Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

18.01.2023 Kirjallinen kysymys: Oikeusministeriön mahdollinen puoluerekisterin valvontaa koskeva laiminlyönti

Eduskunnan puhemiehelle
Rasismilla tarkoitetaan ihmisten rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien perusteella tapahtuvaa syrjintää, eli ihmisten eriarvoista kohtelua. Suomessa rikoslaki kieltää syrjinnän rodun perusteella eri tilanteissa. Tämä kielto perustuu perustuslaissa turvattuun jokaisen oikeuteen tulla kohdelluksi samanarvoisina. Rikoslaissa esimerkiksi kielletään syrjintä, työsyrjintä, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan rodun perusteella. Muissa tapauksissa syrjinnän kielto ei kuitenkaan koske yksityisten henkilöiden välisiä suhteita. (Minilex)

Syrjintä on Suomessa kielletty muun muassa perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa.

Perjantaina 13.1.2023 politiikan toimittajien vaalitentissä pääministeri Sanna Marin luonnehti perussuomalaisia seuraavasti: Soinin perussuomalaiset oli hyvin erilainen puolue kuin tämä nykyinen, joka on mennyt enemmän oikealle, vielä konservatiivisemmaksi, ja joka on selkeästi ja aidosti ollut puheiltansa myös – jos katsotaan kansanedustajien puheita – avoimesti rasistinen puolue.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Helsingin Sanomissa (13.1.):
– Ajatus siitä, että joku suomalainen puolue olisi rasistinen on hyvin erikoinen ja vakava. Puoluelaki edellyttää että sitoutunut perustuslakiin ja kansanvaltaisten periaatteiden noudattamiseen. Jos Suomessa olisi rasistinen puolue, se tarkoittaisi että oikeusministeriö olisi puoluerekisterin ylläpitäjänä epäonnistunut tehtävässään.

Puolueilla on puolueohjelma joihin kunkin puolueet ja tavoitteet on kirjattu. Tavoitteet eivät saa olla rikos- tai perustuslakien vastaisia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko oikeusministeriö laiminlyönyt puoluelain mukaista puoluerekisterin valvontavelvoitetta?
Onko perussuomalaisen puolueen puolueohjelma lakien vastainen? 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi