Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

20.09.2019 Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: hallituksen sote-politiikka lupaa paljon, mutta antaa vähän

TIEDOTE 20.9.19
julkaisuvapaa


Perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: hallituksen sote-politiikka lupaa paljon, mutta antaa vähän


Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen epäilee, että mikäli sitova hoitajamitoitus tulee, se tulee pahasti viiveellä, jos lainkaan.

- Hoitotakuu ei toteudu, sillä lääkäreitä ei ole tulossa lisää. Todellisuudessa potilaat aiotaan ohjata tukitoimiin, kuten sosiaaliohjaajalle tai fysioterapeutille. Lailla ole merkitystä, ellei hoitajamitoituksen laiminlyömiseen yhdistetä sanktioita. Hoitoisuuden arvioinnista ollaan tekemässä liian monimutkaista.

Asia nousi esille tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan julksiessa kuulemisessa, jossa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puhuivat hallitusohjelman toimeenpanosta.
- Hoitoalalla on jo nykyisellään lukuisia mittareita, joilla hoitoisuus pystytään arvioimaan. Hoitajien ammattitaitoa aliarvioidaan ja jälleen halutaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Sama asiantuntijarumba jatkuu vuodesta toiseen. Näyttää, että hallitus yrittää piilottaa hoitoisuuden arvioinnin taakse sen tosiasian, ettei hoitajia ole varaa palkata lisää, Juvonen moittii.

Omaishoitajien heikko yhteiskunnallinen asema sivuutettiin

Perussuomalaiset esittää omaishoidontuen verovapautta. kansanedustaja Minna Reijonen (ps.) huomautti tilaisuudessa, että omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, joka omalta osaltaan vähentää hoidon kustannuksia.

- Valtiohallinto ei kuitenkaan arvosta heidän työpanostaan. Kysymykseeni siitä, onko hallitus valmis säätämään omaishoidon tuen verovapaaksi, ei vastattu lainkaan, Reijonen kritisoi.

Alueellinen yhdenvertaisuus on uhattuna

Perussuomalaiset edustajat huomauttivat lisäksi, että alueellisia eroja sairastavuudessa ei ole huomioitu tarpeeksi.

- Kun osasta kuntia lakkautetaan palvelut, potilaat viedään kauas omaisistaan ja mahdollisuudet vierailuihin vähenevät.

- Ei ole hyväksyttävää, että sote-uudistuksessa Pohjois- ja Itä-Suomi jätetään heitteille. Keskittämisasetus on arvioitava uudestaan, sillä nyt on vaarana, että Kemin keskussairaalasta loppuu päivystys ja siitä tulee laajennut terveyskeskus, kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) vaatii.

Osatyökykyisten ja ikääntyneiden työurien pidentämiseen ei konkreettisia toimia.

Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet korostivat, että työurien pidentämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää olisi ajoissa aloitettu kuntoutus, joka ylläpitää työkykyä.
- Rinteen hallitus ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän ikääntyneiden ja osatyökykyisten ongelmia. Kun hallituksen työllisyystavoitteet eivät toteudu, laistaako hallitus lopuistakin lupauksistaan, korottaako se veroja vai lisätäänkö valtion omaisuuden holtitonta myymistä entisestään” valiokunnan perussuomalaiset jäsenet ihmettelevät.

Valiokunnan jäsenet kritisoivat kuulemiseen varattua lyhyttä aikaa ottaen huomioon, kuinka merkittävistä asioista on kyse. Vastauksia saatiin niukasti ja ne olivat heidän mukaansa ympäripyöreitä.


Lisätiedot:

Arja Juvonen, 050 531 1108
Minna Reijonen, 050 514 4567
Kaisa Juuso, 044 575 7758 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi