Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

11.01.2019 Meillä kaikilla on jo melkein omaishoitajan hanskat käsissä

Kehittämispäällikkö Riitta Kuismanen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalla siitä, miten omaishoitajan tilanteeseen työelämässä (2.1. 2018 Omaishoitaja kohtaakannustinloukkuja..)

Nykyinen työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän tilapäisen poissaolon töistä pakottavista perhesyistä esimerkiksi sairauden takia. Kun kyseessä on poissaolo erityistä pidempiaikaista läheisen hoitoa varten, niin työnantajan on pyrittävä järjestämään mahdollisuus poissaoloon töistä. Laki mahdollistaa vapaaseen, mutta ei velvoita työnantajaa sellaista antamaan. Vapaa on myös palkatonta.

Vapaata omaishoitajuuteen haetaan ja sovitaan suomalaisessa työelämässä vähän. Syynä voi olla taloudelliset syyt, sillä omaishoidontuki ei vastaa palkkatuloa. Työelämässä voi olla myös tilanteita, joissa työtekijän ei ole mahdollista saada vapaata työstä tai että mahdollisuutta vapaaseen ei tunneta hyvin. Nämä vastaukset sain omaishoidon ja työelämän yhteensovittamisesta jättämääni kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa vuonna 2016.

Hallituksen linja on ollut omaishoitoon kannustava. Monet ihmiset hoitavat työnsä ohessa läheistään hyvinkin pitkiä aikoja ja työn pitäisi joustaa myös näissä tilanteissa. Yhteiskunnnassa tulisi myös tajuta, mihin Suomi on matkalla. Ikääntyneiden määrä lisääntyy entisestään ja yhä useampi työikäinen tarttuu jossakin vaiheessa omaishoitajan hanskoihin hoitaakseen läheistään.
Syynä tähän on sydämen tahto ja inhimillisyys , mutta vanhustenhoidon tilanne herättää myös ihmisissä pelkoa. Hallitus tavoittelee soteuudistuksella kolmen miljardin kustannussäästöä sosiaali- ja terveydenhuollon ja vanhustenhoidon sektorilta. Kuitenkin juuri vanhustenhoidon ja erityisesti kotihoidon epäkohdat ja resurssien vähyys nousevat toistuvasti julkisuudessa esiin. Mistä sieltä enää voidaan säästää?

Ihmiset haluavat toisenlaista vanhustenhoitoa ja omaishoito voisi olla juuri sitä. Omaishoitajuus ei ole kuitenkaan mikään kevyt toimi, eikä sitä sellaisena saisi kaupitella. Hallituksen tulisikin ottaa kantaa myös konkreettisiin asioihin kuten esimerkiksi omaishoidon ja työn yhteensovittamiseen. Konkreettiset ja vaikuttavat toimet olisivat todellista omaishoidon linjausta.Tulisiko työnantajan velvollisuuden antaa vapaata omaishoito tilanteessa olla kirjattuna lakiin suositusten sijaan? Entäpä omaishoitovapaan aikana maksettavat korvaukset? Omaishoidontuen korottaminen ja tuen vapauttaminen verotukselta olisivat linjauksia, jotka tukisivat myös työelämässä olevan mahdollisuutta jäädä omaishoitajaksi. Omaishoitosopimus- ja tukiasiat tulisi myös käsitellä ja myöntää nopeasti ilman viivytyksiä hakijoiden erilaiset tilanteet huomioiden. Joskus on tilanteita, että aikaa ei ole tuhlattavaksi kuten läheisen äkillinen, vakava sairastuminen tai saattohoito. Omaishoitajien tekemä työ on äärettömän merkityksellistä. Suomalainen työelämä tarvitsee myös sydäntä ymmärtääkseen sen. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi