Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

16.12.2019 Hallitus teki päätöksen tuoda Al -Holin suomalaislapset Suomeen - äidit seuraavat myös perässäPääministeri Marin juuri tiedotustilaisuudessa:

Hallitus pyrkii kotiuttamaan suomalaislapset al-Holin leiriltä Syyriasta niin pian kuin mahdollista. STT

Mitä tämä siis tarkoittaa?

Lapset (kaikki) pitää tuoda Suomeen al-Holin leiriltä ja toimet aloitetaan heti. Hallitus toteaa, ettei aikuisten tuomiseen ole velvoitetta.

Toisin sanoen, koska lapsia ei sieltä saa ilman äitejään ja lastensuojelulaki ei päde Syyriassa, äidit pitää tuoda ja puhe siitä, ettei ole velvoitetta tuoda heitä, on sanoilla kikkailua.

Hallitus menee aikuisten suhteen viranomaisten taakse korostamalla yksilöllistä arviota, jonka vain viranomainen voi tehdä. Tämän Marin toisti kolme kertaa kysyttäessä siitä, tulevatko äidit mukana.

Hallitus ottaa vastuun lasten tuomisesta, mutta vastuu aikuisten tuomisesta jää yksittäisharkintaa tekevien viranomaisten vastuulle. Autetaan kaikkia alle 18 vuotiaita lapsia.

Pohdintaa:
Koska henkilöillä ei ole asiakirjoja, ei tiedetä taustoja ja esim oikeaa ikää. Voi olla myös eri äitien hotteisiin otettuja kasvattilapsia tai orpoja. #alhol #välikysymys #perussuomalaiset #hallitus12.12.2019 VÄLIKYSYMYS al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta EduskunnalleHolin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta
Eduskunnalle

Kurdien hallinnoimalla al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa on suomalaisia tai Suomesta alueelle menneitä Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Heidän mahdollisesta kotiuttamisestaan on käyty kiivasta keskustelua. Kesäkuun lopulla hallitus linjasi pääministeri Antti Rinteen johdolla, että hallitus ei hae al-Holin leirillä olevia Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia Suomeen, eikä harkitse evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuisivat konsulilainsäädäntöön. Myöhemmin lokakuussa myös ulkoministeri Pekka Haavisto vakuutti ulkoasiainvaliokunnalle, ettei ministeriö ole ryhtymässä mihinkään toimiin saattaakseen Isis-taistelijoiden perheitä Suomeen.

Al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tilanteesta tehtiin useita kanteluita oikeuskanslerille. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi asiassa ratkaisun 10.10.2019. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä, ja että ulkoasianhallinnolle ei voida katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella Suomessa asuneet leirillä olijat. Oikeuskansleri myös huomauttaa, että viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä toiminnassaan niin, että Suomessa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Lisäksi oikeuskansleri korostaa leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia. Lopuksi oikeuskansleri toteaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

2.12.2019 asia sai mielenkiintoisen käänteen, kun Ilta-Sanomat uutisoi, että ministeri Haavisto olisi painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuomisen kerrottiin kieltäytyneen taipumasta Haaviston painostukseen ja todenneen hankkeen lainvastaiseksi, minkä jälkeen konsulipäällikkö syrjäytettiin tehtävästään.
Tietojen mukaan ulkoministeriössä olisi ollut samaan aikaan kehitteillä Operaatio Korpi -nimellä kulkeva projekti, jonka tarkoituksena oli kotiuttaa al-Holin pakolaisleirissä olevat suomalaislapset Suomeen ilman äitejään. Projektista vastuussa olisi ollut konsulipäällikkö Tuominen. (Myöhemmin Ilta-Sanomat uutisoi, että operaatio Korpea valmisteltiin salaa jo kesäkuussa 2019.)
Illalla 2.12.2019 Haavisto piti tiedotustilaisuuden, jossa hän myönsi, että leirillä olevien lasten äidit eivät ole toivoneet eroon joutumista lapsistaan. Lisäksi paikalliset kurdiviranomaiset ovat todenneet, että he eivät hyväksy perheiden hajottamista. Haaviston mukaan ulkoasiainvaliokuntaa ja hallitusta on informoitu useaan kertaan "tilanteen kehittymisestä".
Haavisto myös väitti oikeuskanslerin antaneen 10.10.2019 ohjeistuksen, jossa oikeuskansleri kehottaa hakemaan suomalaiset lapset pois al-Holin leiriltä. Haavisto jätti kuitenkin mainitsematta, että ratkaisussaan oikeuskansleri painottaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.
Haavisto myös kertoi, että oikeuskanslerin päätöksen jälkeen hän nimitti virkamiehen virkavastuulla selvittämään mahdollisia toimenpiteitä perheiden auttamiseksi. Haavisto kuitenkin kiisti suunnitelman lasten palauttamisesta näin: "Luin jonkin otsikon mysteerisuunnitelmasta. Se on mysteerisuunnitelma minullekin. En ole itse sellaista valmistellut, enkä tiedä virkakuntani sellaista valmistelleen, koska se jo kesällä todettiin mahdottomaksi sen vuoksi, että meillä on siellä toinen osapuoli, joka on kurdihallinto, joka ei näitä lapsia yksin sieltä päästä, vaan lähtee siitä, että jos lapsia liikutellaan, niin vanhemmat ovat mukana."
Samana iltana Helsingin Sanomat uutisoi, että Suomen ulkoministeriö on lähettänyt syksyn aikana kaksi virkamiestä Irakin kurdialueelle Erbiliin valmistautumaan al-Holista saapuvien suomalaisten tuloon. Helsingin Sanomat kirjoitti myös, että pääministeri Rinteen hallitus on siunannut al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisen tapauskohtaisesti takaisin Suomeen ja että myös presidentti Niinistö olisi asiasta tietoinen. Niinistö kuitenkin kertoi aikaisemmin Verkkouutisille, ettei hän ollut tietoinen ”poliittisesta päätöksestä” tai ulkoministeriön ”suunnitelmasta”.
3.12. Haavisto oli kuultavana ulkoasiainvaliokunnassa. Valiokunnassa käydyn keskustelun päätteeksi varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja esitti, että ulkoasiainvaliokunnan pöytäkirjaan kirjataan seuraavanlainen kanta: "Ulkoasiainvaliokunta toteaa, ettei asiassa ole tarvetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin. Valiokunta hyväksyy valtioneuvoston toimintalinjan." Asiasta äänestettiin ja edustaja Tuomiojan ehdotus hyväksyttiin äänin 10–3.
Keskiviikkona 4.12.2019 Ilta-Sanomat uutisoi vuorostaan ulkoministeriön sisäisistä sähköposteista, jotka asettivat Haaviston puheet hyvin kyseenalaiseen valoon. Sähköpostissa konsulipäällikkö Pasi Tuominen kirjoitti alivaltiosihteeri Pekka Puustiselle: "Emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti, sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin. Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa. Päätöksentekijän kannattaisi olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi."
Samana päivänä Haaviston erityisavustaja Joel Linnainmäki kertoi sähköpostissaan keskustelleensa ulkoministerin kanssa al-Holin ajankohtaisesta toimintalinjasta: "UMI:n näkemys on, että UM/konsulipalvelut pitäisi sijoittaa Erbiliin henkilö kuukauden virkamatkalle, ja vuokrata hänelle tilat. Tämä henkilö linkkautuu kansainvälisiin toimijoihin Erbilissä, ja valmistautuu tilanteeseen, että rajan ylitse Syyrian puolelta tulee Suomen kansalaisia."
Sähköposti jatkui kahdeksankohtaisena ohjeena UM:n muistion laatimiseen. Muistiossa tulee Linnainmäen mukaan olla maininta mm. viivytyksettä toimitettavista matkustusasiakirjoista. Muistioevästyksen kolmannessa kohdassa sanotaan: ”Lähtökohtana on, että ainakin lapset Al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat."

6.12.2019 ulkoministeriön hyllytetty konsulipäällikkö Pasi Tuominen antoi haastattelun Helsingin Sanomille, jossa hän arvioi, että Haaviston päätös nimetä erityisedustaja al-Holin leirin suomalaisten avustamiseksi saattaisi olla lainvastainen. Hän arvioi, että ”ainakin hallintolakia” on rikottu. Samassa haastattelussa Tuominen syyttää Haavistoa pelolla johtamisesta. Julkisuuteen annettujen tietojen perusteella saa kuvan, että Haavisto on pyrkinyt peittelemään konsulipalvelupäällikkö Tuomisen siirtoon tähdänneitä toimia, jotka kuitenkin ilmeisesti ovat tosiasiassa tapahtuneet.

2.12. Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessaan, että Tuomisen siirto tehtävistään ei liittynyt al-Holin lasten kysymykseen, vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon. Samalla hän totesi, että konsulipäällikkö Tuominen on yhä tehtävässään, eikä virkaa ei ole avattu. Myöhemmin Haavisto kertoi käyneensä Tuomisen kanssa pitkän keskustelun ja sen päätteeksi kutsuneensa Tuomisen jatkamaan vanhassa tehtävässään. Tästä voisi päätellä, että ennen keskustelua hän ei olisi ollut jatkamassa konsulipalvelupäällikkönä.
Viimein 10.12. alivaltiosihteeri Pekka Puustisen viesti ulkoministeriön työntekijöille kertoo tapahtumien kulusta seuraavasti: ”Vakava näkemysero al-Hol-asioiden hoidossa näkyi virkamiesjohdolle tulleena pyyntönä selvittää löytyisikö konsulipäällikölle muita sopivia tehtäviä. Pyyntö oli harvinainen ja poikkeuksellinen.”. Puustisen viestistä käy ilmi, että ulkoministeriön virkamiesjohto myös vei eteenpäin ministerin pyytämää Tuomisen siirtoa, kunnes julkisen kohun syntymisen jälkeen käyty Haaviston ja Tuomisen välinen puhelu sen pysäytti.

Myös Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen (UHVY) puheenjohtaja, lähetystöneuvos Juha Parikka kertoi Verkkouutisten haastattelussa 8.12.2019, että luottamus ulkoministeri Pekka Haavistoa kohtaan horjuu vakavasti ministeriön sisällä.

Parikka piti erityisen ongelmallisena sitä, että Haaviston salaiseksi leimattu päätös, jolla on sekä muutettu ministeriön työjärjestystä että määrätty erityislähettiläs, on tapahtunut ilman esittelyä. ”Päätöstä ei tietääkseni ole tehty esittelijän esittelemänä eikä siitä ilmeisesti ole olemassa myöskään perustelumuistiota. Ministeri ei voi asiallisesti tehdä tällaisia päätöksiä muutoin kuin esittelystä. Sama koskee – myös niin sanottua siirtymävelvollisuutta, joka ei toimi ministerin yksipuolisella päätöksellä toisin kuin Haavisto väittää. Tässä on muutenkin päässyt unohtumaan yt-lainsäädäntö, jonka puitteissa työjärjestyksenkin muutosten tulee tapahtua”, totesi Parikka.

Ministeri Haavisto ja ulkoministeriö kiistivät järjestelmällisesti al-Holin suunnitelman olemassa olon ja painottivat, että asiassa noudatetaan yksittäistapausten harkintaa. Yle uutisoi kuitenkin maanantaina 9.12. useisiin lähteisiin viitaten, että Suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten kaikki Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin Suomeen. Ilta-Sanomien 10.12.2019 julkaisemien tietojen mukaan al-Holin perheet on jo jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Tämän lisäksi poliisi on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tehnyt varauksia Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-tiloihin, joihin olisi helppo kulku koneelta saavuttaessa.

Vielä illalla 10.10.2019 Yle uutisoi seuraavaa: ”Ylen saamien tietojen mukaan ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma, jonka mukaan kaikki suomalaiset kotiutetaan kerralla. Marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutus tehdään erissä. Tähän päädyttiin Ylen tietojen mukaan siksi, ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä, vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla.”

Ministereiden antamat tiedot hallituksen päätöksenteosta asiassa ovat kokonaisuutena ristiriitaisia ja vaativat selvennystä. 27.6.2019 pääministeri Rinne totesi eduskunnan kyselytunnilla seuraavasti: ”Meillä ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Suomeen. Konsulipalvelulaki ei sovellu näihin tapauksiin, ei laisinkaan.”
”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, mitään sellaisia, jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön. Ne eivät sovellu tähän nyt laisinkaan. Lähtökohta on se, että jokainen henkilö joudutaan arvioimaan sekä ihmisoikeussopimusten, kansainvälisten sopimusten näkökulmasta, että myös turvallisuusnäkökulmasta erikseen, ja sitä kautta joudutaan tämä tilanne ratkaisemaan.”

2.12. ulkoministeri Haavisto taas totesi tiedotustilaisuudessaan seuraavasti: ”Kun oikeuskanslerin linjaus 10.10. tuli niin lähdettiin siitä, että se on nyt se Suomen juridinen pohja tämän asian käsittelyyn. Oikeuskanslerin kannanotot, mitä lapsenoikeussopimus ja perustuslaki tässä määräävät eikä nähty, että olisi sellaista poliittista päätöstä, joka voisi tämän ylittää tai sivuttaa tai mitätöidä, tämän oikeudellisen lähtökohdan. Ja siinä vielä oikeuskanslerin näkemyksen mukaan vastaava viranomainen on ulkoministeriö, joka kokoaa muut ministeriöt yhteen, jos tarvitaan virka-apua... ja näin on toimittu tässä tilanteessa. Totta kai valtioneuvoston jäseniä on informoitu, tasavallan presidenttiä, tasavallan presidentin kansliaa on heidän pyydettäessä informoitu tästä, mutta on kerrottu myöskin millä tavalla tämä virkatyönä tapahtuu.”

Haaviston 2.12. lausuman perusteella vaikuttaa siis siltä, että hallitus ei ole tehnyt linjauksia, vaan Haavisto on omavaltaisesti tulkinnut oikeuskanslerin vastausta siten, että edellisen hallituksen aikana ja ilmeisesti myös vielä kesällä vallinnut tulkinta valtioneuvoston yleisistunnon erillispäätöksen tarpeesta minkäänlaiselle paluun avustamiselle ei ole enää voimassa, vaan ulkoministeriö voi toimia oikeuskanslerin vastauksen tulkintansa pohjalta oman toimivaltansa puitteissa.

Tähän viittaa myös ulkoministeriön virkajohtoon kuuluvan alivaltiosihteeri Pekka Puustisen viesti ulkoministeriön henkilöstölle 10.12.2019. Puustinen kuvaa ulkoministeri Haaviston ja konsulipäällikkö Tuomisen näkemyseroja seuraavasti: ”Näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä, vai tehdäänkö edes sitä, mihin ulkoministeriö voi toimivallallaan ryhtyä. Ulkoministeriön virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä, että emme voi tehdä mitään. Kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus, niin haluttiin löytää tapa, jolla ulkoministeriö voi päästä työssä eteenpäin.”.

Kuitenkin Haavisto on tämän jälkeen eri yhteyksissä viitannut siihen, että hallituksen iltakoulu on käsitellyt asiaa puuttumatta tapahtumien tarkoitettuun kulkuun. Esimerkiksi Ylelle (9.12.) Haavisto kertoi, että edellinen hallitus käsitteli al-Hol-kysymystä lokakuun lopussa iltakoulussa oikeuskanslerin läsnä ollessa. Siellä nykyinen toimintalinjaus hyväksyttiin. ”Nyt on sitten Sanna Marinin hallituksen asia, haluaako se muuttaa toimintalinjaa tai millä tasolla se haluaa sen käsitellä”, Haavisto totesi myös.

Eli ensin oikeuskanslerin linjaus oli Haaviston mukaan juridinen pohja, eikä sitä olisi voinut poliittisella päätöksellä ylittää tai sivuuttaa tai mitätöidä. Sittemmin Haavisto on kertonut, että hallituksen iltakoulussa on hyväksytty toimintalinja. Tästä vallitsee epäselvyys.

Yhteenveto

Hallituksen on vastattava, ovatko uutiset ja Haaviston omat lausunnot ristiriidassa keskenään. Myös ulkoministeriön virkamiesten antamat lausunnot ja edellä mainitut sähköpostiviestit antavat aiheen kysyä, onko ulkoministeri Haavisto tietoisesti kertonut vääristeltyä totuutta ja jättänyt kertomatta suunnitelmista eduskunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella virkamiestä on yritetty taivutella menettelemään lainvastaisesti ja virkamies siirretty toisiin tehtäviin siksi, ettei hän ole totellut ministeriä. Haluamme vastauksen myös siihen, onko Haavisto antanut harhaanjohtavaa tietoa kyseisen virkamiehen siirron syistä.

Nyt on herännyt perusteltu kysymys siitä, onko ministeri Haavisto ja hallitus menetellyt toimissaan lainmukaisesti. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen totesi Suomen uutisten haastattelussa, että jos Haavisto on menetellyt kuten mediassa on kerrottu, on virkavelvollisuuden rikkominen lähellä. Tolvasen mielestä lähellä saattaisi olla myös ministerivastuun edellytysten harkitseminen.

Huolestuttavinta on se, että ministeriössä on ollut meneillään operaatio, joka vaarantaa myös kansallisen turvallisuuden. Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Syyriasta al-Holin leiriltä palaavat ihmiset lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Radikalisoituneiden henkilöiden palauttaminen Suomeen on riskialtista ja operaation salaaminen Suomen kansalta murentaa hallituksen luottamusta. On lisäksi hyvin epätodennäköistä, että leiriltä tulleita henkilöitä saataisiin Suomessa tuomittua toiminnastaan.

Kyseessä on ulkopoliittisesti, sisäisen turvallisuuden ja poliittisen päätöksenteon avoimuuden kannalta hyvin merkittävä asia. Ulkoministerin ja hallituksen lausunnot on asetettava arvioitaviksi tätä taustaa vasten. Mikäli olisi niin, että asiasta on valehdeltu ja eduskuntaa on tahallaan johdettu harhaan, on asiaa tarkasteltava ministerivastuun osalta.Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko Isis-taistelijoiden perheitä tulossa Suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi määrä tapahtua,

kauanko hallitus ja asianosaiset ministeriöt ovat tienneet kotiuttamissuunnitelmista,

ovatko kaikki hallituspuolueet hyväksyneet tulkinnan, että oikeuskanslerin vastauksen nojalla ulkoministeriö voi toteuttaa lasten ja tarvittaessa aikuisten palaamiseen tähtäävän operaation ilman valtioneuvoston yleisistunnon nimenomaista päätöstä,

onko hallitus tehnyt linjauksen tai päätöksen, joka hyväksyy tarvittaessa tapauskohtaisesti myös aikuisten paluun auttamisen ja koska asiaa on käsitelty ja millä kokoonpanoilla,

ketkä olivat paikalla hallituksen iltakoulussa ja mikä on hallituksen Haavistolle antama mandaatti toimia asiassa,

onko hallitus tehnyt asiasta virallista päätöstä ja mikä on hallituksen poliittinen kanta,

eroaako Marinin hallituksen linja asiassa Rinteen hallituksen aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä ja jos eroaa niin miltä osin,

miksi useat hallituksen ministerit ovat sanoneet oikeuskanslerin vastauksen (9.10.2019) velvoittavan hakemaan suomalaisia Syyriasta,

onko hallitus ymmärtänyt millainen kansallinen turvallisuusriski al-Holin leirillä olevien henkilöiden kotiuttaminen on,

huomioiko hallitus Suojelupoliisin riskiarvioita,

mitä hallitus aikoo tehdä niille henkilöille, jotka ovat olleet mukana terroristijärjestö Isisin toiminnassa ja mahdollisesti kotiutetaan Suomeen,

onko hallitus ollut tietoinen ministeri Haaviston toimista ja yksimielisesti hyväksynyt toimet,

miten hallitus suhtautuu ministeri Haaviston lausuntojen ristiriitaisuuteen,

salasiko ministeri Haavisto ulkoasiainvaliokunnalta hankkeen ryhtyä suomalaislasten kotiuttamiseen,

siirrettiinkö konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin tai otettiinko häneltä tehtäviä pois,

miksi ulkoministeri ei tehnyt konsulipalvelupäällikölle tekemästään toimeksiannosta virallista ministerin päätöstä edes sen jälkeen, kun Tuominen tätä sähköpostitse pyysi,

onko konsulipäällikkö Pasi Tuomista mitenkään kehotettu tai jopa painostettu lainvastaiseen toimintaan, ja

miten hallitus on informoinut Tasavallan Presidenttiä al Holin leirin asukkaisiin kohdistuvista palautusaikeista?

Helsingissä 11.12.2019
_______________________________
Jussi Halla-aho [ps.]29.11.2019 Perussuomalaiset kansanedustajat vaativat sekä Rinteen että Paateron eroa: ”Ellei ilmoita omasta erostaan, se ei tule riittämään”Jussi Halla-aho: ”Sdp:llä näyttää olevan koko puolueorganisaation läpäisevä rehellisyysongelma, taksikuskitasolta ylimmälle huipulle. Pääministeri EI VOI valehdella yleisölle ja eduskunnalle. Jos Rinne on valehdellut, hänen on erottava.” https://twitter.com/Halla_aho/status/1200336830861889536

Jani Mäkelä: ”Ihan noin vaan tiedoksi, että mitä Rinne ilmoittaakin 12:30, ellei ilmoita omasta erostaan, se ei tule riittämään.” https://twitter.com/JaniMakelaFi/status/1200346926404767744

Arja Juvonen: ”Rinne uhraa Paateron. Kantaako myös itse vastuun laiminlyönneistään?” https://twitter.com/arjajuvonen/status/1200347111918833666

Olli Immonen: “SDP:n black friday. Ministeri Sirpa Paateron eroilmoitusta odotellessa. Pelkkä Paateron eroaminen Posti-sotkun seurauksena ei kuitenkaan riitä, sillä näyttää siltä, että myös demaripääministeri Antti Rinne on valehdellut eduskunnalle ja kansalle.” https://twitter.com/ImmonenOlli/status/1200354562911166464

22.11.2019 Perussuomalaiset vaativat kyselytunnilla, että postilaisten palkat turvataan – vastaukseksi saatiin vain tavoitteitaPerussuomalaiset vaativat kyselytunnilla, että postilaisten palkat turvataan – vastaukseksi saatiin vain tavoitteita


Perussuomalaiset hiillosti tänään hallitusta ja erityisesti valtion omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa (sd.) kriisiytyneestä Postin tilanteesta. Perussuomalaiset syyttävät ministeriä ja hallitusta vastuun pakoilusta ja tosiasioiden kiertelystä.

- Syyskuun alussa, kun Postin pitkään jatkunut kriisi alkoi avautua julkisuuteen, valtion omistajaohjausministeri Paatero keräsi poliittiset irtopisteet ottamalla Postin tuntuviin palkanalennussuunnitelmiin aikalisän. Myös pääministeri (Antti) Rinne (sd.) uhkui, ettei palkanalennuksia tulla hyväksymään. Sitten tuli hetkeksi hiljaista, perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää aloitti.

Pallo heitettiin työmarkkinajärjestöille

Mäenpää totesi, että todellisuudessa mikään ei kuitenkaan muuttunut, vaan yhä 700 postilaisen palkkoja ollaan heikentämässä jopa 30-50 prosenttia siirtämällä heidät halvemman työehtosopimuksen piiriin.

- Sittemmin edellä mainitut ministerit ovatkin olleet vähemmän rehvakkaita. STT:n tietojen mukaan omistajaohjaisministeri Paatero tiesi palkanalennuksista hyvissä ajoi ja jopa antoi tukensa niille. Arvoisaministeri (Paatero), kuka tässä on siunannut ja mitä? Mitä peittelette, kun ette ole vastanneet suoraan? Mäenpää kysyi.

Paatero on tiennyt suunnitelmista

Ministeri Paatero myönsi vastauksessaan, että työehtokiista on todella hankala.

- Ratkaisun avaimet ovat nyt työmarkkinajärjestöillä niin kuin normaalistikin työehtosopimuskysymyksissä.

Paatero totesi, että Posti on informoinut häntä ”erilaisista suunnitelmista”, mutta korosti, että päätökset tekee Postin hallitus.

Pääministeri Rinne puolestaan kertoi hallituksen linjaksi, että postin palvelut tulevat jokaiselle suomalaiselle tulevaisuudessa parempana kuin tällä hetkellä ja että postilaisten työehdot turvataan.

Lakko on helppo ymmärtää

Mäenpää totesi, että kansalaisten on helppo ymmärtää lakko, sillä lakossa ole kyse palkankorotusvaatimuksista vaan siitä, että edes nykyinen palkkataso säilyisi. Mäenpää epäili, että palkanalennusten hyväksyminen johtaisi laajempaan työehtosopimusten ”shoppailuun”.

- Kai te, arvoisa hallitus, ymmärrätte, minkä Pandoran lippaan avaatte, jos valtio suostuu omistajana Postin valtaviin palkkaleikkauksiin? Postin, jonka voidaan katsoa tuottavan yhteiskunnan pyörimisen kannalta kriittistä palvelua, Mäenpää kyseli.

- Oletteko valmiit tekemään rajujakin ratkaisuja, että postilaiset saavat jatkossakin edes säädyllistä palkkaa työstään ja nämä myös yritysten kannalta kriittiset toiminnat turvataan?

Paatero vastasi, että kaikkien tavoite ja tahtotila on se, että työntekijöiden palkat turvataan.


Lisätiedot:

Juha Mäenpää, 050 514 4344


Ystävällisin terveisin:

Heikki Tamminen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Tiedottaja, valiokunta-asiantuntija
+358 50 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
22.11.2019 Perussuomalaisten vaihtoehtobudjettikäsittelyn ryhmäpuhe 20.11.19Perussuomalaisten vaihtoehtobudjettikäsittelyn ryhmäpuhe 20.11.19

ed. Jani Mäkelä


Suomalainen tulee ensin

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomalainen tulee ensin. Jokainen euro valtion taloudessa on kerätty veroina ja maksuina suomalaisilta tai lainattu tulevilta sukupolvilta. Ansaitaksemme nykyisten ja tulevien suomalaisten arvostuksen, meidän täytyy kantaa tämä vastuu.

Painotamme budjettivarojen keruussa malttia. Velka jää lastemme maksettavaksi, kerran myytyä omaisuutta ei enää takaisin saa ja jokainen yli kohtuuden kerätty veroeuro on epäluottamuslause kansalaisiamme kohtaan.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy leikkaamaan suomalaisten kannalta toissijaisia ja jopa haitallisia menoja ja esitämme rahat kohteisiin, joista suomalaiset hyötyvät. Haluamme siirtää suomalaisille päätäntävaltaa omista rahoistaan. Vain käteen jäävää rahaa voi käyttää.

Vastakkaisasettelu on välttämätöntä ja loogista

Kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat pikkurahoja, kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta. Samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe kääntyy vanhustenhuollon rahoittamiseen, opetukseen, teiden kunnossapitoon tai homekoulujen korjaamiseen.

Vastakkainasettelu on välttämätöntä, koska nämä asiat ovat vastakkain. Suomeen saapuva taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallinen maahanmuutto tekee mahdottomaksi ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hyvää palkkakehitystä, hyviä kouluja, tasa-arvoa tai yhteiskuntarauhaa – sitä tuttua hyvää Suomea.

Sen ylläpitoa kansalaiset meiltä odottavat – siihen heidän tuntemansa luottamus eduskuntaa kohtaan perustuu. Luottamuksen voi myös menettää suuruudenhullulla ilmastopolitiikalla, yli varojen elämisellä ja yhteisen omaisuuden polkumyynnillä.

Yritysten ja työn ulosliputus lopetettava

Me perussuomalaiset kannamme huolta ympäristöstä, mutta vastustamme ilmastopolitiikan nimissä tapahtuvaa teollisuuden ja kokonaisten elinkeinojen ulosliputusta, joka vain pahentaa ongelmaa. Suomalainen työ on ekoteko. Siksi haluamme suojella suomalaista duunaria ja yrittäjää töiden siirtymiseltä Kiinaan. EU:ssa puheenjohtajamaa Suomen tulisikin vaatia halpamaiden tuotteille ilmastotulleja.

Me haluamme olla muiden itsenäisten kansojen kanssa hyvässä eurooppalaisessa yhteistyössä, mutta vastustamme EU:n jäsenmaksun kasvattamista, budjetin paisuttamista ja euromaiden välisiä yhteisvastuita ja tulonsiirtoja. Suomen nettojäsenmaksu on kohtuuton, ja mielestämme Suomen tulisi päättäväisesti torjua sen nostaminen rahoituskehyksessä, joka tulee voimaan vuodesta 2021.

Me haluamme vaalia suomalaisten yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä. Yhdistämme duunarin ja yrittäjän edun. Esityksessämme työstä jää enemmän molemmille osapuolille ja yrittäjän asema helpottuu arvonlisäverovelvollisuuden ja yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuuden alarajaa nostamalla. Lisäksi luomme työllistämiseen ja investointeihin kannustavan perussuomalaisen yhteisöveromallin.

Lupaus reilusta ja turvallisesta Suomesta

Kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen sekä lupaus mahdollisimman turvallisesta Suomesta.

Hoitajamitoituksen laittaisimme kuntoon viipymättä emmekä aprillipäivänä juuri ennen seuraavia vaaleja, kuten hallitus tekee. Parannamme eläkkeitä, omaishoidontukea, vähävaraisten toimeentuloa, lapsiperheitä lapsivähennyksellä ja niin edelleen.

Perussuomalaiset haluavat välttää Ruotsin mallin seuraamisen tiukan maahanmuuttopolitiikan ohella myös panostamalla jo nyt heikentyneen turvallisuustilanteen korjaamiseen lisäämällä tuhat peruspoliisin virkaa kouluttamisen kautta.

Tutut syytökset

Tuttuun tapaan ovat muut puolueet lähteneet jo ennalta tuomitsemaan ja vähättelemään perussuomalaista vaihtoehtoa. Meitä on syytetty maahanmuuttokulujen epärealistisen voimakkaasta leikkaamisesta – kuitenkin jätämme rahat toimintojen alasajoon.

Ehdotustamme tuulivoimatukien satojen miljoonien säästöstä on arvosteltu. Käytännössä samaa esitimme viime vuodenkin vaihtoehtobudjetissa, siitä äänestettiin tässä salissa – esitys oli perustuslain mukainen ja laki ei siltä osin ole vuodessa muuttunut. Ymmärrän kyllä tämän kaverikapitalismin esiin nostamisen kiusallisuuden keskustalle.

Kokoomus ruoskii kaikkein köyhimpiä ja antaa rikkaimmille

Opposition kakkospuolueen kokoomuksen vaihtoehtobudjettia ei voida jättää kokonaan huomioimatta. Siinä pitkäaikaistyöttömältä otetaan lähes 300 euroa ja opiskelijalta 170 euroa vuodessa. Jopa työttömien eläkekertymään puututtaisiin! Eduskunnan laskentapalvelun mukaan kokoomuksen vaihtoehto ottaa eniten pienituloisimmalta kolmannekselta. Rahat vähemmän yllättäen siirtyisivät kaikkein rikkaimmalle kymmenykselle.

Työttömien rankaisun lisäksi kokoomus hyökkää suomalaista työtä vastaan muutenkin. Kokoomus yksiselitteisesti väittää, että työperäisen maahanmuuton kasvu vahvistaa talouskasvua ja julkista taloutta. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tutkitusti monien työperäisesti maahan tulleiden työllisyysaste romahtaa jo parin maassaolovuoden jälkeen. Halpatyövoimaa taas joudutaan tukemaan tulonsiirroilla. Tämä kokoomuksen linja ei meille sovi!


Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti hyödyttää kaikkia. Se jättää enemmän käteen hallituksen esitykseen verrattuna ja se tekee sen kaikissa tuloluokissa. Tämä on tutkittu eduskunnan laskentapalvelussa. Kaikki tuloluokat ja kaikissa eri asemissa olevat hyötyvät. Se on reilua - oikeudenmukaista. Perussuomalainen on oikeudenmukainen.


Lisätiedot:

Jani Mäkelä, 050 512 2269
11.11.2019 Raaseporin ja Rovajärven onnettomuuksien varusmiesten korvaukset on maksettava - lue tästä jättämäni aloitteet asian eteenpäin viemiseksiVarusmiesten vakuutusturvassa oli 1.1. 2017 - 31.12.2018 välisenä aikana pimento. Kun vapaaehtoisessa kriisinhallinnassa toimivat eli rauhanturvaajat saivat 1.1. 2017 lisävakuutusturvan, sitä ei sen sijaan myönnetty lakisääteistä varusmiespalvelusta, vapaaehtoista asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta suorittaville henkilöille. Kriisinhallinnassa toimiville ja heidän edunsaajilleen turvattiin enimmillään 210 000 euron korvaukset. Suomalaiset varusmiehet, jotka kotimaassaan suorittavat palvelusta jätettiin täysin ilman.

Laki varusmiesten lisävakuutusturvasta astui voimaan vasta 1.1. 2019. Laki koski vain tuon ajankohdan jälkeen tapahtuneita onnettomuuksia. Ennen lain voimaantuloa tapahtui kuitenkin koko Suomea järkyttäneet onnettomuudet: Raaseporissa sotilasajoneuvon ja kiskobussin törmäyksessä kuoli kolme ja Rovajärvellä mönkijäonnettomuudessa yksi varusmies. Yksikään näiden onnettomuuksien uhreista tai edunsaajista ei ole saanut lisävakuutusturvan mukaista korvausta.

Taannehtivien korvausten kustannukset olisivat olleet vanhemmille yhteensä 160 000 euroa, mikäli kaikkien menehtyneiden varusmiesten vanhemmat olisivat olleet edunsaajana. Mikäli varusmiehellä olisi ollut arvo- tai aviopuoliso, korvaus olisi ollut 200 000 euroa/leski. Mikäli varusmiehellä olisi ollut lapsia, korvaus olisi ollut 40 000 euroa/ lapsi. Loukkaantuneille varusmiehille korvaus olisi ollut vamma-asteen mukaan.

Olen tehnyt lukuisia aloitteita, jotta korvausasia olisi saatu hoidettua kuntoon. Valitettavasti se ei ole onnistunut.
Olen jättänyt myös oikeuskanslerille kantelun, sekä kirjoittanut Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Oikeuskansleri vastasi, että korvausten maksaminen on yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa.

Tästä voit lukea kaikki eduskunnassa jättämäni aloitteet aiheesta. Tällä kaudella tiedustelin vielä kerran kirjallisella kysymyksellä korvausten perään, sekä jätin aiheesta toimenpidealoitteen. Ministerin vastaus on kylmää kyytiä.

Raaseporin onnettomuutta käsiteltiin syksyllä 2019 käräjäoikeudessa. Syyttäjä päätti kuitenkin luopua vaatimuksista Raaseporin sotilasajoneuvon kuljettajaa kohtaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on ilmoittanut hakevansa valituslupaa hovioikeudelta. Asian käsittely jatkuu.

Svenska Yle haastatteli minua aiheesta syksyllä 2019. Korvaukset tulisi mielestäni maksaa valtion varoista. Svenska Yle haastatteli myös silloista valtiovarainministeri Petteri Orpoa, jonka hallitus ei kannattanut aiheesta esittämääni lakialoitetta vuonna 2018. Haastattelussa Orpo toteaa nyt vuotta myöhemmin, että Rinteen hallituksen tulisi tehdä asialle jotain. Epätodellista. Aika muuttaa ajatukset, vai onko se sittenkin vain oppositio? Niin tai näin, asia on hoidettava kuntoon.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/13/skogbyolyckans-anhoriga-blev-utan-ersattningar-inte-vet-jag-vad-ett-liv-ar-vart


Lakialoite


LA
27
2017 vp
Arja Juvonen/ps


Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Kirjallinen kysymys


KK
466
2017 vp
Arja Juvonen/ps


Kirjallinen kysymys sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain päivittämisestä ja lakialoitteen etenemisestä ministeriössä

Ministerin vastaus

Lakialoite


LA
48
2018 vp
Arja Juvonen/ps


Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

Toimenpidealoite


TPA
30
2018 vp
Arja Juvonen/ps


Toimenpidealoite sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp) annetun lain voimaantulon soveltamisesta taannehtivasti

Kirjallinen kysymys


KK 119/2019 vp
Arja Juvonen/ps


Lakisääteistä asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille varusmiehille

Ministerin vastaus

Toimenpidealoite


TPA
11
2019 vp
Arja Juvonen/ps


Toimenpidealoite asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti ajanjaksolta 1.1.2017—31.12.2018 onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille

Lisäksi sähköposti presidentti Niinistölle ja kantelu oikeuskanslerille v. 2018.22.10.2019 Kupletin juoni paljastuu: lääkärille pääsy ei nopeudu, hoitotakuu on vain hienoja kiertoilmaisujaHallitus lupasi tuoda lakiesityksen, joka turvaa kansalaisen hoitoon pääsyn perusterveydenhuollossa viikossa eli seitsemässä päivässä. Hoivatakuu myytiin kansalaisille ajatuksella, että potilas pääsee lääkärille, jolloin hänen vaivansa tai sairautensa saa heti avun ja diagnoosin. Puhe 1000 lääkärin palkkaamisesta on ollut hallituksen keskeinen sanoma, joka on toistunut lukuisia kertoja eri keskusteluissa.

Kun asiaa hieman penkoo, paljastuukin julma totuus hoivatakuun taustalta: viikon hoivatakuu ei tarkoitakaan lääkärille pääsyä. Hoivatakuu lääkärille on muuttunut pääsystä moniammatillisen tiimin palveluihin, joihin potilas ohjataan. Selkokielellä sanottuna mikään ei siis muutu. Tämä on käynyt ilmi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (Helsingin Sanomat 15.10. 2019), mutta myös ministeri Krista Kiurun vastauksista eduskunnassa. Kupletin juoni paljastuukin hienojen kieretoilmaisujen takaa: lääkärille pääsy ei nopeudu vaan potilaan hoitopolku kulkeekin muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta.

Suomalainen kokee, että ei pääse lääkärille ja se on myös akuutein perusterveydenhuollon ongelma. On valitettavaa, että hallituksen hoivatakuu lupaus ei tätä asiaa tule korjaamaan.
Hallitus pettää jälleen kerran yhden lupauksensa, tällä kertaa nopean lääkärille hoitoon pääsyn. Jo tällä hetkellä terveyskeskukseen hakeutuva asiakas ohjataan sairaanhoitajan arvioon tai hoidettavaksi, vaikka hän haluaisi lääkärille.

Koen suurta huolta siitä, että kuka todellisuudessa tekee potilaan hoidon arvion tulevaisuuden sotekeskuksessa ja tekee päätöksen, että kenen vastaanotolle potilas menee, jos ei kerran lääkärille. Hallitus ei ole vastannut tähän ydinkysymykseen vielä kertaakaan.


21.10.2019 Viikkotiedote viikolta 42: kirjallisia kysymyksiä, talousarvio-aloitteita ja lukuisia kohtaamisiaTässä tietoa viikolla 42 eduskunnassa tekemistäni toimenpiteistä.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä on budjettilait vuodelle 2020, joten asioita riittää käsiteltäväksi. Viikolla olin haastateltavana Ylen uutisiin kaksi kertaa: hoivatakuuseen ja kaupungistumiseen liittyen.

3 x Kirjallinen kysymys
- Kirjallinen kysymys suolistosyöpäseulontojen laajentamisesta koko maahan, syöpätietoisuuden lisäämisestä, syövän ennaltaehkäisystä sekä syöpätutkimuksen ja syöpähoidon osaamisen turvaamisesta Suomessa
- Kirjallinen kysymys Nigerian sisäoppilaitoksissa lapsiin ja nuoriin kohdistuneista väkivallanteoista, suomalaisen kehitysyhteistyön oikeaoppisesta toteutumisesta ja siihen liittyvien väärinkäytösten selvittämisestä sekä kehitysyhteistyörahojen takaisinperinnästä
- Kirjallinen kysymys koskien lisääntyneitä törkeitä raiskauksia

8 x Talousarvioaloite
- Suomen Pelastuskoiraliiton toimintaan (50 000 euroa)
- Vanhustenhoivan laitoshoitopaikkojen ja ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäämiseen (1 000 000 euroa)
- Saattohoitolain valmistelutyön aloittamiseen (100 000 euroa)
- Potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa (100 000 euroa)
- Kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen. (300 000 euroa)
- Omaishoitajien mahdollisuuteen maksuttomiin uinti- ja kuntosalivuoroihin, eli ns. Espoon omaishoitajien sporttikortin jalkauttamiseen Suomessa (200 000 euroa)
- Luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan tukemiseen (50 000 euroa)
- Kouluterveydenhuollon resurssien lisäämiseen (700 000 euroa)

Viikonloppuna olin tavattavissa Lohjan markkinoilla. Kuntalaisilla oli paljon asiaa ja perussuomalaisten poliittiset kannanotot saivat hyvää palautetta.08.10.2019 Tiedote: Sdp:n Antti Lindtman lupasi lähihoitajille 500 euroa - tulikohan luvattua liikaa?Spd:n kansanedustaja Antti Lindtman sanoi puheessaan, että lähihoitajille jää tulevaisuudessa 500 euroa lisää käteen palkastaan. – Mistä ihmeestä tuo 500 euron lupaus oikein lähihoitajalle tulee? kysyy perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

– Hallituksen lupaama vappusatanen pieniin eläkkeisiin on paljastunut puppupuheeksi, jolla saatiin eläkeläisiä vaaliuurnille. Satasta ei ole tulossa. Puppugeneraattorista tuli myös lupaus hoitajamitoituksesta, joka matkalla muuttuikin henkilöstömitoitukseksi, joka ei astumaan voimaan heti vaan vasta vuonna 2023, Arja Juvonen sanoo.

Hoitotyöhön yhä halvempaa työvoimaa

Juvosen mielestä hallitus unohtaa lupauksensa ja pesee törkeästi kätensä lupaamastaan hoitajamitoituksesta siirtämällä sen voimaantulon vastuun seuraavien eduskuntavaalien alle.

– Nyt hallitus lupaa lähihoitajalle 500 euroa lisää liksaa käteen. Kun henkilöstömitoitukseen tullaan laskemaan tulevaisuudessa myös hoiva-avustajat, hoito-apulaiset ja alan opiskelijat, laajennetaan samalla hoitajamitoitusta ja heikennetään ammattikoulutetun hoitajan työllistymistä.

– Avustajalle henkilöstölle on toki tarvetta, mutta se ei saa korvata hoitoalan henkilöstöä. On syytä pelätä, että vanhustenhoidon säästöt tullaan hakemaan palkkapolitiikalla palkkaamalla matalamman palkkatason työntekijöitä. Kuinka paljon lähihoitajien ja sairaanhoitajien työnkuvia katoaa tulevaisuuden vanhustenhoidon sektorilta? Juvonen kysyy.

”Se on paljon luvattu”

Veronmaksajien keskusliiton laskujen mukaan kansalaisten verot kiristyvät huomattavasti ja progressio kasvaa entisestään (Veronmaksajain keskusliiton Teemu Lehtinen Iltalehdelle 17.9.2019).

– Hallitus kuitenkin väittää toista. Hallitus lupaa lähihoitajalle 500 euroa lisää palkkaa. Se on paljon luvattu. Toivottavasti lupaus ei paljastu puppugeneraattorista tulleeksi, Juvonen toivoo.
20.09.2019 Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: hallituksen sote-politiikka lupaa paljon, mutta antaa vähänTIEDOTE 20.9.19
julkaisuvapaa


Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: hallituksen sote-politiikka lupaa paljon, mutta antaa vähän


Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen epäilee, että mikäli sitova hoitajamitoitus tulee, se tulee pahasti viiveellä, jos lainkaan.

- Hoitotakuu ei toteudu, sillä lääkäreitä ei ole tulossa lisää. Todellisuudessa potilaat aiotaan ohjata tukitoimiin, kuten sosiaaliohjaajalle tai fysioterapeutille. Lailla ole merkitystä, ellei hoitajamitoituksen laiminlyömiseen yhdistetä sanktioita. Hoitoisuuden arvioinnista ollaan tekemässä liian monimutkaista.

Asia nousi esille tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan julksiessa kuulemisessa, jossa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puhuivat hallitusohjelman toimeenpanosta.
- Hoitoalalla on jo nykyisellään lukuisia mittareita, joilla hoitoisuus pystytään arvioimaan. Hoitajien ammattitaitoa aliarvioidaan ja jälleen halutaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Sama asiantuntijarumba jatkuu vuodesta toiseen. Näyttää, että hallitus yrittää piilottaa hoitoisuuden arvioinnin taakse sen tosiasian, ettei hoitajia ole varaa palkata lisää, Juvonen moittii.

Omaishoitajien heikko yhteiskunnallinen asema sivuutettiin

Perussuomalaiset esittää omaishoidontuen verovapautta. kansanedustaja Minna Reijonen (ps.) huomautti tilaisuudessa, että omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, joka omalta osaltaan vähentää hoidon kustannuksia.

- Valtiohallinto ei kuitenkaan arvosta heidän työpanostaan. Kysymykseeni siitä, onko hallitus valmis säätämään omaishoidon tuen verovapaaksi, ei vastattu lainkaan, Reijonen kritisoi.

Alueellinen yhdenvertaisuus on uhattuna

Perussuomalaiset edustajat huomauttivat lisäksi, että alueellisia eroja sairastavuudessa ei ole huomioitu tarpeeksi.

- Kun osasta kuntia lakkautetaan palvelut, potilaat viedään kauas omaisistaan ja mahdollisuudet vierailuihin vähenevät.

- Ei ole hyväksyttävää, että sote-uudistuksessa Pohjois- ja Itä-Suomi jätetään heitteille. Keskittämisasetus on arvioitava uudestaan, sillä nyt on vaarana, että Kemin keskussairaalasta loppuu päivystys ja siitä tulee laajennut terveyskeskus, kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) vaatii.

Osatyökykyisten ja ikääntyneiden työurien pidentämiseen ei konkreettisia toimia.

Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet korostivat, että työurien pidentämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää olisi ajoissa aloitettu kuntoutus, joka ylläpitää työkykyä.
- Rinteen hallitus ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän ikääntyneiden ja osatyökykyisten ongelmia. Kun hallituksen työllisyystavoitteet eivät toteudu, laistaako hallitus lopuistakin lupauksistaan, korottaako se veroja vai lisätäänkö valtion omaisuuden holtitonta myymistä entisestään” valiokunnan perussuomalaiset jäsenet ihmettelevät.

Valiokunnan jäsenet kritisoivat kuulemiseen varattua lyhyttä aikaa ottaen huomioon, kuinka merkittävistä asioista on kyse. Vastauksia saatiin niukasti ja ne olivat heidän mukaansa ympäripyöreitä.


Lisätiedot:

Arja Juvonen, 050 531 1108
Minna Reijonen, 050 514 4567
Kaisa Juuso, 044 575 7758
22.08.2019 Vaikka yksi Esperin hoivakoti lopettaa, se ei poista ongelmaa - sika söi hallituksen eväät matkalla korjata tilanneHoivajätti Esperi Care lopettaa Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrikakodin toiminnan. Kodin hoitovastuu on ollut kaupungilla jo tammikuusta alkaen, jolloin Valvira keskeytti hoivakodin toiminnan laiminlyöntien takia. Jatkossa hoiva toteutetaan Kristiinankaupungin omassa hoivassa (Iltasanomat 22.8.19).

Vaikka yksi laiminlyöntejä tehnyt ja epäinhimillisesti ja törkeän väärin toiminut yksityinen hoivajätti lopettaakin toimintansa yhdessä kaupungissa se ei tarkoita, että asiat olisi valtakunnallisesti hyvin. Emme saa tuudittautua siihen uskoon. Vanhustenhoidon tilanne on edelleen erittäin vakava ja kriisialtis. Elämme veitsen terällä.

Juuri tänä aamuna sain tiedokseni Aluehallintovirastolle lähteneen valituksen, jonka on tehnyt 89 vuotias halvaantunut vanhus eräästä hoivayksiköstä pääkaupunkiseudulta.

Hoivapaikan asukkaista kaikki ovat liikuntakyvyttömiä ja autettavia. Henkilöstön määrä on kuitenkin valituksen jättäneen vanhuksen mukaan liian alhainen ja osaavaa henkilökuntaa puuttuu. Vanhus kertoo potiiasturvallisuuden olevan heikko ja kärsivänsä turvattomuudesta ja pelosta muun muassa potilassiirroissa pyörätuolista siirrettäessä. Siirtoja tehdään vain yhden hoitajan voimin. Mitä Suomen hallitus vastaa tähän?

Hoitajamitoitus on määriteltävä hoivayksiköissä todellisen hoivan tarpeen mukaan eli juuri näissä erittäin raskaissa hoivapaikoissa sen on oltava reilusti enemmän kuin nykysuositus 0,5. Tämänhän sanoo järkikin. Hallituksen tulee antaa tästä käsky hoivatoimijoille heti, Juvonen vastii.

Nykysuositus on kuitenkin se, mitä hoivayksiköt noudattavat, sillä aikaansaamaton ja hoitajamitoitusasiaa täysin ponnettomasti eteenpäin vienyt hallitus ei ole halunnut hoitaa asiaa pikana kuntoon. Se olisi ollut kylläkin mahdollista tehdä heti huhtikuun vaalien jälkeen, mutta sosiaali- ja terveysministeriön ministerit Kiuru ja Pekonen, eivät asiaa kyenneet tekemään. Ministerit eivät ole tositilanteen tasalla. Suuri metakka vanhustenhoidon parantamisesta ennen eduskuntavaaleja poiki Antti Rinteelle pääministeriyden, mutta siihen ne teot sitten jäivätkin.

Hoitajana työurani tehneenä ja satunnaisena keikatyöntekijänä edelleen työskentelevänä olen erittäin huolestunut ja pettynyt tällaisen politiikan uskottavuuteen. Jos jotakin tulee luvanneeksi, niin kyllähän asia on pidettävä vireillä ja esillä ja työn alla. Kiireelliset valtakunnan asiat on hoidettava heti. Tuotiinhan tiedustelulaitkin perustuslakimuutoksineen eduskunnan käsittelyyn pikana. Niissä ei kuhnailtu.

Hoitajamitoitusasiassa sika söi kuitenkin matkalla eväät ja kärsijöinä ovat sataa vuotta lähestyvät vanhukset ja heidän läheisensä ja hoitajansa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että hoitajamitoitusasia on lähdössä myöhään syksyllä lausuntokierrokselle. Asiaa on pitkitelty yli kesän pitkälle syksyyn ja hoitoalan, vanhusten ja heidän läheistensä annetaan ymmärtää, että kyllä tässä edetään kunhan ehditään. Annetaan kuin venyvää siimaa, jonka uskotaan pitävän edes jotenkin toivoa yllä.

Tämä on törkeyden huippu ja kyseessä ei ole ainoastaan äänestäjien vaan myös vanhusten, liki satavuotiaiden, huijaus. Niin törkeää, ettei enää sanotuksi saa.


22.08.2019 Empatian loputtava - pakkopalautukset ja paluumuuton edistäminen Suomeen kotoutumattomien maahanmuuttajien kohdalla käyttöön ja hetiIltalehti uutisoi, että hovioikeudessa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu irakilaismies jatkoi epäillysti tekojaan vain noin kuukausi saamansa tuomion jälkeen. Vuonna 1995 syntynyttä Irakin kansalaista epäillään tällä hetkellä kolmesta törkeästä lapsenraiskauksesta.

Mies on asunut Suomessa jo pidempään, mutta tiedossa ei ole miten ja millä statuksella irakilaismies on Suomeen saapunut. Mies on tuomittu jo aiemmin 14-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä (Iltalehti 20.8.2019).

Olen tehnyt kaksi kertaa lakialoitteen törkeiden lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikostuomioiden minimirangaistusten korottamisesta. Minimirangaistuksen on oltava sellainen, että se on aina ehdotonta vankeutta. Ehdolliset tuomiot ovat mitättömiä ja niiden pelote on olematon.

Viime maanantain Espoon valtuustossa Espoon perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdotti, että integraation kanssa haasteita kohdanneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa edistetään. Esityksemme sai osakseen mm. sdpn edustajilta paheksuvia kommentteja siitä, että emme puhuisi rakentavasti. On kerrassaan käsittämätöntä, että sdpn edustajat eivät suostu myöntämään, että systeemissä on vika ja jossakin vaiheessa empatialle on tultava loppu. Jos me suostumme kerta toisensa jälkeen painamaan vain villasella näitä maahanmuuttoon liittyviä ongelmakohtia, tulemme olemaan tulevaisuudessa tosi pulassa. Hyvyyttämme käytetään hyväksi. Ne henkilöt, jotka eivät ymmärrä tai halua ymmärtää yhteiskuntamme sääntöjä, tulee palauttaa kotimaihinsa. Teot puhukoon puolestaan.

Ne maahanmuuttajat, jotka sopeutuvat ja tarttuvat opiskeluun ja työhön tosissaan ja kantavat kortensa kekoon yhteisen Suomen ja sen tarjoamien palvelujen ja sosiaaliturvan eteen on eri asia. Perussuomalaiset kannattavat aina työn tekoa, on kyseessä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja, sekä yhteistä osallistumista asioiden hoitamiseen. Tarvitsemme jokaisen veroeuron, jotta voimme ylläpitää palveluja.

Ne maahanmuuttaja taustaiset henkilöt, joilla on varaa ja luppoaikaa tehdä vaikkapa seksuaalirikoksia Suomessa, tulee pakkopalauttaa heti. Myös kantasuomalaisten tekemiin seksuaalirikoksiin on suhtauduttava tiukasti ja rangaistusten oltava tekoja vastaavia. Seksuaalirikosten minimituomiot on oltava niin kovia, ehdotontq vankeutta, jotta ne tuntuvat edes jotenkin. Tuomioissa voi ottaa mallia Yhdysvalloista. Siellä asioihin suhtaudutaan tiukasti vailla hyssyttelyä.

Rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden pakkopalautukset kotimaihinsa on saatava toimimaan aukottomasti myös niin, että henkilö ei koskaan enää pääse saapumaan Suomeen. Suomen rajat eivät saa vuotaa tässäkään asiassa.

06.08.2019 Husu Husseinin olisi hyvä tutustua suomalaisiin ympäri SuomenPoliisi on tänään ilmoittanut, että se ei aloita tutkintaa Husu Husseinin twiiteistä, joissa hän nimitti perussuomalaisia äänestäneitä ja ja kannattajia rasisteiksi.

Perussuomalaiset ja heidän äänestäjänsä eivät muodosta ryhmää, joka nauttisi kiihottamisrikossäännöksen tarjoamaa suojaa. Husu Husseinin twiitit eivät myöskään kohdistu tunnistettavaan ja rajattuun ihmisryhmäään, joten asiassa ei ole syytä epäillä kunnianloukkausta - asiaa tutkinut tutkinnanjohtaja toteaa (Helsingin Sanomat 6.8.2019 Poliisi ei tutki kaupunginvaltuutettu Husseinin twiittejä).

Husseinin mukaan perussuomalaiset ovat rasisteja esimerkiksi sen vuoksi, että he ovat kannattaneet sosiaaliturvaa, joka olisi erilainen suomalaisille ja ulkomaalaisille.

Hussein tarkoittanee viime hallituskauden 2015 - 2019 yhtä lakiesitystä, jonka tarkoituksena oli säästää valtion varoja ja vähentää myös Suomen vetovoimatekijöitä hallitsemattomaan maahanmuuttoon. Sipilän hallitus esitti, että Suomesta oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille olisi maksettu työmarkkinatuen sijasta pienempää kotiutumistukea. Tämän lakiesityksen takana oli koko silloinen hallitus, johon kuului kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset. Esitys tuotiin yksimielisesti hallituksen esityksenä.

Esitys vedettiin kuitenkin myös yksimielisesti pois, koska perustuslakivaliokunnalle lausuntoja antaneiden asiantuntijoiden mukaan esitys oli ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta (Yle 24.11.2016 Hallitus peruu esityksensä kotoutumistuesta.

Husu Husseinin tulee tietää, että tuon esityksen takana oli koko hallitus. On outoa, ettemme saisi omassa maassamme pohtia asioita, saati sitten ehdottaa muutostarpeita lainsäädäntöön. Eikö eduskunnan tehtävä ole juurikin lakien säätäminen? Puolueet taasen tuovat äänestäjiensä äänen kuuluviin.

Husseinin lausunnot ovat loukanneet monia suomalaisia ihmisiä - perussuomalaisten äänestäjiä. Äänestäjämme edustavat laajaa väestöpohjaa ja heitä löytyy Suomessa alueilta, joissa maahanmuuttoon liittyvät teemat eivät ole arkipäivän asioissa niitä ykkösteemoja. Puhutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen viemisestä syrjäkylille ja kotihoidon riittävyydestä. Oman alueen koulutustarjonnan ja työpaikkojen riittävyydestä. Maanviljelijän pärjäämisestä omalla työllään. Asumisen hinnoista ja toisaalta myös asunnon arvonalenemisen seurauksista maaseudulla. Perussuomalaisen puolueen edustajia on huudettu näihin ongelmiin apuun - heitä ei ole äänestetty pelkästään maahanmuutto teemoilla.

Husu Husseinin olisi myös hyvä käydä kiertämässä Suomea etelästä pohjoiseen tutustuen suomalaisiin. Nyt vaikuttaa, että tuntemusta todellisista suomalaisista ei ole, on vain katkeruutta, joka ei varmaan hänestä itsestäänkään tunnu hyvälle.

Perussuomalaisten äänestäjissä on myös paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja esimerkiksi yrittäjiä -heidän kanssaan olen jutellut lukuisia kertoja muun muassa Espoon Ratsutorilla toritapahtumissa, joissa kansalaiset kohtaavat toisiaan. Kuten muidenkaan puolueiden myöskään meidän ei tule tai tarvitse liikkua tunnistamattomina tapahtumissa. Me olemme reilusti ja rohkeasti perussuomalaisia.

On pelottavaa, että perussuomalaisten toimintaan halutaan näillä ikävillä twiiteillä ja äänestäjien solvauksilla lyödä ikään kuin kiilaa - ehkä se onkin se perimmäinen tarkoitus, pelotellaan ja syyllistetään äänestäjää. Se ei ole kuitenkaan oikein.

25.06.2019 Miljoonat vanhuksiin - ei hallintoonLisätietoa >>20.06.2019 Ministeri Kiurun viivyttely hoitajamitoitus asiassa ihmetyttää - onko kyseessä bluffi?Perhe ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kommentoi hoitajamitoitusta television Huomenta Suomi aamulähetyksessä keskiviikkona (Huomenta Suomi, MTV, 19.6. 2019).
Ministeriä muistutttiin siitä, että toimiessaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana hän sanoi hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin olevan nopea asia, vain yksi virke. Ministeriltä kysyttiin, missä ajassa hoitajamitoitus 0,7 ollaan nyt tuomassa lakiin.
Ministeri totesi haastattelussa, että mikäli eduskunnassa olisi nyt puolueita, jotka olisivat halukkaita etenemään hoitajamitoitus asiassa hyvinkin nopeasti, asia olisi myös mahdollista tehdä.
Eduskunnan tahtotilan ministeri Kiuru vesitti kuitenkin heti perään toteamalla, että kunnilta täytyy kysyä palautetta siitä, että minkälaisella tiekartalla voidaan mennä eteenpäin. Hän sanoi, että yhteiskunnassa on sovittu pelisäännöt, joissa valtioneuvosto ei kysy kesällä kunnilta mitään vaan vasta kesän jälkeen syksyllä.
Ministerin mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että vasta syksyllä luvassa olisi kahden kuukauden lausuntokierros asiasta, mikä siis tarkoittaisi sitä, että hoitajamitoitus asia ei etenisi nopeasti.
Ministerin puhe tuotti suuren pettymyksen ollen ympäripyöreää meriselitystä. Ensin ministeri kyseli eduskunnan tahtotilan perään, joka on olemassa. Kaikki puolueet ovat ilmaisseet tahtonsa saada hoitajamitoituskirjaus nopeasti lakiin.
Sitten ministeri ryhtyi jarruttamaan tahtotilaa huutelemalla kunnilta etukäteen pyydettävien lausuntojen perään ja vetoamaan kesäaikaan. Todella vastuutonta.
Vanhustenhuollon kentällä on luotettu ja odotettu sydän syrjällään hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin ja nopeasti. Vaikuttaakin sille, että ministeri on pesemässä niin omat kuin myös hallituksen kädet hoitajamitoituksesta pitkittämällä lainvalmistelun aloittamista vetoamalla kuntien lausuntoihin.
Ministerillä on kuitenkin valta itse omasta aloitteesta ja niin halutessaan antaa heti ripeä päätös hoitajamitoituslain esivalmistelun aloittamisesta. Ministerin oma aloite käynnistää lain esivalmistelun, joka tehdään joko virkamiestyönä tai valmisteluelimessä.
Lisätalousarviossa 2019 hallitus kolminkertaistaa valtiosihteerien ja tuplaa erityisavustajien määrän. Lainvalmistelijoita ja työntekijöitä ministeriöihin on siis tulossa runsaasti. Heidät onkin heti laitettava töihin valmistelemaan esimerkiksi juurikin tätä kiireistä hoitajamitoituslakia. Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi. Vanhukset eivät odota vaan heidän hetkensä ja hoidontarpeensa on nyt.
Kuntien mielipidettä ei ole suinkaan tarkoitus ohittaa nopealla lain esivalmistelulla, vaan kunnat ja sidosryhmät saavat vastata lakiluonnokseen sen valmistumisen jälkeen, jolloin se lähtee lausuntokierrokselle. Sen jälkeen lakiluonnokseen on mahdollista tehdä vielä muutoksia.
Mikäli ministeri ei halua antaa käskyä lain esivalmistelun aloittamisesta, on syytä ryhtyä penkomaan syytä siihen. Jos ministeri haluaa pitkittää asiaa on kyseessä joko muu haluttomuus tai se, että rahoitusta 0,7 hoitajamitoituksen kustannuksiin ei ole odotettavissa.
Silloin hallitusohjelman kirjaus on pelkkää bluffia, jolla ylläpidetään vain näennäistä toivoa ja yritetään pitää vanhustenhoidon kenttää tyynenä ja rauhallisena. Ministerin tuleekin kertoa nyt heti ja avoimesti se, että pitävätkö merkit paikkaansa ja onko asia näin. Onko hoitajamitoituksen 0,7 kirjaamiseksi lakiin tulossa rahoitusta, vai onko kyseessä pelkkä bluffi.
Arja Juvonen
Kansanedustaja (Ps.)
11.06.2019 Perussuomalaiset täysistunnossa: Hallituksen verohelpotukset täyttä sumutusta – kaikki verotetaan takaisinPerussuomalaiset kansanedustajat kritisoivat täysistunnossa voimakkaasti hallituksen keinoja kattaa valtion menoja, joita Rinteen hallitus on kasvattamassa entisestään.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesi, että SDP pyrkii näyttäytymään suurena hyväntekijänä jakaessaan keskiluokkaisen työtätekevän kansan rahoja.

Vasemmistoliittoa Tavio moitti ennätysnopeasta takinkäännöstä valtion omaisuuden myynnin suhteen.

- Tätä takinkääntöä ei ehtinyt välttämättä edes huomata. Nyt ollaan hymyssä suin myymässä miljardeilla valtion omaisuutta, kun päästiin Audin takapenkille. Uskomatonta! Tavio hämmästeli.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki huomautti, että hallituksen talousennuste on epärealistinen. Mikäli hallituksen oman ennusteen sijaan Suomen Pankin ennuste toteutuu, se luo Vähämäen mukaan satojen miljoonien rahoitusvajeen kehyskauden loppupuolelle.

- Tällöin työllisyyskasvu hidastuu ja hallituksen toimilla asuminen sekä autoilu kallistuvat. Kotitaloudet ylivelkaantuvat edelleen ja ostovoima heikkenee, Vähämäki luetteli ja toivoi, että hallituksen kaavailema työtulotuki otettaisiin heti käyttöön loppukauden sijaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen piti hallituksen kaavailemaa 200 miljoonan euron tuloveron kevennystä härskinä huijauksena.

- Todellisuudessa pieni- ja keskituloisten verorasitus kasvaa elinkustannuksia nostavilla viherveroilla, Immonen totesi.

Immonen totesi, että veroalennukset kuluvat täysin asumisen ja liikkumisen kallistumiseen.

- Miten te selitätte kansalle tämän silmänkääntötempun ja sumutuksen? Immonen kysyi.


11.06.2019 Perussuomalaiset täysistunnossa: Lupaukset hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin muuttuivat selittelyksiPerussuomalaiset olivat tänään käydyssä täysistunnossa huolissaan siitä, että hallitus ei pidä vaalilupauksiaan korkeamman hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin. Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) että Kiuru vielä alkuvuodesta totesi, että hoitajamitoitus voidaan kirjata lakiin kuukaudessa.

- Olimme yhdessä vielä hetki sitten sotevaliokunnassa ajamassa hoitajamitoitusta lakiin. Te sanoitte, että se on yksi virke ja yksi kuukausi, jos löytyy poliittista tahtotilaa, niin hoitajamitoitus on mahdollista kirjata lakiin, Juvonen huomautti.

- Kuinka nopeasti tämän teette? Te esitätte siirtymäaikoja ja kehitysohjelmia. Se ei vastaa yhtään sitä, mitä oli meidän muistiinpanoissa, Juvonen harmitteli.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa moitti uuden hallituksen tapaa palkata valtava määrä valtiosihteereitä ja erityisavustajia ministeriöihin. Näihin virkoihin on palkattu muun muassa vaaleissa pudonneita kansanedustajia ja ministereitä jopa yli 10 000 euron kuukausipalkalla.

- Olisiko nämä kymmenet miljoonat, jonka palkkamenot kasvavat, voitu laittaa esimerkiksi hoitajien palkkaamiseen vanhustenhoitoon? Elomaa kysyi.


10.06.2019 Sotesoturi palveluksessannePotilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen on ensiarvoista ja tärkeää. Hoitopolkujen on oltava turvatut ja selkeät. Virheisiin ei ole varaa. Hoitovirhe ja potilasvahinko on inhimillinen kärsimys, mutta myös taloudellinen tappio.

Jatkuvuus on tärkeää myös päätöksenteossa silloin, kun kyseessä on pitkäkestoiset ja Suomen suuntaa ohjaavat linjaukset. Sote tulee - miten olemme valmiita?

Eduskuntaryhmämme esittää minua myös tällä kaudella sosiaali- ja terveysvaliokuntaan jatkamaan työtä perussuomalaisen sotepolitiikan eteenpäin viemiseksi. On upeaa saada hypätä junaan, jonka lähtöpisteen tietää. Jatkuvuus on kansalaisten turva.

Lupaan tehdä kaikkeni hyvän suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon edistämisen eteen -
Sotesoturi siis tässä palveluksessanne!06.06.2019 Juvonen vasemmistoliiton ministereille: Mieletön draivi, usko ja hyvä tahto eivät riitä - korulauseiden sijaan tositoimiin ja hetiTiedote 6.6.2019

Mieletön draivi, usko, hyvä tahto, toiveet ja siirtymäajat- kuvasivat vasemmistoliiton uudet ministerit lääkärille pääsyn parantamiseen ja hoitajamitoituksen nostoon liittyvien asioiden kuntoon saattamiseen liittyviä tuntemuksiaan Iltalehdessä (Uusi ministerikaksikko joutuu ratkomaan hoitajapulaa - Sarkkinen tyrmää filippiiniläisten rekrytointihankkeen: ”En usko, että täytyy haalia” 6.6.2019).

On hyvä, että konkreettiset terveydenhoidon ongelmat on nostettu hallitusohjelman kärkeen. Ne ovat olleet myös perussuomalaisten ajamassa politiikassa tärkeitä. Olen kuitenkin erittäin huolissani vasemmistoliiton tuoreiden soteministereiden antamasta lausunnosta. Draivilla, uskolla, hyvällä tahdolla, toiveilla tai siirtymäajoilla ei vanhustenhoidon tilannetta Suomessa paranneta. Asiat eivät ole korjattavissa pelkillä korulauseita vaan asiat on käsiteltävä kiireellisinä ja heti. Hoitajamitoituksen kuntoon saattaminen ja sen kirjaaminen lakiin on tehtävä välittömästi eikä ryhtymällä puhumaan siirtymäajoista, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii.

Viime eduskuntakausi päättyi suureen arvokeskusteluun vanhustenhoidon ja hoitajamitoituksen osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan silloinen puheenjohtaja Krista Kiuru(sdp) totesi, että vanhustenhoidon hoitajamitoituksen korjaaminen olisi ollut mahdollista kuukaudessa ja että se olisi voitu tehdä yhdellä virkkeellä vanhuspalvelulakiin. Kiuru totesi haastattelussa, että kuukaudessa saadaan ihmeitä aikaiseksi, jos poliittista tahtoa löytyy (Haastattelu: 1.2. 2019 Oppositio valmis päättämään heti vanhusten hoitajien määristä – Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun mukaan laista olisi muutettava vain yksi virke).

Oppositio, johon kuului kaikki nykyiset hallituspuolueet paitsi keskusta, uusi myös juuri ennen viime eduskuntakauden päättymistä jo vuonna 2014 jättämäni lakialoitteeni kaltaisen aloitteen hoitajamitoituksen saattamisesta lakiin. Vanhusten ja heitä hoitavien hoitajien asia on perussuomalaisten arvopolitiikkaa, josta ei tingitä. Olemme ajaneet asiaa jo vuodesta 2011. Hallituksella on nyt siis mahdollisuus viedä maaliin asia, jossa näkyy myös perussuomalaisten kädenjälki. Se tuntuu hyvälle, Juvonen kiittää.

Nyt on tärkeintä, että ei puhuta siirtymäajoista hoitajamitoituksen korjaamiseksi, vaan hommat hoidetaan heti. Vanhukset ja heidän hoitajansa ja omaisensa eivät odota vaan elävät vanhustenhoidon arkea joka ikinen päivä, ilta ja yö. Olen ollut viimeksi yövuorossa vanhustenhoidossa eli niin sanotusti ”hätähälyytettynä” pari viikkoa sitten eli tunnen hoitajapulan tilanteen konkreettisesti. Jalkautuminen vanhustenhoidon työkentälle antaa oikeaa perspektiiviä asioihin ja pitää arkitodellisuuden lähellä päätöksentekoa. Erityisesti kesäaikaan hoitajapula on äärimmillään. Juvonen muistuttaa.


Arja Juvonen
kansanedustaja(ps)
perussuomalaisen eduskuntaryhmän 2.vpj
050- 5311108
03.06.2019 Perussuomalaisten ryhmäjohto: Hallitusohjelma enteilee Suomen konkurssia ja ulosliputustaTIEDOTE 3.6.19
julkaisuvapaa


Perussuomalaisten ryhmäjohto: Hallitusohjelma enteilee Suomen konkurssia ja ulosliputusta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johto tyrmää Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelman verojen kiristykset ja pitää talouslinjauksia vastuuttomina. Ryhmän puheenjohtajiston mukaan vaalilupauksia ollaan rahoittamassa työntekijän ja yrittäjän selkänahasta samalla, kun valtionvelka jatkaa kasvuaan.

- Kovat polttoaineveron kiristykset, mahdolliset tiemaksut, kotitalousvähennyksen leikkaukset ynnä muut ovat myrkkyä duunarille ja yrittäjille. Ne ovat omiaan nakertamaan ostovoimaa ja näin heikentämään työllisyyttä. Rinteen hallituksen haaveet uusista työpaikoista jäävät haaveeksi näillä muutoksilla, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ennustaa.

- Sipilän hallitus lupasi laskea polttoaineveroa vielä vähän aikaa sitten. Nyt keskusta on valmis nostamaan polttoaineveroja ja näin korottamaan muun muassa työssäkäynnin ja ruoan hintaa.

Hallituksen tulopuoli on haihattelua

Hallitus on nostamassa pysyviä menoja 1,23 miljardilla eurolla. Hallitus laskee kattavansa vajauksen työllisyyden kohoamisella, 730 miljoonan euron veronkorotuksilla ja valtion omaisuuden myymisellä.

– Hallituksen laskelmat perustuvat hyvälle talouskasvulle, joka on haihattelua. Työllisyyden parantamiseksi ei juuri esitetä konkreettisia toimenpiteitä. Samaan aikaan asiantuntijat ennustavat talouskasvun hidastumista – jopa taantumaa Eurooppaan, perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä huomauttaa.

Hallitus jatkaa Bernerin politiikkaa

Hallitus aikoo myydä suuren potin omistuksiaan kattaakseen kuluja. Myös VR:n pilkkominen saa jatkua. Perussuomalaiset edustajat syyttävät hallitusta ”Bernerin politiikan jatkamisesta”.

- Rinteen hallitus näyttää jatkavat berneriläistä tuhoisaa politiikkaa, jossa kaikki on kaupan. Eikö Caruna-kauppa opettanut yhtään mitään? Kenelle valtion omaisuutta – niitä lypsäviä lehmiä – oikein ollaan myymässä? Sijoitusyhtiöt varmasti jo nuolevat näppejään, kansanedustajat kritisoivat.

Haittamaahanmuuttoa lisätään ja kehitysapuun valtava korotus.

Perussuomalaiset moittii kovin sanoin myös yhteiskunnalle haitallisen maahanmuuton helpottamista. Hallitus on helpottamassa entisestään perheenyhdistämistä sekä nostamassa pakolaiskiintiötä. Myös työperäistä maahanmuuttoa ollaan lisäämässä.

- Yhteiskunnalle haitallinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan. Miljardien vuosittaiset haitallisen maahanmuuton menot jatkavat kasvuaan samaan aikaan, kun hallitus on luomassa suomalaisen työvoiman rinnalle halpatyömarkkinat. Rinne on kumppaneineen tekemässä laittomasta maahanmuutosta laillista kaikin keinoin, Tavio toteaa.

- Hallituksen tavoitteena on myös kehitysavun nostaminen jopa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, joka lisäisi veronmaksajien taakkaa jopa 700 miljoonalla eurolla. Tämä on täysin kestämätöntä.

Kuntatalous suuressa vaarassa

Hallitus lupaa, että uuden ohjelman aiheuttamat lisämenot kunnille korvataan täysimääräisesti korottamalla valtionosuutta tai poistamalla jo olemassa olevia tehtäviä. Perussuomalaiset huomauttaa, ettei hallitus esitä toimia rahoitusvajeen kattamiseksi.

- Todennäköisesti tässä käy niin, että kuntien valtavat lisämenot jäävät kattamatta ja kriisikuntien määrä lisääntyy huomattavasti. Raha ei tule seinästä, vaikka hallitus näyttää niin luulevan, Mäkelä kuittaa.

Hoitajamitoituksen kirjaus epäselvä – saattohoidosta ei sanaakaan

Hallitus lupa ohjelmassaan säätää hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen pitää kirjausta arveluttavana.

- Ollaanko tässä nyt säätämässä 0,7 hoitajamitoitusta lakiin vai ei? Ihmettelen, miksi kohta on kirjattu noin epäselvästi ja lisätty vielä perään, että mitoituksessa huomioidaan ensisijaisesti hoitoisuus. Pelkään pahoin, että tässä jäädään taas suositusten ja omavalvonnan varaan. Niiden vaikutus on jo nähty! Yhdenvertaisuus ei suosituksilla toteudu.

- Saattohoitolaista ei ole hallitusohjelmassa sanaakaan. Nämä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat eivät siis saa jatkossakaan lakia, joka koskee yhdenvertaisesti heidän hoitoaan, Juvonen moittii.

Ruotsin kieli jälleen pakolliseksi yo-kokeissa

RKP on saanut tahtonsa läpi hallitusneuvotteluissa ja ruotsin kielen pakollinen kirjoitus palaa yo-kokeisiin. Perussuomalaisten edustajien mukaan tämä on tuulahdus menneisyydestä, joka haittaa merkittävästi kansainvälisten kielten oppimista.

- Me haluamme vapaan kielivalinnan kouluihin. Suomi elää viennistä ja yhä kasvavassa määrin matkailusta. Ruotsin kielen tuominen takaisin pakolliseksi yo-kieliin haittaa molempia sektoreita. Kaikkien kielten opiskelusta on hyötyä, eikä yhtä pitäisi nostaa muita ylemmäs varsinkaan silloin, kun se ei ole kansainvälinen kieli.


Lisätiedot:

Ville Tavio, 040 845 7270
Jani Mäkelä, 050 512 2269
Arja Juvonen, 050 531 1108


Ystävällisin terveisin:

Heikki Tamminen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Tiedottaja, valiokunta-asiantuntija
+358 50 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
31.05.2019 Ei pakkoa vaan innostavia porkkanoita nuorilleRinteen hallitusneuvotteluissa on päätetty pidentää oppivelvollisuus ikää. Tämä tarkoittaa oppivelvollisuuden laajenemista lukioon ja ammattiopistoon. Arvioitu hintalappu tälle toimenpiteellä olisi 180 miljoonaa euroa.

Innostavia porkkanoita, ei pakkoa

On tärkeää, että nuori kannustetaan opin tielle lukioon tai ammattiopistoon. Pakolla se ei kuitenkaan onnistu. Ilman todellista opiskelumotivaatiota olevan nuoren kohdalla pakko ei toimi. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn olisi tehtävä muita toimenpiteitä ja tarjottava innostavia porkkanoita.

Psykiatriset sairaanhoitajat- ja nuoriso-ohjaajat osaksi kouluja

Yksi tärkeimmistä asioista olisi ottaa koppia nuoresta koko koulun käynnin ajan. Erityisesti se korostuu ylä-asteelle siirryttäessä eli seitsemännellä luokalla. Kouluissa tulisi olla henkilöitä, joille nuori voisi purkaa tuntojaan. Se ei ole yleensä opettaja, vaan kaveripiiri, joissa asioita puhutaan. Koulumaailman tueksi tulisi olla matalan kynnyksen toimijoita ja he voisivat olla vaikkapa juuri psykiatrisia sairaanhoitajia tai nuoriso-ohjaajia. Tällaisilla toimijoilla voisi olla myös ennaltaehkäiseviä vaikutus koulukiusaamistilanteisiin.

Kymppiluokka takaisin

Opiskelumotivaatiota hakeville tulisi olla myös ns. kymppiluokkia tarjolla ja ne voisivat olla ammattiopistojen yhteydessä. Silloin nuorelle syntyisi malli, jota hän kenties lähtisi seuraamaan. Kun kavereita löytyisi ammattiopistosta, se kannustaisi nuorta myös itse parantamaan omaa otettaan opiskeluun. Ammattiin opiskelevat toimisivat näin myös roolimallina opiskelijalle. Kymppiluokan ei tule olla rangaistus vaan kannuste. Kavereiden merkitys nuoruudessa on suuri.

Kouluissa tulisi huomioida jokainen oppija. Kun joku oppiaine tuottaa vaikeutta, siihen olisi heti puututtava. Erityisryhmät ja tukiopetus, johon on mahdollista päästä lisäoppimaan ovat tässä tärkeitä. Resurssit myös hyvään opinto-ohjaukseen on turvattava.

Lukioiden pisteytysjärjestelmä epäonnistunut

Äärettömän epäonnistuneena pidän Sipilän kärkihankkeen kouluuudistusta liittyen pisteytysjärjestelmään. Siinä painoarvo korkeakoulujen jatko-opintoihin on pitkän matematiikan arvosanoilla. Tämä malli aiheuttaa lukioissa suurta stressiä, sillä matematiikkaan on laitettava kaikki voimavarat, mikäli meinaa päästä jatko-opiskelemaan. Lukion suorittamisesta on tulossa entistäkin haastavampi. Sama liittyy sähköiseen oppimisympäristöön, joka myös stressaa opiskelijoita. Kiireesti olisi lähdettävä tutkimaan se, että mitä vaikutuksia näillä tekijöillä on nuoren jaksamiseen. Myös matematiikan opiskelu on siirtynyt sähköiseen muotoon. Tulemme näkemään pian, miten lukio-opiskelijoille ryhdytään tarjoamaan kalliita matematiikan valmennuskursseja ja lisäkoulutuksia. Nuorilla ryhdytään tekemään bisnestä.

Rinteen tulisi säätytalon hallitusneuvotteluissa ottaa myös tämä asia heti esiin ja korjata tällainen kärkihankeuudistus, joka on tehty vain yliopistojen näkökulmasta. Lapsi meni pesuveden mukana ja opiskelija, hänen opettajansa ja lukioiden mahdollisuus toteuttaa uudistusta unohdettiin täysin.22.03.2019 Eduskuntavaaleihin teemalla: Keskitytään suomalaisten hyvinvointiinHyvinvointi
Oma maa ensin - hyvinvointia maamme rakentajille!
Eläkkeellä pärjättävä - pienet työeläkkeet ylös!
Työtä ja koulutusta - tulevaisuutta!
Verotus kannustavaksi - työnteko houkuttelevaksi!


Vanhuus
Hoitajamitoitus 0,7 kirjattava lakiin - ohjeistukset romukoppaan!
Hyvä saattohoito kuuluu kaikille - saattohoitolaki säädettävä!
Omaishoitajille arvostusta - oikeus jäädä hoitamaan!

Turvallisuus
Koskemattomuus kaikille - rikoksista rangaistukset!
Laittomasti maassa oleskelevat - palautukset heti!
Maailman rauha - viisaita päätöksiä!
Potilasturvallisuus - lääkärille päästävä heti!
20.03.2019 Tämän eduskuntakauteni viimeinen lakialoitteeni pyrkii parantamaan työntekijän mahdollisuutta omaishoitoonOlen jättänyt eduskunnassa eduskuntakauteni päätteeksi vielä lakialoitteen, jossa esitetään työntekijälle oikeutta jäädä omaishoidon vapaalle työstään läheisensä omaishoidon, saattohoidon tai vakavan sairastumisen ajaksi. Nykyisen työsopimuslain mukaan työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi hoitamaan läheistään. Pelkkä pyrkimys ei kuitenkaan riitä, vaan oikeus omaishoidonvapaaseen on kirjattava lakiin. Eduskuntakausi on nyt ohi, mutta toivon, että seuraava eduskunta ja hallitus vie tätäkin tärkeää asiaa eteenpäin. Omaishoitajuus on ymmärrettävä merkittäväksi ja asiaksi, joka koskettaa liki meitä kaikkia jossakin vaiheessa elämää.

Tämän hetkinen laki mahdollistaa omaishoidon vapaan, mutta todellisuudessa se jää liian usein toteutumatta. Työntekijä joutuu irtisanoutumaan, sillä hänelle ei myönnetä työstään vapaata omaishoidon ajaksi. Myös äkillinen läheisen sairastuminen ja esimerkiksi saattohoitotilanne tulee huomioida siten, että työntekijällä on oikeus jäädä omaishoidonvapaalle.

Vanhustenhoidon pitkäaikaisten laitoshoivapaikkojen vähentäminen on johtanut siihen,
että yhä huonokuntoisempia vanhuksia kotiutetaan kotihoitoon. Laitoshoivapaikkojen alasajo on ollut yhteiskunnassamme systemaattista ja se on tapahtunut hallituskaudesta toiseen. Hoivapaikkojen vähentäminen on ollut kohtuutonta.

Vuoden 2019 valtiontalouden talousarvion mukaan laitoshoivapaikkoja on vähennetty vuodesta 2014 siten, että kun vuonna 2014 3,9 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä vanhuksista oli laitoshoivassa, niin vuonna 2019 heitä arvioidaan olevan vain 1,5 prosenttia. Vanhusten lyhytaikaisen akuutin hoivan tarve on kuitenkin Suomessa suuri, mutta hoivapaikan sijaan vanhus lähetetään kotiin. Tämä on todellista heitteillejättöä ja potilasturvallisuutta heikentävää toimintaa. Se merkitsee myös sitä, että yhä useampi huonokuntoinen ikääntynyt ihminen hoidetaan kotihoidon piirissä tai hän viettää muutoin vanhuuttaan kotona.

Kotihoidon tilanne taasen nousee toistuvasti Suomessa esiin huolestuttavana, sillä siihen ei ole kohdennettu riittävästi hoitohenkilöstön resurssia. Kun vanhukselle ei myönnetä ympärivuorokautista hoivapaikkaa, niin yhtälö ikääntyneen kotona pärjäämisen kannalta on mahdoton. Seurauksena on, että yhä useampi omainen huolehtii läheisestään, mutta työelämässä olevan henkilön osallistuminen läheisensä hoivaan on usein erittäin hankalaa. Kesken työpäivän voi tulla tarvetta lähetä katsomaan läheisen tilannetta tämän kotiin, osallistua perushoidollisiin tehtäviin, viedä läheistä lääkäriin tai kuntoutukseen tai viettää muutoin aikaa yksinäisen läheisen luona. Myös parantumattomasti sairaan ja saattohoidossa olevan läheisen omaisella on usein edessä tilanteita, jossa hän toivoisi voivansa olla läheisensä vierellä, mutta se ei välttämättä ole työn ja työaikojen vuoksi mahdollista. On siis erittäin tärkeää, että näissä tilanteissa työntekijällä on oikeus jäädä työstään omaishoitajaksi tai olla muutoin poissa perheenjäsenen tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten.

Omaishoitajien työ on äärettömän merkityksellistä ja on tärkeää ja työn, perhe-elämän ja omaishoidon yhteensovittamisen tulee voida olla mahdollista. Lakialoitteessa ehdotetulla lakimuutoksella pyrkimyksenä on myös lisätä inhimillisyyttä ja ymmärrystä kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Keskusteluun tulee nostaa myös omaishoidontuen riittävyys ja tuen verovapaus. Vuoden 2019 omaishoidontuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 399,91 euroa kuukaudessa ja enimmäismäärä 799,81 euroa kuukaudessa (https://stm.fi/omaishoito). Omaishoidontuen tulisi turvata myös taloudellinen pärjääminen omaishoidon aikana, mutta nykyisellään tuen määrä on liian pieni.

05.03.2019 Oikaisu Antti Lindmanin lausuntoon: perussuomalaiset eivät ole hyväksyneet hoitajamitoituksen heikennystä - sdp heikensi sen vuonna 2013Antti Lindman kertoi virheellisesti Savon Sanomissa haastattelussa (Eduskuntavaalit: Hoidetaan ensin omat asiat, se on raaka peli 3.3.2019), että perussuomalaiset olisivat olleet hyväksymässä vanhustenhoidon hoitajamitoituksen heikentämistä. Lindman viitannee lausunnollaan vuoden 2015 hallituksen aikomukseen heikentää hoitajamitoitusta, mutta jota ei kuitenkaan tehty. Tähän vaikutti perussuomalaisten kanta asiaan, sillä mielestämme kyseessä oli kohtuuton ja väärä säästötoimi.

Toimin jo silloin perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaavana ja ilmoitin hallituspuolueiden edustajille, että hallituksen linjaus heikentää hoitajamitoitusta ei käy perussuomalaisille. Laadin eduskuntatyöni ohessa hoitajamitoituksen heikentämisestä SWOT analyysin, eli riskikartoituksen siitä, mitä vaikutuksia hoitajamitoituksen heikentämisellä olisi. Kun sain faktat pöytään, esittelin analyysin Eduskunnan Pikku Parlamentin Kansalaisinfossa avoimessa yleisötilaisuudessa. Sen jälkeen välitin analyysin tulokset muun muassa Juha Sipilän ja Petteri Orpon ministeriöön. Olikin hieno tunne, kun pääministeri Juha Sipilä kysyi minulta asiasta ja kehoitti minua keskustelemaan asiasta silloisen ministeri Juha Rehulan kanssa. Rehula oli asiaan perehtynyt ministeri ja kuunteli tarkalla korvalla huoleni. Lisäksi Rehula oli ministerinä koko ajan myös aktiivinen kuuntelija liittyen saattohoitoteemaan, johon liittyvää lainsäädäntöä olin ajanut vuosia eduskunnassa.

Lindman syyllistää perussuomalaisia hoitajamitoituksen heikentämisestä, vaikka totuus itseasiassa on toinen. SDP:n n ollessa hallituksessa vuonna 2013 ja heidän pitäessään myös sosiaali- ja terveysministeriön salkkua, Ikäihmisten palvelujen laatusuositusta heikennettiin vuoden 2008 suosituksen tasosta niin, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen haitaria 0,5 - 0,8 laskettiin pohjalukemaan eli 0,5:n.
Hoitajamitoituksen luku 0,5 juontaa siis juurensa vuoteen 2013. Tätä lukua ei siis nykyinen istuva hallitus, eikä siinä hetken mukana olleet perussuomalaisetkaan ole heikentäneet, vaan silloinen hallitus.

Vuoden 2013 hoitajamitoituksen heikennyksestä johtuen tein välittömästi vuonna 2014 lakialoitteen, jossa esitin, että hoitajamitoitus 0,7 kirjattaisiin lakiin.

Hoitajana olen vahvasti sitä mieltä, että juuri tuo heikennys pohjalukuun 0.5 on aiheuttanut vanhustenhoidon tason romahtamisen. Tämä on johtunut siitä, että hyvän hoitajamitoituksen lukuja 0.6 - 0,8 ympärivuorokautiseen hoivaan ei ole enää ollut suosituspohjassa ja toimijat eivät siis ole enää pitäneet niitä suositeltavina.


22.02.2019 Soteuudistusta viedään nyt kiireellä ja väsyttämällä - edessä kovat viikot - notifiointi, asiakassuunnitelma ja rahoitus- siinäpä pähkinät purtavaksiNotifioinnista annettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle varsinainen pähkinä purtavaksi ja tuo tulee olemaan varmasti yksi vaikein ja haasteellisin asia valiokunnassa.

Notifiointia ei pidetty tarpeeksi merkittävänä saati edes huolestuttavana asiana hallituksen taholta aikaisemmin, vaan sen merkitystä on kuin yritetty lieventää ja pehmentää. Näinhän se sitten nähtiin, että bumerangina tuli takaisin sotevaliokuntaan tämäkin asia. Me tulemme ottamaan tähän nyt sitten kannan mitä tulee tehdä. Sotevaliokunnan on kyettävä varmistamaan valinnanvapausjärjestelmän laillisuus EU oikeuden näkökulmasta, tämä on hyvin merkittävä asia.

Asiakassuunnitelman velvoittavuus poistettiin alkuperäisestä lakipaketista ja tämä oli kerrassaan uskomatonta. Nyt nähdään, että ei tuokaan asia niin yksiselitteinen ole. Asiakassuunnitelman tehtävä on koota asiakkaan palvelut yhtenäiseen pakettiin ja olla näin myös ohjaamassa ja turvaamassa asiakkaan palvelujen toteutumista. Asiakassuunnitelman puutteellisuudesta tulee voida valittaa eteenpäin ja sen tulee olla velvoittava asiakirja, aivan kuten se alunperinkin hallituksen esityksessä oli. On aivan käsittämätöntä, että asiakkaan eli potilaan valitusoikeus haluttiin viedä. Vai onko kyseessä vain se, että hallintotuomioistuimien työtaakkaa halutaan näin vähentää eli toisin sanoen tehdä säästöjä. Asiakassuunnitelman tulee olla muutoksenhakukelpoinen ja turvata potilaan oikeusturvaa.

Kun valinnanvapausmalli on osoittautunutkin sellaiseksi, että hoivapalveluntuottaja, esimerkiksi vanhusten tai vammaisten hoivaa tarjoava toimija, voikin itse ”valita ” eli jättää asiakas ”odottamaan hoivapaikkaa asiakasjonoon” ja ilmoittaa ettei paikkaa juuri nyt ole tarjolla, tarkoittaa se sitä, että raskashoitoinen ja paljon palveluja tarvitseva asiakas jääkin maakunnan hoidettavaksi. Maakunnan on siis turvattava sotepalvelujen saatavuus ja korvaava palvelu. Tämä tarkoittaa, että rahoituksessa on potilaiden mentäviä aukkoja ja rahaa on siis löydyttävä lisää valtiolta. Ihmisen hoidon on toteuduttava.

Sotevaliokunnan aikataulu tulee olemaan hyvin kiireinen, eikä näin suuria muutoksia tähän lakikokonaisuuteen tehdä muutoin kuin kokoustamalla aamusta iltaan ja laittamalla koko soteministeriö toimimaan valtavan paineen alaisena. Pelkään todellakin, että tässä yritetään viedä tämä hallituksen lempilapsi sote läpi vaikka harmaan kiven. Jos ei muutoin niin kiireellä tai väsyttämällä. Erittäin huolestuttavana pidän seuraavia viikkoja, ja olen huolissani Suomen ja sen kansan puolesta, että mitähän tästä oikein tulee. Nyt on kovia pähkinöitä purtavaksi ja kovat viikot edessä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.19.02.2019 Vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvat seksuaalirikokset törkeyksien törkeyksiä - Rikoslakiin kirjattava myös vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvat seksuaalirikoksetHelsingin Sanomat uutisoi eilen, kuinka muistisairas palvelutalossa asuva ikääntynyt henkilö oli joutunut seksuaalisen teon kohteeksi omassa asunnossaan. Rangaistukseksi tekijä sai 60 päivän ehdollisen tuomion. (Palvelutalon työntekijä pakotti Alzheimeria sairastavan vanhuksen seksuaaliseen tekoon - sai 60 päivän ehdollisen tuomion).

Vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat törkeyksien törkeyksiä, joiden tekijöiden rangaistusten on oltava tuntuvia. Puolustuskyvyttömään ja sairaaseen ihmiseen kohdistuvat teot ovat anteeksiantamattomia. Kun tuomioksi tällaisesta raukkamaisesti teosta tulee 60 päivää ehdollista vankeutta, tarkoittaa se kansantajuisesti sitä, että tuomiota ei tullut lainkaan.

Esitin viime joulukuussa eduskunnan täysistuntoon keskustelualoitteella ajankohtaista keskustelua seksuaalirikollisuudesta Suomessa. Olisi ollut merkittävää, että hallitus olisi tuonut tietoomme linjauksia, joilla seksuaalirikollisuutta torjutaan. Hallitus ei kuitenkaan pitänyt asiaa tärkeänä, mitä pidän välinpitämättömyyden huippuna. Hallitus päättää kautensa siihen, että se lakaisee maton alle kansalaisia vakavasti koskettavan asian. Oulun tapaukset ja epäilyt lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ovat osa tätä käsittömättömän rikollisuuden sarjaa ja toisessa ääripäässä ovat taasen vanhukset ja vammaiset, jotka eivät välttämättä kykene edes tuomaan julki kokemaansa. Nyt on tullut taas yksi vanhukseen kohdistunut tapaus julki - onko näitä enemmänkin?

Meillä on rikoslaissa erikseen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten pykälät. Olen tehnyt kaksi lakialoitetta, joissa molemmissa esitetään lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistusasteikon korottamista ja on hyvä, jos tämä vihdoinkin toteutuu. Rikoslaissa olisi syytä olla kuitenkin myös vahvasti kirjattuna vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvat seksuaalirikokset. Heidän joutuessa törkeiden seksuaalitekojen kohteeksi, niistä tulisi tuomita sen mukaan. Niistä tulisi tuomita ehdotonta vankeutta eikä ehdollista. Yhteiskunnan on annettava singnaali, että tällaiset teot ovat kaikin tavoin syvästi tuomittuja. Toivoisin, että oikeusministeri Häkkänen voisi kommentoida tätä asiaa.

Vuonna 2011 oikeusministeriö julkaisi selvityksen Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen. Vuonna 2009 käynnistettiin myös toimenpideohjelman valmistelu ikääntyneiden kohtaaman rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi (Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä 26.11.2009). Yhtenä toimenpiteenä oli valvonnan kehittäminen ja tiedonvaihdon esteiden poistaminen. Siihen kuului muun muassa vanhustyöhön hakevan rikostaustan selvittäminen. Suomessa on myös kampanjoita Kätketyt äänet- kampanjalla, jossa on haluttu tuoda esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua (Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen, OM, selvityksiä ja ohjeita, 2011)

Miten oikeusministeriön toimenpideohjelmat ovat onnistuneet tavoitteissaan? Onko ne huomioitu ja jalkautettu kunnissa, palvelutaloissa ja muussa hoivassa? Nyt on kiireen vilkkaa ryhdyttävä tiedottamaan, mutta myös päivittämään, nämä ohjelmat nykyhetken tasolle, johon liittyy seksuaalirikosten ja kaltoinkohtelun lisäksi myös ikääntyneiden ja vammaisten kohtaama muu rikollisuus kuten omaisuusrikokset, varkaudet, petokset, kavallukset, vapauden riisto ja heitteillepano.

Olen tehnyt myös jo vuonna 2016 toimenpidealoitteen liittyen sisäisen turvallisuuden strategian päivittämiseen ikääntyneiden turvallisuuteen liittyvien teemojen osalta eli ei tämä asia ole mikään uusi.

17.02.2019 On eettisesti väärin tuoda ulkomailta hoitajia tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä - filippiiniläisistä sairaanhoitajista tuli hoiva-avustajia pienellä palkallaUlkoministeri Timo Soini esitti 15.2. 2019 vanhustenhoidon ongelmien ratkaisemiseksi filippiiniläisten hoitajien rekrytointia. Soinin mielestä filippiiniläiset hoitajat ovat työteliäitä ja hyvää väkeä, jotka tekevät työnsä korkealla moraalilla (Mtv 15.2.2019).

Ulkomailta tuodut hoitajat eivät ole ratkaisu suomalaisen vanhustenhoidon ongelmiin. Sen sijaan hoitajien rekrytointi ulkomailta rikkoo vahvasti eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita varsinkin, kun koulutettu hoitajat saapuvat Suomeen tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä. Kun palkkaus tehdystä työstä on vielä matalin mahdollinen, Suomi rikkoo myös Agenda 2030 periaatteita olla mukana poistamassa köyhyyttä Euroopasta. Rekrytoijat hakevat ulkomailta ammattiosaajia, sairaanhoitajia, mutta palkkaavat heitä hoiva-avustajaksi tai jopa siivoojiksi. Kyseessä on maksimoitu tuotto ja kikkailu, joka tekee esimerkiksi filippiinihoitajasta vain pienen pelinappulan hoivabisneksen ja kansainvälisen talouden kentällä. Tällainen toiminta ei ole oikein, eikä sellaista tule edistää.

Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen ei ole uusi asia. Raportti Sairaanhoitajia Filippiineiltä- Näkökulmia kestävään kansaninväliseen rekrytointiin (Päivi Vartiainen, Marja Koskela ja Pirkko Pitkänen, 2018) kertoo asiasta seuraavaa. Neljän vuoden sairaanhoitajan pääopinnot ja vuoden laillistamisopinnot omassa maassaan suorittaneet filippiiniläiset sairaanhoitajat saapuivat aikoinaan vanhustenhoidon työkentälle tilanteeseen, jossa heidän sairaanhoitajan tutkintoa ei hyväksytty lailliseksi tutkinnoksi. He eivät voineet toimia sairaanhoitajan tai lähihoitajan tehtävissä vaan heidät kelpuutettiin ainoastaan hoiva-avustajiksi. Osa filippiiniläisistä sairaanhoitajista opiskeli Suomessa oppisopimuksella lähihoitajiksi, mutta sai edelleen hoiva-avustajan palkkaa. Valmistumisensa jälkeen hänelle ei myöskään saattanut löytyä lähihoitajan toimenkuvaa vaan työskentely jatkui hoiva-avustajana. Myös suomen kieli tuotti monille vaikeuksia.

Hoitajat lähtevät pakoon oman maan köyhyyttä tienatakseen rahaa ja voidakseen auttaa myös läheisiä kotimaissaan. He siirtyvät ulkomaille tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä pienellä palkalla. Se että filippiiniläiset ovat työteliäitä ja hyvää väkeä tai että heidän moraalinsa on korkea ei voi käyttää perusteluna tällaiselle hyväksikäytölle. Sen sijaan tulee ihmetellä, että oman maamme tekemiä suuria virheitä riittävän hoivahenkilöstön ylläpitämisessä ei kukaan hallituksen jäsenistä ole vielä myöntänyt.

Meidän tulee sen sijaan houkutella hoitoalalta poistuneet Suomihoitajat takaisin koulutus- ja palkkapolitiikkaa kehittämällä. Sujuvia opintopolkuja ja mahdollisuuksia päivittää osaamista kuin myös mahdollisuuksia opiskella lisätutkintoja, jotta alalla on koko ajan eri alojen osaajia. Pääkaupunki seutu tarvitsee niin hoitajia kuin myöskin osaavia esimiehiä, joten hoitotyön johtamiskoulutuksella on myös kiire.

Vanhustenhoito on ala, joka liian pienillä resursseilla varustettuna viime kädessä uuvuttaa sen työteliäimmänkin taakkansa alle ja kärsijänä on aina silloin potilas. Suomalaisia hoitajia on valtavasti, mutta työstämme on tehty mahdotonta tehdä. Ei kukaan jaksa, kun joutuu hutiloimaan ja juoksemaan koko ajan hoitotyötä tehdessään. Kun hoitajan sydän menee rikki, hän vaihtaa alaa. Kutsumustaan vastaan ei voi toimia. Niin yksinkertaista se on.


10.02.2019 Suomeen perustettava valtakunnallinen ja riippumaton auditointiryhmä tarkastamaan ja valvomaan vanhustenhoidon laatuaSuomeen tulisi perustetaan vanhustenhoidon laatua valvova riippumaton auditointiyksikkö, jonka tehtävänä olisi suorittaa auditointia hoivapaikoissa säännöllisesti, ja jopa ennalta ilmoittamatta.

Auditoinnin merkitys laatujärjestelmää kehitettäessä ja laadun ylläpitämisessä ja varmistamisessa on valtavan suuri. Teollisuudessa ja tietohallinnossa ja kaikilla muillakin merkittävillä aloilla auditointi on arkipäivää. Suuret tehtaat, ydinvoimalat, voimalaitokset ja tuotantolaitokset pohjaavat turvallisuutta ja laatua auditoinneilla ja kehittäminen, riskien ja vaarojen havaitseminen tapahtuu juuri tätä kautta. On aivan uskomatonta, että meidän terveydenhuollon yksiköissä vanhustenhoivan saralla vastaavaa menetelmää ei ole. Toki auditointia voi olla ja onkin pienimuotoisena, mutta nyt peräänkuulutan riippumatonta, laajaa ja valtakunnallista auditointijärjestelmää, joka olisi aukoton ja jolla varmistettaisiin laadukas vanhustenhoidon järjestelmä koko Suomeen.

Nyt täytyy tehdä esityksiä ja uusia avauksia. Kaikki kevyet keinot vanhustenhoidon parantamiseksi on jo tehty. Hankkeita on laadittu ja puheita pidetty. Laatusuositus on paperi, joka on kadonnut kuin savuna ilmaan. Mitoitussuosituksilla on pyyhitty pöytää ja vanhuksia on kaltoinkohdeltu säännöllisesti. Olemme saaneet kuulla, että selvityksessä on tapahtumia, joissa epäillään vakavia potilasvahinkoja ja jopa kuolemia.

Suomi on kääntynyt päälaelleen. Vanhuksen arvostus on kadonnut ja bisnes vanhustenhoivassa on ohittanut kaiken hoitotyön etiikan. On tullut ihmisbisnestä. Tilanne on katastrofaalinen. Valvonta on ontuvaa ja vanhusten omaiset eivät tiedä, minne valittaa kohtaamistaan epäkohdista. Tilanne ei voi jatkua tällaisena.

Valtakunnallinen ja riippumaton laadunvalvonta ja auditointi olisi yksi keino puuttua ja pysäyttää vanhustenhoivan alennusmyynnin tila. Laatuprosesseissa on valtavasti kehitettävää.
05.02.2019 Tässä lakialoitteeni hoitajamitoituksesta jo vuodelta 2014, kannattaa tutustua. Asia ei siis ole uusi vaan vanha.Lisätietoa >>28.01.2019 Hoivayhtiöissä omistuksen pitäisi olla suomalaisissa käsissä- bisnes ei tunne armoa vaan säästöt nyhdetään säälittä vanhuksista.Tiedote 28.1. 2019

Brittiläinen pääomasijoittaja Intermediate Capital Group (ICG) maksoi velattomana kauppahintana Esperi Caresta noin 220 miljoonaa euroa vuonna 2016. Myyjänä oli suomalainen sijoitusyhtiö Capman (Iltalehti 28.1. 2019).

Esperi Caren hoivayksikössä todettiin vakavia laiminlyöntejä ja Valvira sulki yksikön. Yksikössä havaittiin hoitajapuutoksia ja vanhusten laiminlyöntejä. Myös yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen takia (Savon Sanomat 25.1. 2019).

Tässä nähdään, miten käy, kun bisnes tulee vanhustenhoitoon. Säästöt nyhdetään säälittä suomalaisista vanhuksista ja hoitajista, eikä kovat kannattavuustavoitteet asettanut ulkomainen omistajapohja tunne armoa näin tehdessään. Sijoitetulle pääomalle halutaan takoa tuottoa, eikä rahan maailmassa välitetä siitä, mikä on toiminnan eettinen arvopohja, tämä on hävytöntä eikä suomalaisten tule tällaista sallia.

Mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle, jatkuuko vanhusten kurjuuttaminen ja huono hoito vai aikooko hallitus puuttua tähän asiaan mitenkään?

Hoivayhtiöissä pääomaomistuksen pitäisi olla suomalaisissa käsissä. Kun toiminta tapahtuu meidän verorahoillamme ja meidän maassamme, on itsestäänselvää, että myös verotuottojen tulisi jäädä Suomeen. Kun omistukset myydään ulkomaille, verosuunnittelun ovet avataan ja tilanne karkaa käsistä. Bisnes ei hoida ihmistä eikä välitä siitä, mitä vanhuksen ruokalistalla tarjotaan, kuinka usein hän pääsee pesulle tai ulkoilemaan tai kauanko hän joutuu odottamaan märissä vaipoissa ja housuissa. Tämäkö on suomalaisten tahtotila? Ei varmasti ole.

Ulkomaalaisille omistajille tulee lähettää pikapostilla suomalaisen vanhustenhoidon kaikki ohjeistukset, mutta antaa heille myös tukiopetusta säännöksiin liittyen. Laatusuositus, vanhuslaki ja muut suomen lakipohjat, jotka liittyvät ihmisen hoitamiseen. Saattohoito Suomessa ja Parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä ohjeistukset luonnollisesti on laitettava mukaan. Esperi Care on omalla toiminnallaan osoittanut, että ohjeistukset eivät ole hallussa. Tässä myös huomataan, miten vanhustenhoitoon jalkautettu hieno ”omavalvonta” toimii. Esperi Care on näyttänyt suomalaisille ihmisille laiminlyönnin kasvot ja ne ovat suomalaisen vanhuksen kasvot. Toivottavasti yrityksen johto ymmärtää edes kantaa vastuunsa asiasta ja tehdä siihen liittyviä johtopäätöksiä. Miettikää, miten kauan tilanne hoivakodissa onkaan kestänyt ja miten pitkiä ovatkaan olleet hoitajaa ja hoitoa odottavien vanhusten tunnit. Tällainen ei ole ollut hoitolaitoksen toimintaa vaan kidututuslaitoksen.

Esperi Caren työssänsä venyneitä hoitajia ei tule syyllistää. He ovat yrityksen voiman edessä voimattomia. Hoitajia olisi pitänyt kuulla, mutta yritys sulki heiltäkin korvansa. Välinpitämättömyyden huippua.

Lähetetty iPadista25.01.2019 Kokoomus huolissaan laittomasti maassa oleskelevista Suomessa - huoli ja teot räikeässä ristiriidassa keskenäänVihdoinkin kokoomus ja oikeusministeri Antti Häkkänen esittävät myös huolensa Suomessa oleskelevista laittomista, paperittomista ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä. Kokoomuksen ja hallituksen huoli ja teot asian eteen ovat kuitenkin räikeästi ristiriidassa keskenään.

Oikeusministeri Antti Häkkänen vieraili tänä aamuna Ylen aamu tvssä todeten, että ”yhä useampi” turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen ja jää sen jälkeen laittomasti oleskelemaan Suomeen. Häkkänen totesi, että tällaisessa tapauksessa ei ole ihmisen itsensä eikä suomalaisen yhteiskunnan kannalta järkevää, että henkilö jotenkin painuu maan alle tai viranomaisten tietämättömiin. Viranomaisella pitää olla tarkka kontrolli, ketä tässä maassa on. Myös sen takia, että pystytään palauttamaan henkilö.

Häkkäsen mukaan Suomella ei ole varaa siihen, että Suomeen syntyisi tuhansien laittomasti maassa olevien joukko, joiden toimeentulosta, päivittäisistä rutiineista tai elämänpiiristä ei ole kenelläkään mitään tietoa. Tällaisessa tapauksessa on vaara rikollisuuteen, tällaisessa tapauksessa on vaara jopa tietynlaisiin ääritekoihin, Häkkänen toteaa. (Yle Aamutv, Iltalehti 25.1.2019)

-Hallitus on omilla toimillaan edistänyt ja luonut kannustimia laittomasti maassa oleskeleville henkilöille. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jo vuonna 2017 tehdyt ja vuoden 2018 voimaan tulleet sosiaalihuoltolain muutokset, jossa Kela kustantaa laittomasti maassa oleskelevien asumisen, ruoan ja lääkkeet ovat juuri sellaisia kannustimia. Myös terveydenhuollon palvelut kuuluvat siihen. Kun yhteiskunta avaa palvelunsa näin laajalla ikkunalla, syntyy tilanne, joka ei kannusta maasta poistumiseen vaan maahan jäämiseen. Hallitus on kohdentanut tähän toimintaan nyt kahtena peräkkäisenä vuotena 5,4 miljoonaa euroa. Hallituksen omat toimet ovat siis aiheuttaneet tämän tilanteen, josta ministeri Häkkänen on nyt huolissaan.

Perussuomalaiset ovat kantaneet huolta tästäkin asiasta jo vuosia ja tehneet myös monia toimia asian ratkaisemiseksi. Olemme esittäneet laittomasti maassa oleskelevien säilöönottoa, maasta poistamisen nopeuttamista, mutta myös laittomasti maassa oleskelevien rekisteröintiä, jotta meillä Suomessa olisi käsitys siitä, että kuka, ketkä ja missä päin Suomea laittomasti maassa oleskelevat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja hakevat. Kyllä meidän tulisi saada nämä tiedot.

24.01.2019 Yleisen turvallisuuden lisääminen sairaaloissa, palvelutaloissa ja hoivayksiköissä tärkeää - sairaalavartijoita ja valvontakameroita lisääSuomalaisiin sairaaloihin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän sairaalavartijoita ja ja sairaaloiden, palvelutalojen ja erilaisten hoivayksiköiden turvallisuutta on ryhdyttävä entisestäänkin parantamaan. Myös erilaisiin yllättäviin turvallisuusriskeihin tulisi ryhtyä varautumaan paremmin.

Oulun yliopistollisessa sairaalan yhteispäivystyksessä tapahtui marraskuussa 2018 tapaus, jossa potilas joutui kahden miehen raiskauksen uhriksi. Tapaus on nyt edennyt syyteharkintaan Oulun syyttäjänvirastoon. Miehiä epäillään lisäksi varkauden yrityksestä. (YLE 23.1. 2019)

Olemme tottuneet siihen, että sairaaloissa ja päivystyksessä on avoimet ovet. Sairaala on avoin kaikille. Mutta voiko se enää olla sitä? Sairaalarakennuksissa pääsee kulkemaan hyvinkin sujuvasti. Oulun tapaus on esimerkki siitä, millaista rikollisuutta kohti Suomessa ollaan menossa. Potilaat voidaan nähdä heikkoina ja helppona ryhmänä varkauksille tai mulle rikolliselle toiminnalle. Vanhusten ja vammaisten hoivapaikat, ryhmäkodit, asumisyksiköt ja palvelutalot ovat myös paikkoja, joissa tulisi tehdä turvallisuutta parantavia toimia.

Kulunvalvonnassa oleva kameravalvonta, mutta toki myös se, että yksiköissä on laadittu asianmukaiset riskikartoitukset turvallisuussuunnitelmat. Vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvat omaisuusrikokset ja varkaudet jopa heidän omissa kodeissaan, esimerkiksi palvelutalossa, nousevat usein esiin julkisuudessa. Näitä tekoja vastaan on lähdettävä toimimaa.

Sairaalavartijat luovat turvallisuutta potilaille, mutta myös sairaalan ja hoivayksiköiden hoitohenkilökunnalle. Erityistä sairaalavartijoiden koulutusta tulisikin Suomessa lisätä. Alalla tarvitaan myös erityisosaamista liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon teemoista. Juttelin tovi sitten erään sairaalavartijan kanssa, joka kertoi, että hänen toimenkuvansa on ollut muun muassa levottomien potilaiden esimerkiksi muistisairaiden vanhusten valvominen, jotta vanhus ei karkaisi hoivayksiköstä. On tietysti hienoa, että vanhusta vahditaan, mutta miten muutoin voisimme ratkaista nämä haasteelliset tilanteet päivystys tai hoivayksiköissä, jotta sairaalavartijoilla olisi myös mahdollisuus tehdä laajaa vartiointia auloissa ja kulkureiteillä. Hoitohenkilöstöä tulee olla riittävästi niin kiireisessä päivystyksessä kuin myös hoivayksiköissä,


11.01.2019 Meillä kaikilla on jo melkein omaishoitajan hanskat käsissäKehittämispäällikkö Riitta Kuismanen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla siitä, miten omaishoitajan tilanteeseen työelämässä (2.1. 2018 Omaishoitaja kohtaakannustinloukkuja..)

Nykyinen työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän tilapäisen poissaolon töistä pakottavista perhesyistä esimerkiksi sairauden takia. Kun kyseessä on poissaolo erityistä pidempiaikaista läheisen hoitoa varten, niin työnantajan on pyrittävä järjestämään mahdollisuus poissaoloon töistä. Laki mahdollistaa vapaaseen, mutta ei velvoita työnantajaa sellaista antamaan. Vapaa on myös palkatonta.

Vapaata omaishoitajuuteen haetaan ja sovitaan suomalaisessa työelämässä vähän. Syynä voi olla taloudelliset syyt, sillä omaishoidontuki ei vastaa palkkatuloa. Työelämässä voi olla myös tilanteita, joissa työtekijän ei ole mahdollista saada vapaata työstä tai että mahdollisuutta vapaaseen ei tunneta hyvin. Nämä vastaukset sain omaishoidon ja työelämän yhteensovittamisesta jättämääni kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa vuonna 2016.

Hallituksen linja on ollut omaishoitoon kannustava. Monet ihmiset hoitavat työnsä ohessa läheistään hyvinkin pitkiä aikoja ja työn pitäisi joustaa myös näissä tilanteissa. Yhteiskunnnassa tulisi myös tajuta, mihin Suomi on matkalla. Ikääntyneiden määrä lisääntyy entisestään ja yhä useampi työikäinen tarttuu jossakin vaiheessa omaishoitajan hanskoihin hoitaakseen läheistään.
Syynä tähän on sydämen tahto ja inhimillisyys , mutta vanhustenhoidon tilanne herättää myös ihmisissä pelkoa. Hallitus tavoittelee soteuudistuksella kolmen miljardin kustannussäästöä sosiaali- ja terveydenhuollon ja vanhustenhoidon sektorilta. Kuitenkin juuri vanhustenhoidon ja erityisesti kotihoidon epäkohdat ja resurssien vähyys nousevat toistuvasti julkisuudessa esiin. Mistä sieltä enää voidaan säästää?

Ihmiset haluavat toisenlaista vanhustenhoitoa ja omaishoito voisi olla juuri sitä. Omaishoitajuus ei ole kuitenkaan mikään kevyt toimi, eikä sitä sellaisena saisi kaupitella. Hallituksen tulisikin ottaa kantaa myös konkreettisiin asioihin kuten esimerkiksi omaishoidon ja työn yhteensovittamiseen. Konkreettiset ja vaikuttavat toimet olisivat todellista omaishoidon linjausta.Tulisiko työnantajan velvollisuuden antaa vapaata omaishoito tilanteessa olla kirjattuna lakiin suositusten sijaan? Entäpä omaishoitovapaan aikana maksettavat korvaukset? Omaishoidontuen korottaminen ja tuen vapauttaminen verotukselta olisivat linjauksia, jotka tukisivat myös työelämässä olevan mahdollisuutta jäädä omaishoitajaksi. Omaishoitosopimus- ja tukiasiat tulisi myös käsitellä ja myöntää nopeasti ilman viivytyksiä hakijoiden erilaiset tilanteet huomioiden. Joskus on tilanteita, että aikaa ei ole tuhlattavaksi kuten läheisen äkillinen, vakava sairastuminen tai saattohoito. Omaishoitajien tekemä työ on äärettömän merkityksellistä. Suomalainen työelämä tarvitsee myös sydäntä ymmärtääkseen sen.

 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi