Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
Vuosi: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

07.07.2023 Hyvää kesää kaikille!Lähdin politiikkaan mukaan vuonna 2006. Minut kannusti siihen vahva kokemus hoitotyön arjen keskeltä. Ei ole ihmistä, jolle ei sairaalamaailma, potilaana oleminen tai läheisen sairastuminen tulisi elämän aikana tutuksi. Toivoin pääseväni vaikuttamaan asioihin.

Kirjoitin lukuisia artikkeleita eri lehtiin. Vuoden aikana kannanottoja oli liki sata.
Onnistuin pääsemään vaaleissa läpi: kuntavaalit 2007 ja eduskuntavaalit 2011. Sillä tiellä olen edelleen.

Vuonna 2009 kirjoitin Helsingin Sanomiin hoitokärsimyksestä. Toimin silloin hoitotyössä vanhustenhoidossa. STM oli julkaissut ohjelman Parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä. Ahmin lukea sitä ja huomasin, että sieltä puuttui jotakin tärkeää: hoitokärsimyksen ennaltaehkäisy.

Ilahduin suuresti, kun myöhemmin sain kuulla, että artikkelini teksti oli huomattu opiskelijamaailmassa ja se oli päässyt mukaan opiskelijan tekemään opinnäytetyöhön. Tavoite oli saavutettu ja äärettömän tärkeä asia huomioitu - opiskelijat muuttavat huomioillaan ja havainnoillaan maailmaa. Parantavat sitä!

Olen yrittänyt tehdä päättäjänä politiikkaa, jolla olisi vaikuttavuutta. Parantaa asioiden laatua, edistää ja nostaa keskusteluun, saattaa edes johonkin maaliin.

Hoitoalan työkokemus monissa eri sairaaloissa erilaisten potilaiden parissa ja laajat erilaiset alan opinnot ovat olleet selkärankani soteasioiden parissa. Eläkevirka - hoitaja on hoitaja loppuun saakka.

Empatialla on mielestäni suurta merkitystä politiikassa. Ilman empatiaa toimivat voivat olla kylmiä ja kovia. Politiikan ei kuulu olla sellaista. Pitää ymmärtää ihmisten asiaa. Miten paremmin sitä voisikaan, ellei osaa asettua toisen asemaan.

Tämä muistoni yhdestä lukuisista kannanotoistani liittyen hoitokärsimykseen kumpusi illalla käydyn puhelinkeskustelun kyytipoikana. Minulta pyydettiin apua. Tottahan toki yritän parhaani auttaakseni. Maailma, jossa päättäjät tekevät työtään on monissa kerroksissa - omani tiedän. Jatketaan samalla linjalla!

Toivotan hyvää ja voimaannuttavaa kesää kaikille 👍❤️16.06.2023 Unohdetaan ryntäily ja palataan perusasioiden äärelle – hallitusohjelmassa korostuvat talous, työ, ostovoima ja turvallisuusTIEDOTE 16.6.2023


Purra: Unohdetaan ryntäily ja palataan perusasioiden äärelle – hallitusohjelmassa korostuvat talous, työ, ostovoima ja turvallisuus


- Tässä me nyt yhdessä seisomme. Yhdessä on ehditty kokea jo paljon, ja nyt se varsinainen urakka vasta alkaa. Onhan tässä kipinöitä sinkoillut, mutta niin käy aina, kun kantavia teräsrakenteita hitsataan yhteen. Kipinöitä ei pidä säikähtää, Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvaili tunnelmia hallitusohjelman julkaisutilaisuudessa.

- Me kaikki puolustamme tavoitteitamme, ja etsimme tapoja niiden toteuttamiseksi. Etsimme niin kauan, kunnes ne löytyvät. Olemme nyt löytäneet kompromissiin, Purra totesi.

Purran mukaan Suomen kehno taloudellinen tilanne vaikuttaa uuteen hallitusohjelmaan hyvin voimakkaasti. Hänen mukaansa jonkun on pakko siihen ongelmaan tarttua.

Massiivinen elinkeinopaketti

- Tarvitsemme kasvua, mutta se pelkästään ei riitä. Eikä voi perustua pelkkiin toiveisiin, joita heitellään jokaisesta poliittisesta suunnasta.

Hallituksen julkaiseman ohjelman keskeisiin osiin kuuluu Kasvun kaava. Se sisältää massiivisen paketin toimenpiteitä.

- Tavoitteenamme on kilpailukykyinen, yrittäjämyönteinen Suomi, joka houkuttelee investointeja. Se, että vuonna 2031 Suomi on vuonna maailman mielenkiintoisin maa investoida ja luoda uutta.

- Hallituksen tavoitteena on kasvuhakuisten, työllistävien ja vientiin tähtäävien yritysten määrän kasvu sekä teollisten työpaikkojen säilyminen ja lisääminen Suomessa. Hallitus laatii vaalikauden alussa teollisuuspoliittisen strategian, Purra linjasi.

Hallitus lupaa helpottaa yrittäjyyttä ja vähentää sääntelyä ja byrokratiaa. Hallitus sitoutuu ohjelmansa mukaan siihen, ettei yritysten hallinnollinen taakka hallituskauden aikana kasva.

Työ on kaiken perusta

- Hallitus lisää selvästi työn kannustimia. Jokaisen työkykyisen ja työikäisen velvollisuus on osallistua kykyjensä mukaisesti työmarkkinoille. Sosiaaliturvaa uudistetaan kannustavampaan suuntaan, Purra totesi.

Keskeisin tavoite Purran mukaan on luoda yleistuki, joka kattaa perusosan elämiseen, asumisosan ja harkinnanvaraisen turvan viimesijaiseksi turvaksi.

- Samaan aikaan työmarkkinoilla yleissitovuus säilyy nykylaajuudessaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituus säilyy myös, mutta sen määrää porrastetaan. Yleissitovien työehtosopimusten paikallinen sopiminen laajennetaan koskemaan myös järjestäytymätöntä työmarkkinakenttää.

Edullinen energia on välttämättömyys

Aiempina vuosina on Purran mielestä nähty, mitä tapahtuu, jos yhteiskunta keskittyy ilmastotoimiin, ja toteuttaa niitä kaiken muun unohtaen.

- Paljon, paljon vaikeampaa on kehittää energiainfraamme siten, että suomalaiset jäävät saamapuolelle. Tähän meidän on kuitenkin pyrittävä, koska muuten puhdas energia ei saavuta hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä ja saamme unohtaa suuret teknologiset investoinnit ja työpaikat, Purra huomautti.

- Pitkien etäisyyksien ja kylmien talvien Suomessa edullinen energia on välttämättömyys.

Teknologia edellä

Purra totesi, että teknologinen kehitys ja innovaatioiden käyttöönotto ovat tärkein tapa rakentaa edullista, päästötöntä ja toimitusvarmaa energiajärjestelmää Suomeen.

- Ilmasto- ja energiapolitiikkaan siis toiveajattelun sijaan lisää realismia, keskittymistä toimenpiteiden taloudelliseen kestävyyteen ja teknologisiin mahdollisuuksiin. Kaiken pohjalla on se, että kansalaisten ostovoima ei kärsi. Eikä kilpailukyky heikkene. Tarkastelemme siis konkretiaa, erityisesti numeroita, Purra täsmensi.

Purra totesi, että hallituksen tavoitteena ylipäätään on kasvattaa kotitalouksien ostovoimaa ja huomioida kaikkien päätösten vaikutukset arjen kustannuksiin.

Maahanmuuttoon iso muutoskokonaisuus

Perussuomalaiset on vuosien ajan esittänyt maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Se oli neuvotteluissa yksi perussuomalaisten kynnyskysymyksistä.

- Olen iloinen siitä, että yhdessä muiden neuvottelukumppaneiden kanssa olemme voineet sopia muutoskokonaisuudesta, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi. Suomi on viime vuosina ollut ainoa väljempää maahanmuuttopolitiikkaa toteuttava Pohjoismaa. Tämä muuttuu nyt, kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden raameissa, Purra linjasi.

Lukuisat toimenpiteet

Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaiselle, kireämmälle tasolle.

- Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU-oikeuden minimiin. Jatkossa kansainvälinen suojelu voidaan peruuttaa, jos henkilö lomailee kotimaassaan. Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan.

- Kotouttamispolitiikka muutetaan maahanmuuttajia velvoittavaksi. Tällä tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä, joka tukee valtion talouden tasapainottamispyrkimyksiä. Hallitus haluaa vauhtia palautuksiin ja toteuttaa maasta poistumisen paketin. Pakolaiskiintiön koko lasketaan 500:aan ja kiintiössä painotetaan erityisen haavoittuvia ryhmiä. Edelleen autamme voimakkaasti ukrainalaisia tilapäisen suojelun saajia, Purra huomautti.

Työperäisen maahanmuuton hallitus haluaa pitää hallittuna ja valikoivana, jotta sen julkistaloudelliset vaikutukset olisivat Suomelle positiiviset.

- Kiteytettynä: Kohdennetaan apu hädänalaisimmille, ja estetään järjestelmän väärinkäytökset.

Kehitysavun määrä vähenee ja se ehdollistuu

Suomen kehitysyhteistyö ehdollistetaan omien, Suomessa karkotuspäätöksen saaneiden kansalaisten vastaanottamiselle ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen tukemiselle.

- Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa. Hallitus valvoo kehitysyhteistyövarojen käyttöä tehokkaasti. Mikäli väärinkäytöksiä havaitaan, tämä johtaa tuen leikkaamiseen tai lakkauttamiseen ja mahdollisuuksien mukaan takaisinperintään. Ukraina on hallituskaudella Suomen suurin kehitysyhteistyön kohde, Purra sanoi.

Turvallisuus edellä

Hallitus lisää poliisien määrää lisätään 8000 henkilötyövuoteen vaalikauden loppuun mennessä.

- Erityisesti katu- ja nuorisorikollisuuden kasvu vaatii välittömiä toimia.

Välillä kännykät pois

Viimeisenä Purra halusi sanoa vielä koulutuksesta. Hallituksen tavoite on, että vuoteen 2031 mennessä Suomi on nostettu takaisin maailman osaavimpien kansakuntien kärkeen.

- Panostamme opetukseen sen kaikilla tasoilla, Purra linjasi.

- Laitetaan kouluissa välillä kännykät pois ja otetaan kirja tilalle. Tehdään tästä huippupaikka ja palataan tärkeimpien asioiden pariin.

- Ja lopuksi vielä: Suomi on hyvin ihana maa. Meidän kaikkien, lastemme, heidän tulevien lastensa koti. Pidetään tästä maasta erittäin hyvää huolta. Unohdetaan ryntäily ja palataan perusasioiden äärelle. Tehdään ne niin hyvin kuin vain ikinä osataan. Kiitos.

03.04.2023 KiitosSydämellinen kiitos minua äänestäneille eduskuntavaaleissa. Työni jatkuu kansanedustajana.01.04.2023 Lauantaina Lohja ja EspooLohjan tori klo 10.40
Espoo Sello klo 1431.03.2023 Perjantaina Vantaa Myyrmäki ja Espoo KalajärviVantaa Myyrmanni kauppakeskuksen tori klo 12
Espoo Kalajärvi klo 1531.03.2023 Koronakorvaukset kuuluvat sotehenkilöstölleKoronaepidemian aikaan työskennelleet sosiaali ja terveydenhuollon henkilöt ovat oikeutettuja sovittuun ylimääräiseen koronakorvaukseen. Korvaus tulee maksuun huhtikuussa. Kaikki koronakentällä työskennelleet eivät tule kuitenkaan saamaan korvauksia. Työntekijät ovat syystäkin närkästyneitä.

Yksi korvauksetta jäävä ryhmä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella työskentelevä ns. Runkopalvelu, jonka henkilöstö työskentelee potilaskuljetuksissa. Heidän tehtävänään on huolehtia siitä, että HUS:n alueen sairaaloiden potilaat saavat turvalliset siirtymät tutkimuksiin ja sairaalayksikkö- ja osastosiirtoihin.

Koronaepidemian aikaan he ovat huolehtineet kuljetuksista myös tehohoidon- ja akuuttisairaanhoidon potilaille toimien Meilahdessa yhteispäivystyksestä ja tornisairaalasta syöpäsairaalaan ja naistenklinkkaan ja synnyttäviin potilaisiin. Huolellisella toiminnallaan he varmistivat sen, ettei kotonaepidemia päässyt leviämään kuljetusten mukana. He huolehtivat niin elinsiirtopotilaista kuin myös muista akuutisti sairaista potilaista.

Koronakorvauksen ulkopuolelle on jäämässä myös perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa työskennelleet ja koronanäytteitä ottaneet hoitajat. Näin tapahtui mm. Kuopiossa ja Pohjois-Karjalassa Siun soten alueella. (Yle 15.3.2023)

Koronakorvauksen saamisen ehtona on ollut, että työntekijä on osallistunut koronapotilaiden hoitoon valmiuslain aikana 13.3. - 15.6. 2020 sekä työsuhteen on pitänyt olla voimassa samaan työnantajaan maksuajankohtana eli 28.2. 2023. Epidemia aiheutti kuitenkin esimerkiksi Uudenmaan sulun, jonka myötä pääkaupunkialueella vakituisissa työsuhteissa työskenteleviä hoitajia palasi kotikuntansa alueelle jatkaen työskentelyään siellä. Tämä oli ymmärrettävää, mutta vaihtamalla työnantajaa katosi oikeus ylimääräiseen koronakorvaukseen.

Eduskuntavaalien alla puhutaan paljon paikallisen sopimisen edistämisestä työpaikoilla. Nyt toimijoilla on näytön paikka: paikallisella sopimisella tulee sopia se, että valmiuslain aikana koronakentällä toimineet hoitajat saavat heille luvatut ylimääräiset koronakorvaukset. Heitä ei saa jättää ilman.
25.03.2023 Kerava, Vantaan Korso ja Espoon Iso OmenaOlen tavattavissa Keravalla torilla klo 10 - 11
Vantaan Korsossa markkinoilla klo 12.30 -
Espoon Iso Omenassa sisällä klo 16 -23.03.2023 Mika Aaltola ja Jari Stolt puhumassa tilaisuudessani EspoossaKansanedustaja ARJA JUVONEN esittää: Arjen turvallisuus -keskustelutilaisuus. Puhujina MIKA AALTOLA ja JARI STOLT. Musiikista vastaa MAARIT MILA kvart.

Lämpimästi tervetuloa torstaina 23.3. klo 18 Espoon valtuustotalolle (Espoonk. 5)!22.03.2023 Espoon Viherlaakson vaalipaneelissa tänäänViherlaakson koulun vanha juhlasali, Lukionahde 1 kello 1921.03.2023 Espoossa tavattavissa tiistaina ja torstainaTiistaina 21.3. klo 11 Espoontori, klo 15 Iso Omena
Torstaina 23.3. klo 12 Espoontori
Torstaina 23.3 Espoon valtuustotalo klo 18 Arjen turvallisuus - keskustelu. Mukana Mika Aaltola ja Jari Stolt. Musiikista vastaa Maarit Mila kvartetti. Lämpimästi tervetuloa, vapaa pääsy.
18.03.2023 Inkoossa lauantainaOlen tavattavissa Inkoossa lauantaina klo 10 - 11. S-marketin edessä. Lämpimästi tervetuloa juttusille!18.03.2023 Televisiossa Tv7- kanavan vaalitentissä lauantaina klo 19.00Olen mukana lauantaina 18.3.2023 suorassa lähetyksessä televisiossa TV7- kanavan vaalitentissä klo 19.00 - 19.30.
Aiheena on terveydenhuolto.15.03.2023 Pitsaa ja politiikkaa Espoossa - ravintola Se toinen vesi ja Espoon Yhteislyseon lukiolaisten vaalitenttiTervetuloa Pitsaa ja politiikkaa - päivätilaisuuteen Espooseen klo 12 - 14 ravintolaan Se toinen vesi, Merenkäynti 3 B, 02320 Espoo
Jutellaan, syödään pitsaa ja nautitaan myös musiikista.
Dj:nä toimii Iina Pitkänen. Tervetuloa - vapaa pääsy!

Ennen sitä olen mukana lukiolaisten vaalitentissä klo 10 - 11 Espoon yhteislyseossa Kilossa.14.03.2023 Mika Aaltola ja Jari Stolt puhumassa tilaisuudessani 23.3. Espoon valtuustotalossaTervetuloa Espoon valtuustotalolle 23.3. klo 18.
Arjen turvallisuus - keskustelutilaisuudessa puhuvat Mika Aaltola ja Jari Stolt.
Kumpikin oman alansa asiantuntijoita.13.03.2023 Vaalipaneeli VantaallaAmmattiliitto Pron vaalipaneeli Vantaalla Sokos Hotelli klo 18.00.09.03.2023 Espoon valtuustotalolla keskustelutilaisuusPuoluerajat ylittävä Keskustelutilaisuus klo 19 Espoon valtuustotalossa. Tervetuloa!07.03.2023 Naistenpäivän tapahtuma 8.3. klo 11- Espoon Lippulaiva Emotionin edessäTervetuloa Naistenpäivän tapahtumaan!07.03.2023 Puoluerajat ylittävä keskustelutilaisuus Tuusula ja Espoo 7.3. ja 9.3.Tervetuloa puoluerajat ylittävään keskustelutilaisuuteen.
7.3. Tuusula Keski-Uusimaa mediatalo klo 18 ja 9.3. klo 19 Espoon valtuustotalo.04.03.2023 4.-5.3. Kerava, Tuusula, PorvooLauantaina Kerava Puuvalonaukio klo 12 ja Tuusulan Jokela K kauppa klo 10. Sunnuntaina Porvoo Lundin kauppakeskus klo 12.02.03.2023 Arjen turvallisuus- keskustelutilaisuudet 2.3. Lohjalla ja 23.3. 2023 EspoossaArjen turvallisuus - keskustelutilaisuudet
Lohjalla ja Espoossa.
28.02.2023 Espoon Sello - Tule ry eli tuki- ja liikuntaelin keskustelutilaisuusTänään sain pikakutsun tiistaille 28.2. Espoon Sellon kirjastoon aamulla klo 9.00 alkavaan tuki- ja liikunta aiheiseen keskusteluun. Tervetuloa kuuntelemaan tärkeää asiaa klo 9.00 alkaen.
Oma puheenvuoroni on klo 9.40.
Kuinka ollakaan: jätin illalla Espoon valtuustossa aloitteen liittyen kaatumisten ennaltaehkäisyyn.25.02.2023 Tavattavissa Klaukkalassa, Espoossa ja PorvoossaLauantaina 25.2.
Klaukkalan tori klo 10.30
Espoo Sellon Ratsutori klo 13

Sunnuntaina 26.2.
Porvoon tori klo 12
Kulttuurikeskus Grand, Piispankatu 28
Hoitoa ja turvaa tapahtumassa puhumassa klo 1419.02.2023 Iloista laskiaista kaikille! Olen änään tavattavissa Hyvinkäällä Paakari Puustissa klo 11. Leipuri on leiponut sinne paljon laskiaispullia ☕️👩‍🍳 Tervetuloa juttusille!Iloista laskiaista kaikille! Olen tänään tavattavissa Hyvinkäällä Paakari Puustissa klo 11. Leipuri on leiponut sinne paljon laskiaispullia ☕️👩‍🍳 Tervetuloa juttusille!

Kauppalankatu 7-11
05800 Hyvinkää

https://paakaripuusti.com/contacts/

Lisätietoa >>16.02.2023 Apteekki-ilta - olen mukana keskustelemassa tänään - tästä linkistä voit seurata keskustelua klo 19.30Lisätietoa >>15.02.2023 Olen mukana YKAn ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan keskustelutilaisuudessa Demokratian toimintakyky ja kriisinkestävyys15.2.2023

Olen mukana YKAn ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan keskustelutilaisuudessa Demokratian toimintakyky ja kriisinkestävyys 15. helmikuuta Tiedekulmalla Helsingissä. Tilaisuuden tapahtumasivu löytyy YKAn verkkosivuilta ja sille on luotu myös Facebook-tapahtuma.


17.00 Tilaisuuden avaussanat, varadekaani Hanna Wass

17.10 Tutkimukseen pohjautuva päätöksenteko. Case: Covid19.

Miten koronapandemia vaikutti päätöksentekoon ja lainsäädännön prosesseihin? Mitä meidän pitää demokratian toimivuuden kannalta oppia tästä?

Keskustelijoina toimittaja Matti Mörttinen, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen, apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi ja vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.


17.35 Demokratian toimintakyky kriiseissä.

Suomi ja muut eurooppalaiset maat kamppailevat energiakriisin, taantuman ja haastavan väestökehityksen kanssa. Millainen toimintakyky edustuksellisella demokratialla on näiden haasteiden ratkomiseen? Tehdäänkö meillä politiikkaa demokratian kannalta kestävällä tavalla: uusintaako vai nakertaako poliittinen päätöksenteko demokraattista pääomaa ja järjestelmää?

Keskustelijoina Helsingin yliopiston tutkijat, yliopistonlehtori Emilia Palonen, väitöskirjatutkija Joonatan Virtanen ja yliopistolehtori Matti Ylönen.


18.00 Puoluesihteeripaneeli

Puoluesihteerit Kristiina Kokko (kok.), Veli Liikanen (vihr.), Riikka Pirkkalainen (kesk.) sekä valtiosihteeri Henrik Haapajärvi (sdp.)


18.30 Tilaisuuden lopetus


17.00 Tilaisuuden avaussanat, varadekaani Hanna Wass

17.10 Tutkimukseen pohjautuva päätöksenteko. Case: Covid19.

Miten koronapandemia vaikutti päätöksentekoon ja lainsäädännön prosesseihin? Mitä meidän pitää demokratian toimivuuden kannalta oppia tästä?

Keskustelijoina toimittaja Matti Mörttinen, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen, apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi ja vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.


17.35 Demokratian toimintakyky kriiseissä.

Suomi ja muut eurooppalaiset maat kamppailevat energiakriisin, taantuman ja haastavan väestökehityksen kanssa. Millainen toimintakyky edustuksellisella demokratialla on näiden haasteiden ratkomiseen? Tehdäänkö meillä politiikkaa demokratian kannalta kestävällä tavalla: uusintaako vai nakertaako poliittinen päätöksenteko demokraattista pääomaa ja järjestelmää?

Keskustelijoina Helsingin yliopiston tutkijat, yliopistonlehtori Emilia Palonen, väitöskirjatutkija Joonatan Virtanen ja yliopistolehtori Matti Ylönen.


18.00 Puoluesihteeripaneeli

Puoluesihteerit Kristiina Kokko (kok.), Veli Liikanen (vihr.), Riikka Pirkkalainen (kesk.) sekä valtiosihteeri Henrik Haapajärvi (sdp.)


18.30 Tilaisuuden lopetus
14.02.2023 Tavattavissa perjantaina ja lauantaina 17.- 18.2. 2023 EspoossaPerjantaina 17.2.
Espoo Lippulaiva Espresso House klo 16 - 17

Lauantaina 18.2.
Espoo Espoontori klo 11 - 12
Espoo Iso Omena HM / metron puoli ulkona klo 13 - 16
Iso Omenassa tarjolla grillimakkaraa!
11.02.2023 Lauantaina Sammatti ja Lohja, sunnuntaina Vantaan TikkurilaOlen tavattavissa:

Lauantaina Sammatissa klo 10 ja Lohjan torilla klo 11.
Sunnuntaina Vantaan Tikkurilassa uusi tori, klo 11.
03.02.2023 Lauantaina ja sunnuntaina Espoo, Mäntsälä ja Hyvinkää4.2. Lauantaina
Espoo Iso Omena Piispansilta klo 11 ulkotapahtuna
Espoo Iso Omena kirjasto vaalipaneeli Onnellinen vanhuus klo 13 - 14.
Juontajana Lorenz Backman ja musiikista vastaa Eino Grön

Espoo Karakallion tori klo 15

5.2. Sunnuntaina

Mäntsälä Kapinatori klo 11
Hyvinkää Kirjastoaukea klo 13

Tervetuloa!

27.01.2023 Tavattavissa Järvenpää, Mäntsälä, Askola, Myrskylä ja KarkkilaOlen tavattavissa viikonloppuna

28.1. Lauantaina
Järvenpään torilla klo 10 - 11

Mäntsälä (Citymarket) klo 12 - 14
Askola (Sale) klo 14.30
Myrskylä (Sale) klo 15.30

29.1. Sunnuntaina
Karkkilassa K- Supermarketilla klo 13
Mäntylänkatu 2, 03600 Karkkila21.01.2023 Olen tavattavissa 21.1. lauantaina ja 22.1. sunnuntaina Lohjalla, Espoossa ja Vantaalla21.1.2023 lauantaina

Lohjan Saukkola Kauppakuja klo 11 - 12
Espoon Vermon ravirata klo 13 - 14
Vantaan Myyrmanni Pääkäytävä klo 14.30 - 16.30

22.1.2023 sunnuntaina

Espoo Iso Omena, Piispansilta, HM ja metrolle mentävien ovien edustalla, ulkotapahtuma.
Grillimakkara tarjoilu.14.01.2023 Kierrän Uuttamaata tuttuun tapaan: Olen tavattavissa lauantaina Hanko, Raasepori, Karjaa ja InkooHangon tori klo 10-11
Raasepori Raatihuoneentori klo 12-13
Karjaa, K-supermarket klo 14-15
Inkoo, S-Market klo 16-17

Tervetuloa juttusille!
Olen kiertänyt Uuttamaata vuodesta 2011 koko ajan, myös vaalien välissä. En ole taukoillut eduskuntakaudella - neljän vuoden aikana voisi myös himmailla. En ole unohtanut äänestäjiäni. Kiitos, että evästätte ja tuotte minulle tietoon asioita.

Ei niin pientä asiaa, etten Sinua kuuntelisi!
Terkuin Arja

 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi