Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

01.08.2014 Omaishoitajat kovilla kesähelteillä (Uudenmaan sanomat 1.8.14, Länsi-Saimaa 4.8.14)Omaishoitajat ovat olleet kovilla kesän kuumissa helteissä. Omaishoitajan työ on ympärivuorokautista ja hiostavat helteet vaikuttavat ikääntyneen ihmisen jaksamiseen erityisesti. Kuumuus saattaa aiheuttaa muistisairaassa omaishoitajan hoidettavassa levottomuutta, vaeltelua ja unettomuutta. Omaishoitajan rooliksi jääkin olla päivä- ja yöhoitaja samalla kertaa ja samoilla voimilla ja silmillä.

Pääministeri Alexander Stubb kantoi eduskunnassa hallitusohjelmapuheessaan huolta väestön ikääntymisen tuomasta kestävyysvajeesta. Sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset annetaan syksyllä. Vanhuksiin ja ikääntyneisiin kohdistuneista säästöistä on tulossa rajuja. Rakennepaketissa kaikkein raskainta vuodehoitoa terveyskeskuksista puretaan ja supistetaan. Omaishoidosta toivotaan helpotusta vanhustenhoidon ja hoidettavien määrän lisääntymiseen. Sote-uudistuksen ja rakennepakettisäästöjen jälkeen ikääntyneiden henkilöiden tulee saada kuitenkin myös lähipalveluja, apua ja auttavia käsiä kotiin.

Omaishoitoon liittyvä kehittämisohjelma annettiin maaliskuussa ja hyvin tärkeää, että se huomioidaan myös tulevassa sote-uudistuksessa. On myös syytä muistuttaa pääministeri Stubbia siitä, että omaishoidon tukeen liittyvistä verohelpotuksista on kirjaus Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa, joka on myös edelleen voimassa. Hallitusohjelmassa sanotaan, että omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan. Milloin omaishoidon tuen, joka on nykyiselläänkin riittämätön ja liian pieni, verotus poistuu?

Omaishoidon tuen korottaminen tulee ottaa myös tosissaan keskusteluun, sillä alipalkatut ja ylityöllistetyt omaishoitajat jäävät unohdetuiksi pukertajiksi, jotka hiljaisina työmyyrinä helpottavat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon resurssipulaa. Keskusteluun tulee myös nostaa omaishoitajuuden erilainen ikähaitari, sillä hoidettavia ja hoitajia on sekä nuorissa että ikääntyneissä. Heidän työnkuvansa on erilainen, mutta yhdistävä tekijä sama. Kutsumus ja rakkaus sairasta läheistään kohtaan. Se on hieno arvo yhteiskunnassa, joka näyttäytyy joskus liiankin kylmänä, kovana ja egoistisena.
03.05.2014 Saattohoidon sanoma on kuultu (Helsingin Sanomat 3.5.14)Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja Eero Vuorinen kirjoitti mielipidesivulla (28.4.14 Saattohoito eurooppalaiselle tasolle) tärkeää asiaa. Suomalaisessa saattohoidossa on todellakin vielä paljon parannettavaa. Yksi tällainen parannuskohde on saattohoitopaikkojen määrän lisääminen eurooppalaiselle tasolle. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene on selvittänyt suomalaisen saattohoidon tilaa vuonna 2012 ilmestyneessä julkaisussa Saattohoito Suomessa vuosina 2001, 2009 ja 2012. Etenen selvitysten mukaan saattohoitoon tarkoitettujen potilaspaikkojen tarve on Suomessa 500, mutta paikkoja on vain 300. Etenen selvityksessä viitataan eurooppalaisiin lukuihin, sillä Euroopan palliatiivisen yhdistyksen (EAPC 2010) mukaan saattohoitovuodepaikkojen minimitarve on 10 paikkaa 100 000:ta asukasta kohden.

Hallituksen esittämän rakennepaketin tavoite on säästää laitoshoitopaikoista 300 miljoonaa euroa. Rakennepaketti vähentää laitospaikkahoitoa pyrkien korvaamaan sitä joillakin muilla mahdollisilla hoito- ja palvelumuodoilla. Laitoshoitopaikoista säästettäessä on kuitenkin ehdottomasti huomioitava se, että saattohoidossa käytössä olleita laitoshoivapaikkoja ei vähennetä, vaan määrää päinvastoin lisätään.

Suomessa tulisi myös kiireesti ryhtyä valmistelemaan saattohoitoon liittyvää lainsäädäntöä, jolla turvattaisiin suomalaisten yhdenvertainen ja tasapuolinen mahdollisuus hyvään, oikea aikaiseen ja inhimilliseen saattohoitoon ja kohteluun elämän viime metreillä. Perussuomalaiset ovat tehneet aiheeseen liittyvän toimenpidealoitteen eduskunnassa jo vuonna 2012.

Arja Juvonen
Kansanedustaja(ps)
Lakivaliokunnan jäsen
EspooTutustu julkaistuihin kirjoituksiini eri lehdissä vuosien varrella.


 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi