Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

04.08.2022 Kirjallinen kysymys ministerille: Apotissa havaituista epäkohdista ja ongelmista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuulemisesta ja mahdollisuudesta työskennellä potilaslähtöisesti

Husin alueella on Apotti tietojärjestelmä, jonka sujuvuutta, epävarmuutta ja vaikeaselkoisuutta on kritisoitu terveydenhuollon toimijoiden ja käyttäjien osalta pitkään. Apotin suurimmat omistajat ovat yliopistosairaala HUS, Helsinki ja Vantaa. Lisäksi mukana on kuusi muuta kaupunkia ja Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä.

Apotissa havaittuja ongelmia on tuotu julkisuuteen myös toistuvasti.

Radiologien tekemät kuvat ja lausunnot eivät näkyneet ja potilaiden röntgen-, magneetti-, ja ultraäänikuvia ei löytynyt asianmukaisesti järjestelmästä. (21.5.2021 Yle)

Apotin on kertottu lisäävän lääkitysvirheitä ja vievän aikaa potilastyöltä. Haastatellut työntekijät kertoivat artikkelissa joko vaihtaneen tai harkinneen vaihtavansa työpaikkaa. (Iltalehti 21.10.2021)

Heinäkuussa 2022 uutisoitiin, että lääkäreiden mukaan aikaa paneutua potilaan ongelmiin ei ole, tietoja kirjataan Apottiin puutteellisesti tai jopa väärin. Apotin kanssa toimimisen kerrotaan olevan myös uuvuttavaa. (Kauppalehti 24.7.2022)

Heinäkuussa 2022 uutisoitiin myös, että potilastietojärjestelmä Apotista ollaan tekemässä viranomaisille kantelua, sillä se aiheuttaa vaaraa potilastyössä, sen käyttö vie liikaa aikaa potilastyöstä ja sitä on hyvin vaikea käyttää (24.7.2022/ päivitetty 27.7.2022 Kauppalehti). Kantelun takana on useita Husin lääkäreitä.

Päivystyksessä ja sairaalatoiminnassa on kesän aikaan koettu suurta työntekijäpulaa ja painetta. Terveydenhuollon työntekijöiden stressi työnvaativuudesta potilasmäärien ja hoitovelan ollessa suurimmillaan on suuri. Koronaepidemian aiheuttama sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelka tulee kestämään vuosia.

Työntekijöiden tunne siitä, etteivät he voi tehdä työtään hyvin ja potilasturvallisesti on ymmärrettävä. Tämä viesti on tullut myös potilailta muun muassa julkisuuden kautta. (28.7.2022 HS)

Vaikeaselkoiset, aikaavievät, haastavat ja monikerroksiset tietojärjestelmät eivät helpota henkilöstön työtä. Tietotekniset ratkaisut on tehtävä potilaat ja hoitohenkilöstö edellä. Nyt on päinvastoin ja sotehenkilöstö ei voi tehdä työtään potilaslähtöisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

[Mitä hallitus aikoo tehdä ratkaistakseen tietojärjestelmä Apotissa havaitut epäkohdat ja ongelmat? Miten hallitus aikoo kuulla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä Apottiin liittyvissä ongelmissa? Miten hallitus turvaa sotehenkilöstön mahdollisuuden tehdä hoitotyötä potilaslähtöisesti? 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi