Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

11.11.2019 Raaseporin ja Rovajärven onnettomuuksien varusmiesten korvaukset on maksettava - lue tästä jättämäni aloitteet asian eteenpäin viemiseksi

Varusmiesten vakuutusturvassa oli 1.1. 2017 - 31.12.2018 välisenä aikana pimento. Kun vapaaehtoisessa kriisinhallinnassa toimivat eli rauhanturvaajat saivat 1.1. 2017 lisävakuutusturvan, sitä ei sen sijaan myönnetty lakisääteistä varusmiespalvelusta, vapaaehtoista asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta suorittaville henkilöille. Kriisinhallinnassa toimiville ja heidän edunsaajilleen turvattiin enimmillään 210 000 euron korvaukset. Suomalaiset varusmiehet, jotka kotimaassaan suorittavat palvelusta jätettiin täysin ilman.

Laki varusmiesten lisävakuutusturvasta astui voimaan vasta 1.1. 2019. Laki koski vain tuon ajankohdan jälkeen tapahtuneita onnettomuuksia. Ennen lain voimaantuloa tapahtui kuitenkin koko Suomea järkyttäneet onnettomuudet: Raaseporissa sotilasajoneuvon ja kiskobussin törmäyksessä kuoli kolme ja Rovajärvellä mönkijäonnettomuudessa yksi varusmies. Yksikään näiden onnettomuuksien uhreista tai edunsaajista ei ole saanut lisävakuutusturvan mukaista korvausta.

Taannehtivien korvausten kustannukset olisivat olleet vanhemmille yhteensä 160 000 euroa, mikäli kaikkien menehtyneiden varusmiesten vanhemmat olisivat olleet edunsaajana. Mikäli varusmiehellä olisi ollut arvo- tai aviopuoliso, korvaus olisi ollut 200 000 euroa/leski. Mikäli varusmiehellä olisi ollut lapsia, korvaus olisi ollut 40 000 euroa/ lapsi. Loukkaantuneille varusmiehille korvaus olisi ollut vamma-asteen mukaan.

Olen tehnyt lukuisia aloitteita, jotta korvausasia olisi saatu hoidettua kuntoon. Valitettavasti se ei ole onnistunut.
Olen jättänyt myös oikeuskanslerille kantelun, sekä kirjoittanut Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Oikeuskansleri vastasi, että korvausten maksaminen on yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa.

Tästä voit lukea kaikki eduskunnassa jättämäni aloitteet aiheesta. Tällä kaudella tiedustelin vielä kerran kirjallisella kysymyksellä korvausten perään, sekä jätin aiheesta toimenpidealoitteen. Ministerin vastaus on kylmää kyytiä.

Raaseporin onnettomuutta käsiteltiin syksyllä 2019 käräjäoikeudessa. Syyttäjä päätti kuitenkin luopua vaatimuksista Raaseporin sotilasajoneuvon kuljettajaa kohtaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on ilmoittanut hakevansa valituslupaa hovioikeudelta. Asian käsittely jatkuu.

Svenska Yle haastatteli minua aiheesta syksyllä 2019. Korvaukset tulisi mielestäni maksaa valtion varoista. Svenska Yle haastatteli myös silloista valtiovarainministeri Petteri Orpoa, jonka hallitus ei kannattanut aiheesta esittämääni lakialoitetta vuonna 2018. Haastattelussa Orpo toteaa nyt vuotta myöhemmin, että Rinteen hallituksen tulisi tehdä asialle jotain. Epätodellista. Aika muuttaa ajatukset, vai onko se sittenkin vain oppositio? Niin tai näin, asia on hoidettava kuntoon.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/13/skogbyolyckans-anhoriga-blev-utan-ersattningar-inte-vet-jag-vad-ett-liv-ar-vart


Lakialoite


LA
27
2017 vp
Arja Juvonen/ps


Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Kirjallinen kysymys


KK
466
2017 vp
Arja Juvonen/ps


Kirjallinen kysymys sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain päivittämisestä ja lakialoitteen etenemisestä ministeriössä

Ministerin vastaus

Lakialoite


LA
48
2018 vp
Arja Juvonen/ps


Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

Toimenpidealoite


TPA
30
2018 vp
Arja Juvonen/ps


Toimenpidealoite sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp) annetun lain voimaantulon soveltamisesta taannehtivasti

Kirjallinen kysymys


KK 119/2019 vp
Arja Juvonen/ps


Lakisääteistä asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille varusmiehille

Ministerin vastaus

Toimenpidealoite


TPA
11
2019 vp
Arja Juvonen/ps


Toimenpidealoite asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti ajanjaksolta 1.1.2017—31.12.2018 onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille

Lisäksi sähköposti presidentti Niinistölle ja kantelu oikeuskanslerille v. 2018. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi