaiset veronkorotukset tärkeitä

Ettei unohtuisi, on syytä puhua Keskustan lahjasta maaseudulle. Polttoaineverojen korotukset rokottavat autoilijoiden lisäksi jopa työkoneita! Kekkonen kysyi aikoinaan, onko maallamme malttia vaurastua, mutta viime kyselytunnilla puolueen edustaja totesi tasaisten veronkorotusten olevan heille tärkeämpää. Suomen Pankin ennusteen mukaan työllisyysaste putoaa 71:een vuoteen 2022 mennessä. Koronaa voi syyttää, mutta pitäisi löytyä toimia, joilla tilannetta parannetaan.

Perussuomalaisilta yli 200 muutosesitystä

Tämän joulun kiltit lapset ovat erityisen kilttejä, sillä he ovat niitä, jotka tämän tulevaisuudessa maksavat. Kun velkaa otetaan kehyksen suhteessa, on Perussuomalaisten mielestä määrärahat käytettävä vahvistamaan kotimaista yritystoimintaa ja teollisuutta, työllisyyttä, kansalaisten ostovoimaa ja perusturvaa sekä keventämään työn ja yrittämisen verotusta. Budjettivastalauseessamme on 255 lausumaehdotusta, Kokoomuksella 85 ja Kristillisdemokraateilla 34. Annan Perussuomalaisten lahjan hallitukselle eli teen vastalauseen yksi mukaisen epäluottamuslause-esityksen, koska Suomen kansa ansaitsee parempaa.

14.12.2020 Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro soteuudistuksestaTIEDOTE 14.12.20
julkaisuvapaa

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro täysistunnossa 14.12. soteuudistuksesta
ed. Arja Juvonen


Perussuomalaiset soteuudistuksesta: Rahoitus hyvin kyseenalainen – lähipalvelut on turvattava

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Uudistuksella halutaan myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Soteuudistusta on tehty Suomessa vuosia. Edellinen uudistusmalli kaatui eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, sillä sen ei nähty turvaavan kansalaisille tasa-arvoisia oikeuksia terveydenhoidon palveluihin, sen rahoituspohja oli riittämätön ja kolmen miljardin kustannusten hillintätavoitteet epävarmoja. Lopullisen iskun sotelle antoivat kuitenkin julkisuuteen nousseet uutiset vakavista vanhustenhoidon laiminlyönneistä.
On kyseenalaista, onko näiden keskeisten kriteerien osalta muutosta parempaan tapahtunut.

Onko vanhustenhoidon ongelmat nyt ratkaistu? Viime hallituskaudella demareiden oppositiossa lupaama sitova hoitajamitoitus tasolla 0.7 koki inflaation ja hallitus toi lakiin tason 0.5, joka nousee hiljalleen. Varsinaisia ongelmia tämä hoitajamitoitus ei kuitenkaan ratkaissut, vaan usein yövuorossa on edelleenkin vain yksi hoitaja.

Hoitoon pääsyssä ongelmia

Soteuudistukseen sisältyy myös tavoite kiireettömän hoidon hoitotakuusta, jolla potilaalle taataan oikeus päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista. Hallitus lupasi liikaa sanoessaan, että potilas pääsee lääkärille nopeammin. Hoitajamitoituksen tavoin hoitotakuu halpuutettiin, tarkoittamaan pääsyä jonkun hoitohenkilön vastaanotolle lääkärille pääsyn sijasta.

Hoitoon pääsyssä on suuria ongelmia nyt, mutta myös tulevaisuudessa, kun koronaepidemian viivästyttämiä hoitojonoja ryhdytään purkamaan. Kiireettömän hoidon järjestämisestä on tingitty, ja hoitojonot ovat jo nyt mittavat. Kuntien ja sairaanhoitopiirien kestävyys on myös talouden osalta vaakalaudalla. Koronan kurittaessa kansaa terveydenhuolto ajautuu kriisipisteeseen, jossa muut sairaudet jäävät toteamatta ja hoitamatta. Ihmisten leikkausaikoja siirretään jopa vuosilla eteenpäin.

Ei parlamentaarista valmistelua lupauksista huolimatta

Vielä vaalituloksen varmistuttua sosialidemokraattien silloinen puheenjohtaja ja hallitustunnustelija Antti Rinne lupasi, että sotea tehdään yhdessä muiden puolueiden kanssa parlamentaarisesti. Mutta kuinkas sitten kävikään? Soten kaikki keskeiset päätökset tehtiin kuitenkin ilman yhteistä valmistelua – poliittisten valintojen pohjalta, asiantuntijoita kuuntelematta ja vaikutusarvioita laatimatta.

Maakuntaveroa ja maakuntahallintoa varten perustettiin komiteat, joiden työskentelyn lähtökohdat ovat olleet hyvin heikot. Miten komiteat voivat tehdä päätöksiä ja linjanvetoa veroista tai maakuntahallinnosta, kun asioita ei ole edes vielä käsitelty eduskunnassa eikä yhtäkään asiantuntijaa aiheista kuultu? Näille komiteoille jäi ainoastaan kumileimasimen rooli, kun suuret linjaukset tehtiin hallituksessa etukäteen.

Lähipalvelut turvattava

Perussuomalaisille lähipalvelut ovat tärkeitä. Sote-vastuun siirtämistä kunnilta maakunnille ei saa käyttää tekosyynä lähipalveluiden alasajoon. Ruotsissa käytännön kokemukset ovat osoittaneet, ettei palveluiden keskittäminen johda automaattisesti laadun paranemiseen tai kustannussäästöihin ja suuren volyymin sijasta tärkeämpää on noudattaa yliopistollisen sairaalan määrittämiä hoidon standardimenettelyitä. Me perussuomalaiset vaadimme lähipalveluiden säilyttämistä, ja palvelutaso on määriteltävä selkeästi. Pitkien etäisyyksien maassa ei ole oikein juoksuttaa vanhusta tai sairasta satojen kilometrien päähän kotoaan saamaan hoitoa. Vanhustenhoitoa ei saa viedä läheltä kauas. Perussuomalaiset katsoo, että vanhustenhoidon tulee säilyä kuntien alueella ja järjestämisvastuun piirissä.

Vanhustenhuollon tilaa valvottava tarkkaan

Vanhustenhoidon valvonta pitää saada kuntoon ja valvontaa on tehtävä jalkautumalla hoivayksiköihin. Omaisten ääntä on kuultava erillisillä omaisraadeilla, jotka kertovat alueellisen vanhustenhoidon tilasta. Vanhusneuvostot ja vammaisneuvostot on otettava laajasti mukaan päätöksentekoon. Omaishoitoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen ja tukijärjestelmän yhtenäistäminen valtakunnallisesti kuuluisi luontevasti osaksi sote-uudistusta.

Erityisten häpeällistä on vanhusten ja vammaisten palveluiden minikilpailuttaminen. Kuin huutolaisia, heitä kilpailutetaan huutokaupassa, jossa halvimman tarjouksen tekijä voittaa hoidettavakseen ihmisen. Hoivabisnes ei saa olla huutokauppabisnestä. Perussuomalaiset vaativat, että vanhusten ja vammaisten palvelujen minikilpailutukset on lopetettava.

Mikään soteuudistus ei auta ilman riittävää rahoitusta

Keskeinen ongelma koko sote-uudistuksen toteutumisen kannalta on rahoitus. Hyvä hallitus, te olette antamassa EU:n elvytyspakettiin miljardikaupalla rahaa, jotka tarvittaisiin sote-palvelujen korjaamiseen. Suomalaisten sote-rahat annetaan muille maille vierahille. Tämäkö on suomalainen soteuudistus?

Lisätiedot:

Arja Juvonen, 050 531 1108


03.12.2020 Uudenmaan Perusnaiset ry:n syyskokouksessa valintoja: puheenjohtajuuteni jatkuu myös ensi vuonnaUudenmaan Perusnaiset ry on syyskokouksessaan 7.11.2020 tehnyt henkilövalintoja vuodelle 2021.
Puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti kansanedustaja Arja Juvonen Espoosta. Juvonen on toiminut Uudenmaan Perusnaisten puheenjohtajana vuodesta 2017.

Hallitus vuodelle 2021 koostuu seuraavasti:

Varsinainen jäsen - varajäsen

Marja Tammilehto, Kerava - Maarit Vainio, Kerava
Merja Nevalainen, Lohja - Pirjo Savolainen, Lohja
Leena Meri, Hyvinkää - Päivi Heinonen, Hanko
Terhi Mattila, Vihti - Niina Granlund, Vihti
Suoma Karjalainen, Espoo - Jaana Valle, Espoo
Hannele Hakamäki, Vantaa - Mira Pentilä, Vantaa
Satu Lampi, Mäntsälä - Lennu Sajomaa, Pukkila
Aino Lumme, Kerava - Marja Kaipainen, Vantaa

Lisätiedot
Arja Juvonen
kansanedustaja
Uudenmaan Perusnaiset ry pj.
050-5311108
14.11.2020 14.11. Lauantaina Uudellamaalla Myrskylässä tavattavissaOlen tavattavissa lauantaina Uudellamaalla Myrskylässä Salen edustalla klo 12-13.
Tule juttusille!
Muistetaan koronakäyttäytyminen.
11.11.2020 Olen mukana panelistina kansallisen tule- ohjelman julkistamistilaisuudessaKohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa
Tervetuloa seuraamaan Kansallisen TULE-ohjelman julkistamiswebinaaria ti 24.11. klo 9.00 alkaen. Tilaisuuden avaa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) ongelmat heikentävät hyvinvointia ja aiheuttavat valtavat kustannukset yhteiskunnalle. Suomi ikääntyy nopeinten Euroopassa. Riittävä TULE-terveys ja toimintakyky mahdollistavat kansalaisten osallisuuden läpi elämänkaaren. Tehokkaita keinoja TULE-terveyden säilyttämiseen, parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn on olemassa. Keinojen toimeenpano vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistoimintaa kuntien ja valtion eri hallinnonalojen sekä terveydenhuollon eri ammattiryhmien ja järjestöjen välillä.

Puheenvuoroissa terveisiä tiedemaailmailmasta, kuntasektorilta ja päätöksiä tekeviltä.

Lisätietoa >>01.11.2020 1.11. sunnuntaina olen tavattavissa Hanko, Karjaa, Inkoo ja VihtiOlen tavattavissa Uudellamaalla kera puoluejohdon 1.11. 2020
Tervetuloa koronasääntöjen mukaisesti tapaamaan eli maskin kanssa. Pidetään myös turvaväli.

Klo 10.30 – 11.15 Hanko Hangon tori Nycanderinkatu
Klo 12.15 – 13.00 Karjaa Kävelykatu Kauppiaankatu 8
Klo 14.15 – 15.00 Inkoo S-marketin parkkipaikka Ola Westmanin puistotie 9
Klo 16.00 – 17.00 Vihti Nummelan tori Pisteenkaari
24.10.2020 Tavattavissa Järvenpäässä ja Keravalla lauantainaOlen tavattavissa koronakäyttäytyminen ja rajoitukset huomioiden
24.10. 2020 lauantaina
Järvenpää kävelykatu klo 10.30 - 11.30
Kerava tori klo 12 - 1320.10.2020 PS-esitys läpi – kuljetusala ja erilaiset ravintolatyypit huomioidaan vihdoinkin uusissa ravintolarajoituksissaTiedote 20.10.2020
JULKAISUVAPAA

Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnassa: PS-esitys läpi – kuljetusala ja erilaiset ravintolatyypit huomioidaan vihdoinkin uusissa ravintolarajoituksissa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä ravintoloiden koronasääntelyn jatkosta. Perussuomalaisten jo toukokuussa esittämä vaatimus kuljetusalan tarpeiden huomioimisesta on nyt vihdoinkin huomioitu.

”On perusteltua rajoittaa epidemian kiihtyessä sellaisten ravintoloiden toimintaa, joissa koronatartuntojen leviäminen olisi todennäköistä. Perustuslakivaliokunta kuitenkin huomautti lausunnossaan, että rajoitusten on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Sellaisilla alueilla, joissa ei ole viikkokausiin havaittu yhtään koronatartuntaa, ei ole perustetta pitää kaikkia ravintoloita suljettuna varmuuden vuoksi. Nyt valiokunnan mietinnössä tasapaino on saavutettu”, perussuomalaisten kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kertovat.

Riskit riippuvat paljon ravintolatyypistä ja erityisen riskin muodostavat yökerhot.

”Aikaisemmin kaikkia ravintoloita rajoitettiin samalla tavalla, olipa kyse ruokaravintolasta tai yökerhoista, jotka ovat toimineet koronalinkoina. On selvää, ettei vastaavia riskejä ole lounasravintolassa, liikenneaseman ravintolassa tai hampurilaispaikassa, joissa ei nautita alkoholia ja asiakkaat istuvat omissa pöydissään syömässä. Tätä ei kuitenkaan aikaisemmassa poikkeuslaissa huomioitu millään tavoin. Paine ruokaravintoloiden avaamiseen avasi myös yökerhot, mikä oli epäonnistunut ratkaisu. Hallituksen pitää tietenkin korvata elinkeinonvapauden rajoittamisesta ravintoloille aiheutunut haitta ja myös ravintoloiden työntekijöiden toimeentulo on varmistettava”, Juvonen, Juuso ja Reijonen painottavat.

Koronan leviämisen torjunnan lisäksi vaakakupissa ovat ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden toimeentulo sekä kuljetusalan tarpeet.

”Kaikkien ravintoloiden sulkeminen siksi, että yökerhot halutaan sulkea, vaarantaa tarpeettomasti ruokaravintolayrittäjien elinkeinon ja saattaa työntekijät taloudelliseen ahdinkoon, kuten MaRa on korostanut. Kuljetusyrittäjät ja ammattikuljettajat ovat olleet yhteydessä ja ihmetelleet, miksi heidän taukopaikkansa on suljettu, vaikka kuljettajien tauot ovat lakisääteisiä ja liikenneasemilla on usein rahtareille omat tilat. Kun ajaa koko yön rekkaa, välillä pitää saada ruokaa ja päästä pesutiloihin. Perussuomalaiset pitivät huoltoasemien ja kuljetusalan puolia koko ajan, mutta tämän tosiasian ymmärtäminen kesti hallitukselta kuukausia. Nyt asia saatiin vihdoinkin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korjattua”, Juvonen, Juuso ja Reijonen toteavat.

10.10.2020 Lauantaina Porvoossa Uudenmaan Perusnaisten ja Porvoon perussuomalaisten tapahtumassaUudenmaan Perusnaiset ovat tavattavissa lauantaina Porvoossa Citymarketin pihalla kello 12 - 15.
Tarjoamme muurinpohjalettuja!
Tervetuloa juttusille.
Muistamme tarkasti koronakäyttäytymisen ja huolehdimme toinen toistemme turvallisuudesta. Suosittelen, että tulet paikalle maskin kanssa ja mikäli olet yhtään kipeän oloinen, niin et tule silloin paikalle.

Nähdään!01.10.2020 Tavattavissa viikonloppuna Vantaalla Tikkurilassa ja Helsingissä HakaniemessäOlen tavattavissa
Vantaalla Tikkurilan markkinoilla lauantaina 3.10. 2020 klo 12 - 13
Helsingissä Hakaniemen markkinoilla sunnuntaina 4.10. 2020 klo 12 - 13.
19.09.2020 Olen tavattavissa Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa19.9. LAUANTAINA
Kitee klo 9.30 - 10.30, K-Supermarket Kupiainen
Tohmajärvi klo 11.00 - 12.00, Tori
Siilinjärvi klo 14.30 - 15.30, Siilinjärven tori
___________________________________________________________________________

20.9. SUNNUNTAINA
Kuusamo klo 12.00-14.00, K-Citymarket piha, Luomantie 1,
Posio klo 15.00-16.00, S-market Ahola, Posiontie
___________________________________________________________________________

Ma 21.9.2020
Kuivaniemi klo 10.00-11.00 Sale, Kuivajoentie 15
Ii klo 11.30-12.30 S-market, Kisatie 2
Haukipudas klo 13.00-14.00, Halpa-Halli, Heitontie 2, 90830 Haukipudas
12.09.2020 12.9. Olen tavattavissa Loviisassa ja Espoossa12.9.lauantaina
klo 10 - 11.30 Loviisan tori PS teltalla
klo 13 - 15 Espoon Raittikarnevaalit Leppävaarassa PS teltalla05.09.2020 Lauantaina Alavuudella ja KauhajoellaOlen tavattavissa PS tapahtumissa 5.9. Kuntavaalikutsunnoissa

Klo 12 - 13 Alavus K-Supermarket, Vähtärintie 2, hernerokkatarjoilu
Klo 14 - 15 Kauhajoki S-marketin piha, Topeeka 4518.08.2020 Tavattavissa Pohjanmaalla viikonloppunaPerjantai 21.8.

Kurikka markkinat klo 12-14
Ilmajoki tori klo 15.30 - 16.30
Laihia S-market klo 17 - 18

Lauantai 22.8.
Perho klo 9-10 K-market
Kaustinen klo 11-13 K-market
Kokkola klo 14-15 Citymarket

Sunnuntai 23.8.
Haapajärvi klo 12-14 Halpahallin pihalla perussuomalaisten lettukestit15.08.2020 Olen tavattavissa Uudellamaalla 15. - 16.8.15.8. 2020 lauantaina
Lohja Virkkalapäivät klo 10 - 11
Kirkkonummi Prisma klo 12 - 13
Espoo Ratsutori klo 13.45 - 14.45
Järvenpää Pub Mylly klo 17 - 18

16.8. 2020 sunnuntaina
Nummelan markkinat klo 11 - 1308.08.2020 Tavattavissa Leppävirralla lauantainaOlen tavattavissa 8.8. 2020 Valoa ja Virtaa tapahtumassa Leppävirralla Unnukan matkailukeskuksessa klo 11 alkaen.
Tervetuloa juttusille!23.07.2020 Julkilausuma – PS: Eduskunta koolle valtioneuvoston tiedonantoa vartenKutsumme koko Suomen kansan yhdessä puolustamaan oikeudenmukaisuutta, itsenäisyyttä ja omaa demokratiaamme.

Kaikki meille tärkeät asiat kuten vanhustenhoito tai koulutus, alistettiin toissijaiseksi EU:n solidaarisuuden käsitteen alle - solidaarisuuden, mikä tällä kertaa tarkoittaa Etelä-Euroopan kriisimaiden ja Keski-Euroopan pankkien etua.


Esitämme, että eduskunta kutsutaan pikaisesti koolle valtioneuvoston tiedonantoa varten, jotta koko eduskunta voi käydä keskustelun tilanteesta ja että myös oppositiota kuullaan.06.06.2020 Sote-luonnos lähtee lausuntokierrokselle - paljon suuria kysymyksiä ja valmistelu tehty ilman parlamentaarista yhteistyötäLisätietoa >>15.05.2020 Hallituksen annettava suositus maskeista hetiLisätietoa >>11.05.2020 Jos rikkoo koronakaranteenin määräyksiä, onko siitä seuraamuksia?Lisätietoa >>09.05.2020 Kotimainen rokotetuotanto aloitettavaLisätietoa >>07.05.2020 Suositukset suojamaskien käytöstä on syytä antaa pikaisesti. Aikaa kuukausien odotukselle ei ole.Lisätietoa >>20.04.2020 Hoivakotien koronavirukseen sairastuneet vanhukset eriarvoisessa asemassa saamaan erikoissairaanhoitoa tai saattohoitoaSuomessa ja vanhustenhoivayksiköissä tällä hetkellä kovaa vauhtia leviävään koronavirukseen liittyy vahvasti keuhkokuume ja vakava hengitysvaje. Kodinomaisissa vanhustenhoivayksiköissä voi olla haasteellista hoitaa äkillisestä hengitysvajeesta kärsiviä potilaita.
Yksiköistä puuttuu usein erikoishoidon laitteita kuten happisaturaatiolaitteita, spiroja eli lääkesumuttimia, happilaitteita, happirikastimia tai imulaitteita, joilla saadaan puhdistettua potilaan hengitysteitä. Yksiköistä voi puuttua tämän lisäksi kipu- ja kuumelääkkeitä ja potilaan suonensisäiseen nesteytykseen tarvittavaa välineistöä sekä henkilöstöä, jolla olisi lupa tai koulutus niitä antaa.
Yksikössä ei aina välttämättä ole myöskään lääkäriä saatavilla, eikä riittävästi hoitajia hoitamaan akuutisti sairastuneita vanhuksia. Näin on erityisesti viikonloppuisin ja ilta- ja yöaikaan. Koska kyse on kodinomaisista hoivayksiköistä, niiltä ei vaadita sairaalatason varustelua.

Koronavirusinfektio on ihmisen terveydentilan romahduttava sairaus. Se iskee kovalla kädellä riskiryhmiin, joihin ikääntyneet kuuluvat. Epidemiaan on jo menehtynyt monia vanhuksia eri hoivakodeissa ympäri Suomen. Tämä on hyvin järkyttävää. Koronaan sairastunut ihminen tarvitsee monipuolista sairaanhoitoa. Sairaalassa monioireisia potilaita hoidetaan muun muassa happimaskien ja hengityskoneiden turvin. Potilaita on myös sedatoitu, eli nukutettu, pahimpien vaiheiden aikana. Vanhukset ovat hoivakodeissaan erilaisessa asemassa liittyen hoitoon. Ikääntyneen siirtäminen hoivapaikasta toiseen on jo itsessään riski vanhukselle. Ikänsä puolesta he kuuluvat myös riskiryhmään koronaan sairastuessaan. Jokaista on kuitenkin hoidettava yhdenvertaisesti ja eettisesti oikein. Inhimillisyys on oltava mukana näissä vaikeissa tilanteissa. Mikäli potilaan parantuminen koronaviruksesta ei onnistu, on edessä usein hyvinkin nopea päätös saattohoidon aloittamisesta. Sairaaloissa valmiudet saattohoitoon ovat vahvat. Sairaaloissa on happilaitteita, lääkäreitä ja palliatiivisen hoidon osaamista, lääkkeiden antajia ja lääkkeitä. Sairaalassa on mahdollisuus sedaatioon, joka helpottaa saattohoidettavan elämän viime hetkiä. Koronavirukseen sairastuneen vanhuksen oireenmukainen hoito sairauden eri vaiheissa on toteuduttava. Näin tulee olla myös saattohoidon kanssa. Palliatiivinen eli kivun hoito, tulee olla kaikissa hoivakodeissa Suomessa mahdollista. Mikäli hoivayksikkö ei kykene antamaan vanhukselle oireenmukaista erikoishoitoa tai saattohoitoa, on apu ja osaaminen vietävä hoivayksikköön ulkopuolisin voimin.
Koronaan sairastuneen vanhustenhoivan asukkaan kohdalla potilaan omaiset kokevat suurta ahdistusta läheisensä hoidosta. He jäävät ulkopuolelle jo fyysisesti, sillä vanhustenhoiva on suljettu vierailuilta. On lohdutonta ajatella, että sairastunut vanhus ei voi tavata läheistään. Myös sairastuneen vanhuksen omaisen tulee saada tietoa läheisensä sairastumisesta, sekä saatava olla mukana saattohoitopäätöstä tehtäessä. Vanhustenhoidon tilanteesta on eduskunnassa käyty keskustelua vuosia. Koronaviruspandemian keskellä olemme äärettömän suurten kysymysten, mutta myös loputtomuuden edessä. Koronavirukseen sairastunut, monioireinen vanhus tulee hoitaa hyvin koko hänen sairautensa aikana, mutta myös sen jälkeen, kun kaikki voitava on tehty. Saattohoidon on oltava laadukasta, inhimillistä, oikea-aikaista ja turvallista.

Olen esittänyt toimenpidealoitteella hallitukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin ja varmistaa sen, että kodinomaisissa vanhustenhoivayksiköissä toteutuu laadukas ja oikea-aikainen koronavirukseen sairastuneiden vanhusten erikoisairaanhoito, sekä saattohoito, johon liittyy sairauden aiheuttamien oireiden helpottaminen, hyvä perushoito, sekä laadukas ja oikea-aikainen palliatiivinen hoito, sekä sairastuneen omaisten huomioiminen sairauden eri vaiheissa.

10.04.2020 Lännen Median haastattelu suojavarusteet, epäonnistuneet maskikaupat ja koronavirukseen parantumattomasti sairastuneiden vanhusten saattohoitoLisätietoa >>26.03.2020 Lännen Median haastattelussa 27.2. 2020 totesin, että hengityskoneita ei ole tarpeeksi - Hallituksella olisi ollut aikaa varautua ja tehdä hankintoja. Tekikö?Lisätietoa >>22.03.2020 Perussuomalaisten Korona - extra lähetys tästä katsottavissaLisätietoa >>21.03.2020 Omaisilla huoli läheisistään hoivakodeissa - korona muuttaa vanhustenhoidon tilannettaLisätietoa >>20.03.2020 Ministeriö ei saa pimittää tietoja koronasta - tulee saada tietää tartuntojen laajuus ja tehohoidon määräLisätietoa >>17.03.2020 Hallituksen tiedote liittyen koronavirusepidemiaan ja valmiuslakiin ym rajoitustoimenpiteisiin SuomessaEduskuntatiedotus

*
Aihe: VN-tiedote: Hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi
Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 140/2020
16.3.2020
Hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.
Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.
Hallituksen linjaamat toimenpiteet
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.
Lisätietoja: Pääministeri Marinin erityisavustaja Henrik Haapajärvi, p. 050 339 2604 sekä valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia
Taustatietoa valmiuslaista
Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, kuten Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.
Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.
Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.15.03.2020 Valtakunnallinen koronapuhelin ei vastaa sunnuntaisin - aukioloa on laajennettava heti - korona ei nuku sunnuntainaValtakunnallisen koronapuhelimen 029 - 553 5535 tulee vastata ihmisten puheluihin myös sunnuntaisin eli koko viikon ympäri. Nyt puhelinpalvelu toimii vain arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin klo 9 - 15. Puhelimeen tulisi vastata aina, kun siihen soitetaan. Puhelimen tulee toimia 24/ 7. Korona ei nuku sunnuntaina.

Myös yleisten päivystyspuhelinnumeroiden löytämisessä on ollut Suomessa suuria vaikeuksia. Ministeriön virkamiehet ovat kertoneet julkisuudessa päivystysnumerosta 116117, mutta se ei kuitenkaan toimi vielä kaikkialla valtakunnallisesti. Alueilla on käytössään myös muita päivystysnumeroita.

Ihmiset ovat olleet yhteydessä ja kysyneet, mihin soittaa hätätapauksessa. Tietoa päivystysnumeroista ei ole. Mikäli alueilla on käytössä erilaisia päivystysnumeroita, niiden tulisi olla hyvin löydettävissä. Puhelinpalvelua on myös reilusti lisättävä. Muun muassa Uudellamaalla Hus ilmoittaa, että päivystysapupuhelin 116 117 on ruuhkautunut.

Koronapuhelimesta on kerrottu, että he eivät anna terveysneuvontaa vaan yleistä tietoutta koronasta. Mihin tämä raja vedetään? Kansalaisilla on todella paljon kysyttävää, joten puhelinpalvelun on kyettävä vastaamaan monipuolisesti ihmisten kyselyihin.

13.03.2020 THL johtaja Markku Tervahauta silminnähden flunssaisena tiedotustilaisuudessa - viittaa kintaalla koko koronalleTHL johtaja Markku Tervahauta osallistui tänään THLn tiedotustilaisuuteen silminnähden flunssaisena. Hän niisti nenäänsä ja niiskutti ja samalla nenäliinaa pyyhki välillä otsaansa ja sitten tarttui samalla kädellä mikrofoniin, joka kiersi seuraavalle puhujalle.

Tervahaudan esiintyminen suorassa tiedotustilaisuudessa oli piinaavaa katsottavaa. Miten voi olla, että meidän ylimmän asiantuntija yksikön pääjohtaja ei elä kuten opettaa? Hän juuri itse korosti puheessaan, että yskimisestä tippuu partikkeleita pinnalle ja seuraavaksi kun joku siihen pintaan koskee on tartuntaketju valmis. Hän vielä demonstroi eli näytti käsillään, miten tuo tapahtuu.

Miten on mahdollista, että se instanssi, johon me joudumme luottamaan ja johon hallitus nojaa kaikissa toimissaan, näyttää itse tällaista esimerkkiä? Tämä on pohjanoteeraus kaikelle sille työlle ja valistuksella, mitä suomalaisille on viime viikkoina annettu. Jos THL pääjohtaja ei itse kunnioita muita kanssakulkijoita siten, että ei altista kavereita mahdollisesti tarttuvalle flunssalla niin minkä esimerkin hän antaa?

Tiedotustilaisuudessa Tervahauta sanoi myös mielipiteenään, että koronaan suhtautuminen on ollut ylilyönti. Tervahauta näytti juuri omalla käytöksellään flunssaisena esiintyessään, että viittaa kintaalla koko koronalle.


Arja Juvonen
Kansanedustaja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
050-5311108

13.03.2020 TIEDOTE: Perussuomalaiset valmiita valmiuslain käyttöön – koulut ja päiväkodit suljettavaTIEDOTE 12.3.20
julkaisuvapaa


Perussuomalaiset valmiita valmiuslain käyttöön – koulut ja päiväkodit suljettava


Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaati tänään muun muassa valmiuslain käyttöönottoa ja koulujen sulkemista koronaviruspandemian vuoksi.

Perussuomalaiset korostivat suullisella kyselytunnilla, että koronavirustartuntojen määrä kasvaa merkittävää vauhtia Suomessa. WHO julisti eilen koronaviruksen pandemiaksi ja antoi samalla vahvan moitteen siitä, etteivät kaikki maat ole tehneet riittäviä toimia epidemian torjumiseksi.

- Tänään hallitus vihdoin kertoi, miten se aikoo hidastaa koronaviruksen leviämistä Suomessa. Hallitus antoi muun muassa suositukset isojen yleisötapahtumien perumisesta. Perussuomalaiset tukee hallituksen toimia, mutta on tehtävä vielä enemmän, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen totesi.

Marin ei suosittele valmiuslain käyttöönottoa

Perussuomalaisten mielestä koulut ja päiväkodit tulisi sulkea heti ja he ovat valmiit valmiuslain käyttöönottoon, jotta tarvittavat toimenpiteet ovat laillisesti mahdollisia.

- Arvoisa hallitus, oletteko valmiit tiukkoihin toimenpiteisiin, jopa valmiuslain käyttöönottoon, kansalaisten suojelemiseksi? Annatteko suosituksen kunnille sulkea koulut? Juvonen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, ettei hänen mielestään olla tilanteessa, jossa valmiuslaki olisi tarpeen.

Mitä hitaammin, sitä hitaammin

Juvonen huomautti, että mitä hitaammin Suomessa nyt toimitaan koronaepidemian torjumiseksi, sitä vaikeampi tilanne on myöhemmin.

- Te sanoitte, että kansalaisille lähetetään kirje kotiin, jossa annetaan tietoa koronainfektiosta. Posti tuo sen ehkä viikon päästä. Ei kuulosta kovin tehokkaalta, Juvonen ihmetteli.

Mistä hoitajat?

Juvosen totesi, että suurimmassa vaarassa ovat vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat, joita tulee suojella kaikin keinoin.

- Jos tällainen henkilö sairastuu koronavirukseen, hän on hengenvaarassa ja tarvitsee todennäköisesti sairaalahoitoa tai jopa tehohoitoa.

- Millaiset valmiudet meillä on sille, ettei suomalainen terveydenhuolto kriisiydy, vaan potilaat saavat hyvää hoitoa jatkossakin? Mistä saadaan hoitajia, jos hoitohenkilöstö sairastuu? Onko olemassa varautumissuunnitelmaa sille, mistä saamme hoitaja- ja lääkärireserviä? Juvonen kysyi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että kaikin keinoin on velvoitettava alan työnantajat siihen, etteivät epidemia-alueelta tulevat ilmesty työpaikoille.


Lisätiedot:

Arja Juvonen, 050 531 110811.03.2020 Perussuomalaisten välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikastaVÄLIKYSYMYS
hallituksen turvapaikkapolitiikasta
Eduskunnalle

Tausta

Turkki ilmoitti helmi- ja maaliskuun vaihteessa, ettei se valvo enää jatkossa Kreikan vastaista rajaansa.

Kreikan rajalla EU:n alueelle pyrkivistä on Kreikan viranomaisten mukaan vain pieni osa Syyriasta tulevia. Rajalla on runsaasti afgaaneja, pakistanilaisia, bangladeshilaisia, iranilaisia, irakilaisia ja afrikkalaisia. Heidän yllyttämisessään siirtyä laittomasti Kreikkaan ja sitä kautta EU:n alueelle on kyse Turkin EU:ta vastaan kohdistamasta hybridivaikuttamisesta.

EU:n ja Turkin välisen edelleen voimassa olevan sopimuksen mukaan Turkki on velvoitettu pitämään syyrialaiset ja muut siirtolaiset ja pakolaiset maaperällään ja ottamaan vastaan Kreikasta palautettavia. Tästä EU maksaa Turkille miljardeja euroja. Tällä hetkellä Turkki rikkoo yksipuolisesti tätä sopimusta avattuaan oman puolensa rajasta Kreikkaan.

Kreikka on sulkenut Turkin vastaisen rajansa ja pyrkii estämään laittomat rajanylitykset. Kreikka on myös kieltäytynyt ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan ainakaan kuukauteen. Suomen hallitus on kertonut tukevansa Kreikkaa. Samalla kuitenkin sisäministeri Maria Ohisalo on tuominnut Kreikan toimet ja todennut, että Kreikan toimet eivät ole hyväksyttäviä.

Suomi on päättänyt lähettää rajavartijoita Kreikkaan Turkin vastaiselle rajalle Frontexin eli Euroopan raja- ja merivartioston kautta. Ministeri Ohisalon mukaan suomalaisten rajavartijoiden tehtävä on tukea sujuvan rajaliikenteen toteuttamiseksi. Tämä siis tilanteessa, missä kymmenet tuhannet siirtolaiset pyrkivät maahan ja mitä ilmeisemmin Turkin viranomaisten tukemina.

Suomen linja

Maaliskuun alussa EU:n sisäministerit allekirjoittivat julkilausuman, jossa linjattiin, että kaikki jäsenmaat tukevat Kreikkaa. Tuen määritelmä etenkin Suomen kohdalla on kuitenkin ollut hyvin epäselvä. Ministeri Ohisalo on tarkentanut Suomen osalta sen tarkoittavan sitä, että ”Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita”.

Torstain 5.3.2020 suullisella kyselytunnilla pääministerin sijainen, valtionvarainministeri Katri Kulmuni totesi, että EU seisoo yhtenäisenä Kreikan tukena ja että EU:n ulkorajojen täytyy pitää. Hän lisäsi, että kaikki tehdään kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia noudattaen. Myös sisäministeri Ohisalo vastasi samalla kyselytunnilla kysymyksiin, joissa haluttiin täsmennystä siihen, mitä tuki Kreikalle käytännössä tarkoittaa. Selvää vastausta ei saatu.

Myöhemmin Ohisalo on täsmentänyt julkisuudessa, että Kreikan tulisikin ottaa vastaan turvapaikkahakemuksia ja että Kreikka rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan estäessään ihmisten pääsyn Turkista Kreikkaan. Sisäministerin linjaus on ristiriidassa EU-linjan kanssa. Suomen ministerien linjaukset ovat ristiriidassa keskenään.

Käytännössä Suomen ja Kreikan linjausten ristiriitaisuus tulee ongelmaksi esimerkiksi käytettäessä suomalaisia rajavartijoita Kreikan rajalla Frontexin tukena. Sisäministeri on tiedottanut, että ”rajavalvonnan tehtävänä on mahdollistaa sujuva ja turvallinen rajanylitysliikenne ja saattaa luvattomasti rajan ylittäneet asianmukaiseen viranomaisprosessiin, kuten esimerkiksi turvapaikkaprosessiin”. Tällainen linjaus on ristiriidassa Kreikan päätöksen kanssa, jonka mukaan Kreikka suojaa rajojaan ja kieltäytyy vastaanottamasta turvapaikkahakemuksia.

Myös kansalliset toimet siirtolaiskriisin ennaltaehkäisemiseksi puuttuvat, eikä niitä ole hallituksen mukaan tulossa. Edellä mainitulla kyselytunnilla kysyttiin, ottaako Suomi rajatarkastukset käyttöön myös Ruotsin vastaisella rajallaan. Vastaus oli kielteinen. Sen sijaan, että siirtolaiskriisin uhatessa hallitus varautuisi vähentämällä Suomen vetovoimatekijöitä, hallitus pikemminkin lisää niitä.

Sisäministeriön uusi kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kertoi MTV:lle 5.3.2020, ettei Suomi tule missään tilanteessa sulkemaan rajaansa, kuten Kreikka on nyt tehnyt, vaan tulee kaikissa tilanteissa ottamaan vastaan kaikki turvapaikanhakijat. Tämä altistaa Suomen ja EU:n hybridivaikuttamiselle.

Suomen turvapaikkapolitiikan vaikutukset

Humanitäärisin perustein Suomeen tulleiden vaikutus julkiseen talouteen on kokonaisuutena negatiivinen. Kyseessä olevan maahanmuuttajaryhmän työllisyys on erittäin heikkoa ja huomattava osuus ryhmän edustajista ja toisen polven jälkeläisistä elää tukien varassa. On lisäksi otettava huomioon, että työllisistä useat saavat yhteiskunnan tukia palkan lisäksi, sillä monet heistä ovat matalapalkka-aloilla hyvin pitkään tai pysyvästi. Esimerkiksi vuonna 2018 kaikista pääkaupunkiseudun toimeentulotuista noin 40 prosenttia maksettiin maahanmuuttajille.

Hallitsemattomalla maahanmuutolla on kielteisiä vaikutuksia myös sisäisen turvallisuuteen, joka näkyy muun muassa terrorismin uhan ja rikosten määrän kasvuna. Suojelupoliisin mukaan terrorismin uhka Suomessa on kohonnut ja uhkaan vaikuttaa Supon mukaan keskeisesti muun muassa vierastaistelijoiden mahdollinen paluu. Tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat erittäin yliedustettuja seksuaalirikostilastoissa ja seksuaalirikosten aalto on pyyhkäissyt Suomen yli viimeisen turvapaikanhakijoiden tulvan jälkeen.

Suomen voidaan katsoa olevan turvapaikanhakijoille jopa houkuttelevampi maa kuin vuonna 2015, jolloin maahan tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa, koska monet muut maat ovat tehneet kiristyksiä turvapaikan myöntämisen suhteen. Lisäksi hallitus on kertonut suunnitelmistaan, jotka voivat lisätä Suomen vetovoimatekijöitä. Oman ongelmansa aiheuttaa suomessa laittomasti maassa olevien joukko, jota ei ole saatu kielteisestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta palautettua.

Toimenpiteitä nyt

EU:n ja yksittäisten jäsenmaiden on oman etunsa nimissä autettava Kreikkaa uuden siirtolaisvyöryn torjunnassa ja nopeilla ratkaisuilla estettävä hallitsematon sekundäärinen muuttoliike Kreikasta muualle Eurooppaan. Eurooppa ei voi tässä tilanteessa jäädä odottamaan rakenteellisia uudistuksia.

Suomen tulee EU:n jäsenenä ajaa sisärajatarkastusten tilapäistä palauttamista koko EU-alueelle. Kaikkien jäsenmaiden tulee systemaattisesti ja pikakäsittelyssä hylätä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta. Suomeen Ruotsin puolelta mahdollisesti tulevat turvapaikanhakijat on pysäytettävä rajalla ja heidän hakemuksensa on hylättävä ilmeisen perusteettomina. Henkilöt, joita ei syystä tai toisesta voida käännyttää tai palauttaa muualle, on sijoitettava niin, että heillä ei ole pääsyä muuhun yhteiskuntaan.


EU:n ja Suomen on tuettava Kreikkaa uuden siirtolaiskriisin estämiseksi. Tilapäistä tai pysyvää taakanjakojärjestelmää ei pidä luoda EU:n sisälle. Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ainoastaan houkuttelevat lisää ihmisiä liikkeelle. Lisäksi kokemukset osoittavat, että taakanjako ei toimi, koska siirtolaiset hakeutuvat joka tapauksessa niihin maihin, jotka heidän näkökulmastaan ovat houkuttelevimpia. Turkki on turvallinen maa, eikä EU-mailla ei ole syytä ottaa sieltä turvapaikanhakijoita vastaan.

Kansainväliset sopimukset on päivitettävä. Aikanaan kirjattu oikeus hakea turvapaikkaa ei voi tarkoittaa sitä, että se on oikeus kansainvaellukselle, jossa tulija saa päättää asuinmaansa sosiaaliturvan suuruuden perusteella. Sopimusten uudelleentulkintaan saakka itsenäisellä maan tulee voida evätä turvapaikanhakuoikeus, kuten Kreikassa nyt on toimittu.


Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:


Tukeeko hallitus Kreikan päätöstä olla vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia väliaikaisesti,

tukeeko hallitus Kreikan rajavalvontaa niin, että siirtolaisia ei päästetä Kreikkaan,

miten hallitus vähentää Suomen houkuttelevuutta ja turvapaikanhaun kohdemaana,

mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden Suomen ulkorajoilla,

miten Suomi toimii, jos turvapaikanhakijoita pyrkii maahan Venäjältä, jolloin kyse on EU:n ulkorajasta,

miten hallitus valmistautuu estämään hallitsemattoman laittoman maahantulon Suomeen, ja

miten hallitus aikoo estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittoman maahan jäännin?


Helsingissä 11.3.2020

01.03.2020 Olen tavattavissa Keski-Suomessa ensi viikonloppuna 7. - 8.3. 2020Olen tavattavissa Keski-Suomessa ensi viikonloppuna. Tule juttusille!

7.3. Lauantaina

Joutsa klo. 10.30 - 11.30 S-market / piha

Toivakka klo. 12.15 - 13.15 Perälä piha
Toivakantie 30, Toivakka

Jyväskylä klo. 14.00 - 15.30 Seppä
Ahjokatu 3-5, Jyväskylä

Muurame klo. 16.00 - 17.00 Shell Muurame / kabinetti
Muuramentie 69, Muurame

8.3 Sunnuntaina

Äänekoski klo. 11.00 - 12.00 K-Citymarket yläpiha

Uurainen klo. 12.45 - 13.45 Kunnantalo / valtuustosali
22.02.2020 Lauantaina olen Sastamalassa tavattavissaLauantaina 22.2. Olen Sastamalan torilla klo 10 - 11 ja Kauppalan talolla keskustelutilaisuudessa klo 11.30 - 13, Puistokatu 10, 2. krs.11.02.2020 Perussuomalaiset: Hallitus tukkii opposition suut hoitajamitoituksen käsittelyjärjestyskikkailullaTIEDOTE 11.2.2020
JULKAISUVAPAA


Perussuomalaiset: Hallitus tukkii opposition suut hoitajamitoituksen käsittelyjärjestyskikkailulla

Vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta koskevan hallituksen esityksen 4/2020 käsittely aloitetaan eduskunnassa tällä viikolla. Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen ihmettelevät asian käsittelyjärjestystä.

”Henkilöstömitoitusesityksen käsittely alkaa jo keskiviikkoaamuna valiokunnassa asiantuntijakuulemisilla. Nämä kuulemiset ovat siis ennen asian lähetekeskustelua, joka käydään vasta keskiviikkoiltapäivän täysistunnossa. Tämä ei ole oikea käsittelyjärjestys. Tällä järjestyksellä valiokunnan jäsenten suut halutaan tukkia, koska he eivät pysty nostamaan keskusteluun asiantuntijoiden esiin tuomia epäkohtia”, perussuomalaisten valiokuntaryhmän jäsenet moittivat.

Epäjohdonmukaisella käsittelyjärjestyksellä on vaikutusta edustajien mahdollisuuksiin käsitellä asiaa täysistunnossa.

”Asiantuntijalausunnot sekä kuulemisten sisältö ovat salaisia mietinnön julkaisemiseen asti, eikä niihin voi viitata täysistunnossa. Käsittelyjärjestyksestä seuraa tilanne, jossa valiokunnassa istuvat edustajat eivät voi lähetekeskustelussa kysyä tai esittää perusteltuakaan kritiikkiä asioista, jotka joku asiantuntijoista on nostanut esiin valiokuntakäsittelyssä. Tämä on merkittävä ongelma”, valiokuntaryhmän jäsenet kiteyttävät.

Valittu toimintatapa kertoo siitä, että vaikeat ja hankalat kysymykset, jotka nousevat esiin aamun asiantuntijakuulemisissa, halutaan sivuuttaa asian julkisessa lähetekeskustelussa. Esiin nousseista epäkohdista ei voida kysyä ministeriltä.

”Kun asia vihdoin, kymmenen vuoden vatuloinnin jälkeen tuodaan täysistuntoon, lähetekeskusteluun on varattu vain tunti aikaa. Tämä on aivan liian vähän”, perussuomalaiset valiokunnan jäsenet toteavat.
11.02.2020 Siilinjärvellä tavattavissa lauantaina 15.2.Siilinjärven perussuomalaisten toritapahtumassa lauantaina on menoa ja meininkiä. Olen tavattavissa torilla klo 10 -13.
08.02.2020 Lauantaina olen tavattavissa Espoon Leppävaaran LäkkitorillaTule juttusille lauantaina 8.2. Espoon Leppävaaran Läkkitorille.
Espoon perussuomalaiset järjestävät toritapahtuman.
Olen paikalla klo 12 - 14.30.01.2020 Olen lauantaina tavattavissa UudellamaallaOlen tavattavissa lauantaina Uudellamaalla
1.2. klo 9.30 Saukkola ST1 huoltoasema
klo 13 Pusula Pikku Omena26.01.2020 Olen tällä viikolla tavattavissa Pohjois-Suomessa: Kuusamo, Pudasjärvi, Tervola, Ranua, Keminmaa, Tornio ja KemiHei!
Olen tällä viikolla tavattavissa Pohjois-Suomessa perussuomalaisten järjestämissä tapahtumissa. Tule juttusille, jos liikut samoilla suunnilla.
Seuraavalla viikolla alkaa sitten taas eduskuntatyö eli nyt on vielä hyvää aikaa kiertää ja käydä kohtaamassa kansalaisia ympäri Suomen.

Tiistaina 28.1.2020
Klo 14 - Kuusamo, Citymarketin edessä

Keskiviikkona 29.1.2020
Klo 10.00-11.30 Pudasjärvi S-Market
Klo 12.45-14.15 Ranua S-Market
Klo 16.00-17.30 Keminmaa Citymarket

Torstaina 30.1.2020
Klo 10.00-12.00 Tervola K-Market. Makkaratarjoilu.
Klo 13.00- 15.00 Tornio Prisma
Klo 15.30-17.30 Kemi Prisma
25.01.2020 Olen tavattavissa Espoossa Iso Omenassa toritapahtumassaTervetuloa juttusille Iso Omenaan Espooseen lauantaina klo 12 - 14. Espoon perussuomalaiset järjestävät toritapahtuman Piispansillan aukiolla. Tarjolla myös grillimakkaraa.
Nähdään!07.01.2020 Torstaina Kajaani ja Haapavesi, perjantaina Haapajärvi ja lauantaina KuopioOlen tavattavissa perussuomalaisten toritapahtumissa

9.1. 2020
Kajaani kauppatori klo 11 - 13
Haapavesi Halpa Hallin edessä klo 16 - 18

10.1. 2020
Haapajärvi Halpa Hallin edessä klo 11 - 13

11.1. 2020
Kuopio Kauppatori klo 11 - 13
05.01.2020 Sunnuntaina klo 12 Hakaniemen maalaismarkkinoilla - tule juttusilleOlen tavattavissa Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina klo 12. Nähdään siis tänäkin vuonna torilla 🇫🇮 Tervetuloa juttusille Helsingin perussuomalaisten teltalle.
Säkenöivää vuotta 2020 kaikille ⭐️01.01.2020 Vuoden 2019 eduskunnassa tehdyt kirjalliset kysymykset, toimenpide-, talousarvio-, keskustelu- ja lakialoitteetLisätietoa >>
 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi