Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

27.02.2023 Valtuustoaloite Espoon kaupunginvaltuustossa kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä ja nastakenkien hankinnan selvittämisestä ikääntyneille espoolaisille ja THL:n kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisy-ohjelman edistämisestä (Juvonen


Useissa kunnissa on kustannettu jo pitkään ikäihmisille liukuesteitä ja kenkien nastoittamista. Esimerkiksi Savonlinna hankki vuonna 2019 liukuesteet 800 vanhukselle. Liukuesteiden osto oli kokonaiskustannuksiltaan edullisempaa kuin yhden lonkkamurtuman hoito. THL:llä on ohjelma, jonka tavoitteena on välillä 2021—2030 vähentää 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuutta ja sairaalahoitojaksoja liittyen tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin. Yksi luetelluista keinoista on turvallinen talvijalankulku, jossa liukastumisten ehkäisemisessä huomioidaan jalkineet, kengänpohjien ja kantalapun oikea materiaali sekä liukuesteet.

Liukastumistapaturmat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja jopa kuolemia (Vuoriainen ym., 2000). Yleisimpiä kaatumisesta johtuvia vammautumisia ovat ranne- ja nilkkamurtumat, aivotärähdykset sekä muut pään vammautumiset (Vuoriainen ym., 2000). Loukkaantumisista koituu merkittäviä sairaanhoitokuluja, sairauspoissaoloja sekä inhimillistä kärsimystä. Koska liukastumistapaturmia tilastoidaan huonosti, niiden yleisyydestä on vain arvioita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan vuosittain noin 4 600 potilasta joutuu vuodeosastohoitoon ja 11 000 avohoitoon liukastumistapaturman seurauksena (THL, 2019).

Talviliukastumistapaturmista koituva vuosittainen vuodeosastohoito aiheuttaa arviolta noin 18 miljoonan euron kustannukset (THL, 2019). Penttisen ym. (1999) tutkimuksessa arvioitiin, että Suomessa noin 100 000 henkilöä käy vuosittain lääkärissä liukastumisen seurauksena. Näistä liukastumisista arviolta 67 000 liittyy talviolosuhteisiin eli lumiseen tai jäiseen kävelypintaan. Vuoriaisen ym. (2000) tutkimissa kaatumistapaturmissa toipumisaika oli keskimäärin 29 sairauspäivää. (Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2) Julkaisun mukaan liukastumis- ja kaatumistapaturmien vuosittainen kustannusarvio on noin 2,35 miljardia euroa, ja julkaisussa viitataan myös Väyläviraston vuonna 2020 julkaisemaan yksikkökustannusraporttiin, jossa kustannukset oli arvioitu huomattavasti korkeammiksi, 5,4 miljardiksi euroksi.

Kaatumisten ja putoamisten ennaltaehkäisy on tärkeää ja aiheesta tiedottamisella on myös ennakoivaa merkitystä. Tällä valtuustoaloitteella esitetään, että Espoo selvittää mahdollisuuden tukea ikääntyneitä kuntalaisiaan nastakenkien tai muiden vastaavien jalkineiden tai kenkiin kiinnitettävien nastojen hankinnassa ja ryhtyy myös muihin erityisiin ennaltaehkäiseviin toimiin, joilla edistetään myös THL:n ohjelman tavoitteen saavuttamista kaatumis- ja putoamisapaturmien ennaltaehkäisyssä. Aloitteella esitetään myös, että kuntalaisille tarjotaan tietoa kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisystä.

Arja Juvonen ps

Kannatettu 27.02.2023 15:15 Kajava Henna
Kannatettu 27.02.2023 16:11 Markkula Markku
Kannatettu 27.02.2023 17:21 Keronen Jiri
Kannatettu 27.02.2023 17:34 Järvinen Hannu
Kannatettu 27.02.2023 17:34 Lahtinen Teemu
Kannatettu 27.02.2023 17:35 Ampuja Ari
Kannatettu 27.02.2023 17:42 Poutala Mika
Kannatettu 27.02.2023 17:42 Värmälä Johanna
Kannatettu 27.02.2023 17:42 Löyttyniemi Meri
Kannatettu 27.02.2023 17:43 Gästrin Eva-Lena
Kannatettu 27.02.2023 17:43 Korhonen Henri
Kannatettu 27.02.2023 17:52 Karimäki Johanna
Kannatettu 27.02.2023 17:53 Kilpijoki Kerttu-Liisa
Kannatettu 27.02.2023 17:57 Ülle Auli
Kannatettu 27.02.2023 18:03 Hyrkkö Saara
Kannatettu 27.02.2023 18:05 Valle Jaana
Kannatettu 27.02.2023 18:23 Nieminen Pinja
Kannatettu 27.02.2023 18:46 Järvenpää Kaarina
Kannatettu 27.02.2023 18:52 Saramäki Sara
Kannatettu 27.02.2023 19:41 Keisteri-Sipilä Elli
Kannatettu 27.02.2023 19:43 Marttila Helena
Kannatettu 27.02.2023 19:55 Hopsu Inka
Kannatettu 27.02.2023 20:05 Grönroos Simo 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi