Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006

08.09.2010 Tuleviin suuriin laboratorioihin on saatava lisää resurssejaMatinkylän terveysaseman laboratorion sulkeminen on noussut julkisuudessa vahvasti esille. Äkillisesti sairastuneen lapseni hoidon vuoksi en valitettavasti päässyt itse osallistumaan tuohon lakkautuspäätöstä tehneeseen kokoukseen. Tästä infosin lautakunnan sihteeriä ja puheenjohtajaa. Lienenkö siis jäävi kommentoimaan tätä asiaa kokouksessa istumattomana? Kommentoin kuitenkin, mutta myös hoitajana, jollaisena työskentelen Matinkylässä sijaitsevassa palvelutalossa. Matinkylän laboratorio on tuttu paikka, sillä siellä käydään näytteenotossa ja sinne viedään myös erilaisia kotioloissa otettuja näytteitä. Laboratorio on ollut meitä lähellä, joten samalla matkalla on saatu "kaksi kärpästä yhdellä iskulla". On kävelty ja kasvatettu kuntoa ja otettu näytteitä ja tutkittu. Meille, kuten myös muille alueen ikääntyneille, on sääli ja harmi, että laboratorio suljetaan. Tästä käyneekin ilmi hoitajan kanta hoitajien ja hoidettavien puolesta. Tulevaisuuden laboratoriokäynti matkat pitenevät ja myös mutkistuvat. Ikääntyneet joutuvat bussiin tai kalliin taksimatkan maksajiksi. Kantani on kuitenkin jäänyt virallisesti pöytäkirjojen kansiin kirjaamatta, eikäpä sillä tätä päätöstä tehtäessä olisi ennakkokeskustelujen valossa ollut edes merkitystä. Ikävä näin kirjoittaa, mutta tottahan se on. Enemmistön päätökset astuvat voimaan ja sellaisethan on tehty myös Espoon kaupunginvaltuustossa, jossa hyväksyttiin pienistä yksiköistä siirtyminen suurempiin. Matinkylän laboratorion sulkeminen noudattaa näin vain linjaa, joka jatkuu samanmoisena myös tulevassa. Pieni ei ole enää Espoossa kaunista, eikä sen ylläpitämiseen anneta millään saralla resursseja. Resursseja sen sijaan toivoisi lisättäväksi tuleviin, uusiin ja supistusten myötä asiakaskunniltaan kasvaviin yksiköihin. Laboratorioissa se tarkoittaa pikanäytteiden käyttöönottoa, kuten esimerkiksi nielutulehdus angiinan toteavaa nieluviljelyä tai mm. hengenvaarallisen ja salakavalan, joka syksyisen kuumetaudin, myyräkuumeen paljastavaa pikatestiä. Myös näytteiden ottajia eli henkilökuntaa, tulee lisätä. Aamupäivän istunnot laboratorioiden odotusauloissa on saatava päätökseen. Palvelualttiuden- ja valmiuden merkitystä ja parantamista kaupungin toimintayksiköitä kehitettäessä tulee korostaa entisestään. Se ei voi olla enää vain yksityissektorin ideologiaa.20.05.2010 Imettäminen ei saanut Espoossa arvostustaImetyksen tuki ryn puheenjohtaja kirjoitti 12.5.10 Iltalehdessä Imetyksen tuki ryn toiminnasta ja sen tarjoamasta vertaistuesta. Toiminta on valtakunnallista ja yksi vertaistuen muoto on Imetyspuhelin, joka pirisee yli kuntarajojen. Tukitoimintaa järjestetään myös paikallisesti toimivissa tukiryhmissä. Tukiryhmät ovat tärkeitä niille, joiden ensiaskeleet vauvan ruokkimisessa horjuvat. Tukitoimintaa pitäisikin ymmärtää ja ennenkaikkea arvostaa. Yksi arvostuksen mittari on raha, jota mm. Espoossa jaettiin järjestöavustusten muodossa. Rahaa pantiin likoon liki 400 000 euroa. Järjestöavustusten myöntämisen kriteerejä olivat mm. vertaistuen tuottaminen, terveyserojen kaventaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen. Järjestöavustusta haki myös Imetyksen tuki ry, joka tuhannen euron avustussumma anomuksellaan oli yksi vähiten rahaa pyytävistä järjestöistä. Valitettavaa olikin, etteivät he saaneet euroakaan. Imetyksen tuki ry kohdistaa katseensa äiteihin ja vauvoihin. Täsmäiskulla osutaan kahteen henkilöön, joiden eteen tehdään terveyttä edistävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää työtä. Vastasyntyneen imettämisen on tutkittu ennaltaehkäisevän allergioita, korvatulehduksia ja lapsuusiän diabetestä. Imettämisen on taasen tutkittu olevan äidille hyväksi, sillä sen on todettu ehkäisevän rintasyöpää ja gynekologisia sairauksia. Syntyvyys on noussut Suomessa nyt korkeimmaksi 40 vuoteen. Vauvoja syntyy myös Espooseen, jonka neuvoloiden kotikäynnit jäävät vuosi toisensa jälkeen niille asetetuista tavoitteista. Vertaistuella on siis merkityksensä. Jokainen vertaistuesta saatu neuvo, ohje tai vinkki on pois neuvolan tai terveysaseman luukulta ja tuo näin myös säästöjä. Valitettavasti Espoo ei tätä ymmärtänyt.12.05.2010 Asukasneuvonnan parantamiseen on mahdollisuuksia - LänsiväyläLukijan areenalla kyseltiin 28.4.10 Espoon Kruunun asumisneuvonnan perään. Kirjoittajan mielestä Espoon Kruunun omaa asumisneuvontaa tulisi lisätä. Vuosien 2010-2012 talousarviossa Espoon kruunun yhdeksi tavoitteeksi asetettiin maahanmuuttajien asukasneuvonnan parantaminen. Pääkaupunkiseutu kasvaa ja eri kieliryhmät lisääntyvät myös Espoossa. Inhimillisyyden ja yhteiskunnallisen vastuun valossa eri kieli- ja kulttuuriryhmien asuttamiseen ja kotouttamiseen onkin panostettava, joskaan Espoon kruunun tekemä tämänhetkinen asumisneuvonta ei siihen yksin riitä. Kaupungin tehtävä onkin olla mukana vastuunkantajana ja taloudellisen selustan turvaajana. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi viime joulukuussa allekirjoittaneen tekemän toivomuksen taloudellisten resurssien lisäämisestä Espoon Kruunun asukasneuvonnan parantamiseksi. Mahdollisuuksia siihen siis on. Mikäli aiomme pysyä asettamissamme tulostavoitteissa, on asia myös käytännössä pantava liikkeelle.10.05.2010 Aikuisopiskelijoiden on turha haikailla lisätienestejä - Helsingin SanomatAikuisopiskelijat kuulivat alkuvuodesta uutisen, jossa kerrottiin aikuiskoulutustuen ja tukikuukausien määrän nousemisesta syksyllä 2010. Uutinen oli toivottu ja odotettu ja moni aikuisopiskelija tai siihen aikova ryhtyikin laskutikulla laskemaan omaa tukikauttaan ja tuen määrää. Tukikuukaudet määräytyvät työvuosista ja tuen määrä kuukauden bruttoansiosta. Tuen saamisehtoihin väsättiin myös muutoksia, mutta mielestäni ei hyviä ollenkaan. Kun aikaisemmin jokaiselle laskettiin oma sivutyötulorajansa, niin uudistuksessa sivutyötuloraja on jokaiselle sama, 127 euroa. Mikäli sitten tämän sivutyötulorajan ylittää, laskee tuo juuri nostettu aikuiskoulutustuki ns. sovitellusti alaspäin. Aikuisopiskelusta puhutaan kauniisti. Aikuisia, monesti perheellisiä ja velkaisia, kannustetaan oman osaamisen kehittämiseen ja haasteiden hakemiseen. Yksi haasteen vastaanottanut ryhmä on hoitajat, jotka ovat rytinällä lähteneet jatkoopiskelemaan. Lisäkoulutus on valttia ja eläkepommin työvoimapulassa on koulutetun hoitajan markkinat. Aikuiskoulutustuen syksyinen uudistus on kuitenkin loukku, johon aikuisopiskelija tahtomattaan putoaa. Kun sivutyön tekeminen on tehty rahallisesti hyödyttömäksi, ei lisätienestiin kannata pyrkiä. Hoitoalan työnantajille tämä on harmi, sillä osaavista ja ammattitaitoisista keikkatyöntekijöistä on alalla ainainen pula. Sijaispuutokset taasen lisäävät vakituisen henkilökunnan työmäärää, painetta, väsymystä ja sairastumista. Tuleva aikuiskoulutusuudistus heikentää aikuisopiskelijan kuin myöskin työnantajan etuja ja mahdollisuuksia. Ihmettelenkin, että se on tällaisenaan onnistunut menemään läpi.07.03.2010 Haukikodin vanhusten uusi hoivakoti Villa Andante? - LänsiväyläPienen hoivayksikkö Haukikodin lakkautuskeskustelu käy kuumana. Olemme sulkemassa vanhustenosastoa ja antamassa tilat jatkokäyttöön vammaispalveluille. Toisen hyvin tärkeän ryhmän kustannuksella teemme päätöstä, joka koskettaa toista tärkeää ryhmää, kolmeatoista vanhusta ja heidän omaisiaan. On ymmärrettävää, että pelko ja epätietoisuus vanhuksen uudesta, tulevasta kodista on suuri. Omaisen rooli on puolustaa, vaatia ja kyseenalaistaa, mitä useat yhteyttä ottaneet omaiset ovatkin rohkeasti tehneet. Joku omainen on kysynyt, että mihin juuri hänen omaisensa on Haukikodista muuttamassa. Yhteyttä on myös ottanut omainen, joka on kritisoinut Haukikodin hoivakäytäntöä ja tyyliä. Yhteydenotot kertovatkin selvästi vanhan totuuden, että niin monta mielipidettä kuin miestä. Olen itse tehnyt pitkän työuran vanhusten parissa. Olen työskennellyt niin suurissa pitkäaikaishoidon yksiköissä, kuin myöskin pienissä hoivaa tarjoavissa hoivakodeissa. Yhteinen nimittäjä kaikelle hoidolle, hoivalle ja avunantamiselle on kautta vuosien löytynyt mielestäni meistä itse hoitajista. Kun meitä hoitajia on tarpeeksi, olemme ammattitaitoisia, koulutettuja ja työstämme innostuneita, on vanhuksen hyvä hoito turvattua. Tällä ideologialla ajateltuna ja tätä ajatusta ainakin omassa työssäni seuraavana ja toteuttavana en voi siis sanoa, etteikö iso hoivayksikkö voisi myös olla hyvä ja inhimillinen. Inhimillisyyden, eettisten periaatteiden, vanhusta arvostavan ja kunnioittavan hoivaotteen näkyviin nostaminen ja siitä puhuminen olisikin mielestäni aiheellista, ei ainoastaan nyt Haukikodin sulkemisesta päätettäessä, vaan yleensäkin hoivakulttuuria pohdittaessa. Onko tarjottu hoiva ympärillämme hyvää ja lempeää, eli juuri sellaista kuin itse toivoisimme itsellemme tai omalle rakkaallemme? Espoon pitkäaikaisjonossa on lukuisia ihmisiä odottamassa itselleen kotia. Jonon hännille jotunevat myös Haukikodin vanhukset vuoroaan odottamaan. Tämä on väärin, kuten myöskin ns. hätäsijoitukset, jotka olisivat väliaikaisia tai muuten huonoja, esimerkiksi sijoituksia monen hengen asukashuoneisiin. Haukikodin vanhuksille pitäisikin osata osoittaa sijoituspaikka heti Haukikodin sulkemispäätöksen yhteydessä. Yksi hyvä sijoituspaikka ainakin osalle Haukikodin asukkaista voisi mahdollisesti olla Nöykkiöön nouseva hoivakoti Villa Andante. Talo avutunee kevään korvilla ja Espoo ostanee sieltä myös hoivapaikkoja asukkailleen. Vanhasta luopuminen voisikin olla näin avain uuteen, niin uusine tilaratkaisuineen kuin myöskin hoivakäytäntöineen.

Arja Juvonen(ps)
Perushoitaja
Kaupunginvaltuutettu
sosiaali ja terveyslautakunnan jäsen


Tutustu julkaistuihin kirjoituksiini eri lehdissä vuosien varrella.


 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi