Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

09.03.2013 Omatuntoni vaatii yhdenvertaisia menettelytapoja lainsäädäntötyössä (Helsingin Sanomat 09.03.2013)Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista ei tullut eduskunnan käsittelyyn tällä kertaa. Sitä ei ole kuitenkaan hylätty eikä se ole rauennut. Aloite on edelleen lakivaliokunnassa odottamassa käsittelyä kuten muutkin aloitteet. Normaalisti yksittäinen lakialoite käsitellään sellaisen hallituksen esityksen yhteydessä, johon se voidaan asiansa puolesta liittää. Hallitus voi halutessaan muuttaa avioliittolakia milloin vain valmistelemalla asiasta hallituksen esityksen. Hallituksen esitykset käsitellään valiokunnissa ja hyväksytään täysistunnossa eduskunnan voimasuhteiden mukaisesti, joten ne menevät lähes aina läpi. Sen sijaan yksittäiset lakialoitteet menevät harvoin läpi, vaikka tekijänä olisi hallituspuolueen edustaja.

Käytäntö perustuu parlamentarismiin, jossa lainsäädäntö on kulloinkin istuvan enemmistöhallituksen näköinen. On voitava luottaa siihen, että lainsäädäntötyö on sen mukaista, millaisia henkilöitä vaaleilla on valittu eduskuntaan ja sitä kautta hallitukseen. Koska valiokunnissa on paljon käsittelyä odottavia lakialoitteita, olisi äänestäjiä kohtaan väärin, jos vain osa aloitteista ohittaisi hallituksen esitykset ja osa ei. Hallituksella on edelleen paras mahdollisuus edistää tasa-arvoista lainsäädäntöä hyvien toimintatapojen mukaisesti, jos vain poliittinen tahto siihen riittää.

Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet vastustivat lakialoitteen ottamista valiokunnan käsittelyyn siksi, että kyseessä oli alle sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite. Tällainen toimintatapa asettaa mielestämme kaikki muut aloitteet, niin alle sadan kuin myös yli sadan allekirjoittaneen aloitteet, eriarvoiseen asemaan. Jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin tulevaisuudessa, voisimme kenties siirtyä keskustelemaan siitä, tulisiko eduskunnan toimintatapoja muuttaa niin, että mikä tahansa yksittäinen lakialoite voitaisiin ottaa käsittelyyn esimerkiksi julkisen keskustelun perusteella.

Tasa-arvoisen avioliittolaki aloitteen käsittelyn jälkeen olen saanut vastata päivittäin kysymyksiin omastatunnosta, vaalikonevastauksista ja ”sydämen asiasta”. Vaikka olenkin tasa-arvon kannattaja ja olen myös eduskunnan täysistunnossa osoittanut äänestyskäyttäytymiselläni muun muassa adoptiolain yhteydessä seisovani YLEn vaalikoneelle antamieni vastausten takana, omatuntoni ei salli eriarvoisia toimintatapoja lainsäädäntötyössä.

Kun toimintatavat taasen ovat tasapuoliset ja asiat päätyvät sen myötä eduskunnan isoon saliin äänestykseen, kansanedustajan vaali- tai blogikirjoituslupaukset punnitaan. Siellä kuuluu sitten viimeistään myös se ”sydämen ääni”.
Tutustu julkaistuihin kirjoituksiini eri lehdissä vuosien varrella.


 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi