Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

08.10.2020 Lakialoitteeni saattohoidosta toteutumassa - myös Terhokoti pelastettava

Jätin taannoin kirjallisen kysymyksen ministerille Terhokodin ja saattohoidon tilanteesta. Kysyin myös saattohoitolain perään, josta olen jättänyt kaksikin kertaa lakialoitteen ja lukemattoman määräin muita toimenpiteitä vuosien 2011 - 2020 välisenä aikana. Tässä alla ministerin vastaus. Alleviivattuna tässä tekstissä nyt lopultakin minusteriön vastaus myös laki-asiaan. Vihdoinkin asiat liikahtavat eteenpäin.

Silti on edelleenkin vielä paljon tehtävää. Työ jatkuu ja Terhokodin toiminta on turvattava. #terhokoti #saattohoito

Vastaus kirjalliseen kysymykseen HUS-sairaanhoitopiirin vaativan tason saattohoitopalveluiden järjestämisestä ja laadukkaasta saattohoidosta, Terhokodissa saattohoitoon erikoistuneen henkilöstön työn jatkuvuudesta sekä saattohoitolain säätämisestä

Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 661/2020 vp:
Miten hallitus turvaa sen, että saattohoitoa tarvitsevat potilaat saavat tulevaisuudessakin laadukasta vaativan erityistason saattohoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella,
miten hallitus turvaa työn jatkuvuuden YT-neuvotteluiden uhan alla oleville todellisille saattohoitotyön moniosaajille ja
aikooko hallitus säätää saattohoitolain?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
HUS järjestämisvastuullisena vastaa vaativan erityistason saattohoidon järjestämisestä sairaanhoitopiirinsä alueella. Saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana Suomessa ja HYKS-sairaanhoitoalueen kunnissa. Pääkaupunkiseudun kuntien omat saattohoitopaikat ovat nelinkertaistuneet 20:stä 80:een viimeisten vuosien aikana. Kotisairaalatoimintaa on kehitetty ja laajennettu. Vaativan erityistason saattohoidon palvelun järjestämisvastuu on HUS:lla.

HUS Syöpäkeskuksessa toimii HUS Palliatiivinen keskus, ja Terhokoti on tarjonnut vaativan erityistason saattohoitoa HYKS-sairaanhoitoalueella. Terhokoti on palvellut HYKS- sairaanhoitoalueen asukkaita maksusitoumuksella, jotka HUS Palliatiivinen keskus on myöntänyt yhtenäisten kriteereiden mukaisesti vuodeosastohoitoon. Terhokodin toiminnasta ja taloudesta vastaa Terho-säätiö. Terhokodissa työskentelee pitkälle kouluttautuneita saattohoidon ammattilaisia, jotka myös kouluttavat muiden toimintayksiköiden saattohoitoon osallistuvia työntekijöitä.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat perustaneet ja laajentaneet omia saattohoitoyksiköitään sekä kotisairaaloitaan. Vaativaa erityistason saattohoitoa täytyy olla riittävin voimavaroin sekä tarpeen mukaisessa laajuudessa järjestettynä HUS-alueella, joten tämän alan osaamiselle ja koulutetuille ammattiryhmille tulee jatkossakin olemaan tarvetta.

Eduskunta hylkäsi eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen (KAA 2/2017 vp) vuonna 2018, mutta edellytti sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämän lausuman (StVM 4/2018) mukaisesti, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi.

Asiantuntijatyöryhmän toimesta on vuonna 2019 julkaistu kaksi raporttia, joissa kuvataan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytila Suomessa, kehittämistarpeet, valtakunnallinen palveluketjumalli, määritetään laatukriteerit ja annetaan toimenpidesuositukset palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta.

Asiantuntijatyöryhmä perusti vuoden 2019 lopussa niin kutsutun säädöstyöryhmän pohtimaan, riittävätkö uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puutteiden korjaamiseksi vai tarvitaanko myös lainsäädäntöön muutoksia.

Säädöstyöryhmän alkuvuonna 2020 valmistuneen arvion mukaan myös lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia.

Säädöstyöryhmä valmistelee tällä hetkellä saamansa palautteen perusteella tarkennettua ehdotusta, joka esitellään asiantuntijatyöryhmälle syksyn 2020 aikana. Lopullinen esitys valmistuu kevään 2021 kuluessa.

Asiantuntijatyöryhmän toimikausi päättyy 30.6.2021.
Helsingissä 6.10.2020
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi