Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

19.09.2022 Puheeni potilasturvallisuus ”pakkolakiin” sisältää lain hylkäysesityksen

Arvoisa puhemies!

Esitän, että käsittelyssä oleva pakkolaki hylätään.

On erikoista, että hallitus tuntuu yhtäältä suhtautuvan hoitotyöhön niin tärkeänä, että hoitajat on pakotettava pakkolailla töihin, mutta toisaalta ei kuitenkaan niin tärkeänä, että hoitajille pitäisi maksaa työstään palkkaa, jolla tulee toimeen.

Muissa Pohjoismaissa hoitajien palkkataso on aivan toinen kuin Suomessa ja heille maksetaan paljon suurempaa palkkaa. Myös koronapandemian aikana, kun hoitajat joutuivat venymään äärimmilleen ja riskeeraamaan oman terveytensä, muualla Euroopassa yhteiskunnan arvostus hoitajia kohtaan näkyi palkassa. Suomessa arvostusta näytettiin ehdottamalla, että hoitajat voisivat tulostaa toisilleen kiitoskortteja. Hyvä hallitus, ei näin.

Arvoisa puhemies!

Suomea on vaivannut jo pitkään hoitajapula, hoitoalalla työskentelee yli kymmenen tuhatta hoitajaa vähemmän kuin pitäisi. Samaan aikaan moni suomalainen hoitaja joko vaihtaa alaa tai menee ulkomaille töihin. Suomi käyttää terveydenhuoltoon merkittävästi vähemmän rahaa asukasta kohden kuin muut Pohjoismaat. Melkein kaikkeen muuhun hallituksella tuntuu riittävän rahaa, mutta ei hoitajille. Jopa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö on huomauttanut julkisesti, että vihreään siirtymään olisi voitu laittaa rahaa maltillisemmin. Hallitukselta riitti siihen yli miljardi euroa, ja tämä EU:n rahoituksen päälle!

Vaalipuheissa nykyinen pääministeri Marin kehotti hoitajia menemään lakkoon arvostuksen ja palkkatason nostamiseksi. Kun puheet pitäisi lunastaa käytännössä, rahaa ei löydy. Mitään ymmärrystä tai tukea naisvaltaisten alojen pienipalkkaisille ja ammattitaitoisille työntekijöille ei naisvaltaiselta hallitukselta löydy.

Arvoisa puhemies!

Hallituspuolueet eivät tunnu ymmärtävän, että tämä pakkolaki ei ratkaise työtaistelua millään muotoa, vaan ainoastaan pahentaa vastakkainasettelua. Tämä lisää katkeruutta, hoitajat ovat syystäkin loukkaantuneita. Meillä on ollut jo vuosia koko ajan paheneva terveydenhuollon kriisi. Potilasturvallisuus vaarantuu harva se päivä, kun henkilöstöä on liian vähän. Tämä näkyy käytännössä kasvavina potilasvahinkojen määränä. Vuonna 2021 potilasvahinkoja kirjattiin yli 9000, siis yli 24 joka päivä. Tästä hallitus ei kuitenkaan ole huolissaan, vaan ainoastaan hoitoalan lakosta. Kuinka teillä on pokkaa toimia näin?

Valiokunnissa kuullut työoikeuden asiantuntijat ottivat selkeän kannan ja kritisoivat esityksessä erityisesti aluehallintovirastojen roolia. On käsittämätöntä, että tahosta, jonka pitäisi olla puolueeton valvontaviranomainen, tehdään työtaistelun osapuoli. Jo nykyisen lainsäädännön perusteella käräjäoikeus voi kieltää lakon, mikäli potilasturvallisuus on vaarassa lakon takia, ja tämä nähtiin jo käytännössä.

Arvoisa puhemies!

Perussuomalaisilla on selkeä kuva siitä, mitä hoitoalan ongelmien ratkaisemiseksi on tehtävä. Sen lisäksi, että pakkolaki on hylättävä, esitämme kuutta lausumaa tilanteen korjaamiseksi. Esitämme lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia, jotta hoitajille voidaan maksaa palkankorotukset, ja hallitukselta konkreettista tukea työriidan ratkaisemiseen sopimalla lakon murtamisen sijasta. Esitämme toimenpiteitä sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi palkkaamalla riittävä määrä pätevää, ammattitaitoista ja kielitaitoista työvoimaa, tämä on tärkeää myös potilasturvallisuuden kannalta.

Esitämme koulutuspoliittisia keinoja hoitoalan opintokokonaisuuksien nopeuttamiseksi ja tiivistämiseksi, jotta esimerkiksi opiskelu lähihoitajan tutkinnon kautta sairaanhoitajaksi ei kestäisi yli kuutta vuotta. Esitämme myös, että hallitus palauttaisi opintopolun, jolla sairaanhoitaja voi opiskella lääkäriksi neljässä vuodessa. Esitämme toimenpiteitä, joilla vanhusten hoivapalveluihin palkataan tarpeeksi avustavaa henkilökuntaa, jotta hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, esitämme toimenpideohjelmaa hoitotyön johtamisen ja työn organisoinnin kehittämiseksi.

Arvoisa puhemies!

Perussuomalaiset ymmärtävät, että tämä kaikki maksaa. Kyseessä on arvovalinta. Me asetamme suomalaisen terveydenhuollon maailmanparantamisen edelle. Hyvät hallituspuolueiden edustajat, nyt teillä on mahdollisuus näyttää, arvostatteko te hoitohenkilökuntaa ja haluatteko nostaa hoitajat arvostus- ja palkkakuopasta vai ette. Jos arvostatte hoitajia ja heidän tekemäänsä työtä, äänestäkää pakkolaki nurin! Ja työmarkkinapöytään terveiset, tulkaa hoitajia vastaan! 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi