Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

13.11.2021 Saattohoitoa on ohjattava lailla - asiantuntijatyöryhmän ehdotukset käsiteltävä heti

Eduskunnnassa käsiteltiin vuonna 2018 kansalaisaloite ”Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta”. Eduskunta hylkäsi aloitteen, mutta edellytti valtioneuvostoa asettamaan asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Se esittää yksimielisenä näkemyksenä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja saattohoidon saatavuutta sekä osaamista lisätä.

Saattohoitoa on ohjeistettu Suomessa vuosikausia pelkin suosituksin. Epökohta on havaittu jo vuosia sitten ja aiheesta on tehty myös eduskunnassa lukuisia kirjallisia kysymyksiä, toimenpidealoitteita ja lakialoitteita. Myös hoitotyön ruohonjuuritasolta päättäjien tietoon on saatettu lukuisia kertoja viestiä, että suomalaisessa saattohoidossa on paljon korjattavaa. Palliatiivinen hoito pitää sisällään hyvän, oikea-aikaisen ja riittävän kivunlievityksen ja se on saatava yhdenvertaiseksi koko maassa kuten myös saattohoitoon erikoistuneiden hoivakotien ylläpito.

Sedaation eli elämän loppuvaiheessa hyvin kivuliaan potilaan tilannetta helpottavan ja lääkkeillä tapahtuvan nukutuksen mahdollisuus on turvattava saattohoitotilanteissa. Potilaan, mutta myös omaisen hätä, huoli ja suru tarvitsee myös tulla kuulluksi ja sielunhoidollista ja henkistä tukea on oltava tarjolla.

Suomessa tulee myös huolehtia siitä, että lasten ja nuorten saattohoitoon panostetaan erityisellä osaamisella.

Asiantuntija työryhmä toteaa muistiossaan, että pelkät saattohoito suositukset eivät riitä saattohoidossa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi, vaan tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän työn tulos on kauan odotettu totuus siitä, että ihmiselämän loppuvaihe ja elämän ehtoon viimeiset hetket ansaitsevat osakseen arvokkaan, kunnioittavan, osaavan, kipuja lievittävän, inhimilisen ja hyvän saatto- ja palliatiivisen hoidon.

Loppuraportti ei esitä erillistä saattohoitolakia, mutta se esittää muutoksia jo olemassa olevaan lainsäädäntöön.
Potilaan asemasta ja oikeuksista annettu lakiin (785/1992, potilaslaki), Terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja Sairausvakuutuslakiin (1224/2004) esitetään muutoksia.

On ensiarvoisen tärkeää, että Suomen hallitus toimii nopeasti ja lähtee välittömästi valmistelemaan työryhmän loppuraportissaan esittämät lainsäädännölliset muutokset, jotta laadukkaasta ja hyvästä saattohoidosta tulee jokaisen kansalaisen subjektiivinen oikeus.

Asiantuntijatyöryhmä käsitteli myös selvitystyössään lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa, mutta se ei esitä yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia laillistaa. Tilanteessa, jossa saattohoidossa on puutteita ja
sen laadussa on epäluotettavuutta, keskustelu eutanasiasta on ymmärrettävää.

Olen jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jolla tiedustelen, että mihin toimiin hallitus ryhtyy elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa pohtivan asiantuntija työryhmän loppuraportissa esittämien lainsäädösehdotusten pohjalta. Olen jättänyt myös toimenpidealoitteen aiheesta: lainsäädännöllisiin muutostoimenpiteisiin on ryhdyttävä heti. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi