Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

03.12.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalta sotainvalidien laitoshoitoa koskeva lakialoite - perussuomalaisille asia erittäin tärkeä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt esittää yhteisellä lakialoitteella sotainvalidien laitoshoitoon oikeuttavan haitta-asterajan alennetamista 20 prosentista 10 prosenttiin. Yhdessä päätetty esitys on seurausta keskustelusta ja pohdinnasta siitä, miten sotainvalidien mahdollisuus päästä laitoshoivaan olisi järjestettävissä inhimillisesti ja hyvin. Lakialoitteen tarkoituksena on parantaa sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa.

Sotaveteraanien asia on meidän kaikkien yhteinen. Meidän tulee tehdä kaikkemme, että heille annettavat palvelut ovat sujuvia ja esteettömiä. Sotaveteraanit ansaitsevat Suomelta kiitosta ja hyviä palveluja. Yhteisellä lakialoitteella valiokunta korostaa asian tärkeyttä entisestään. Valiokunnan ainoana perussuomalaisten varsinaisena jäsenenä iloitsen tehdystä yhteisestä lakialoitteesta.

Lakialoitteella esitetään sitä, että oikeus valtion korvaamaan laitoshoitoon koskisi jatkossa myös alhaisemman haitta-asteen omaavia sotainvalideja.

Perussuomalaiset pitävät erittäin tärkeänä sitä, että vanhustenhoidon hoiva- ja laitospaikkojen riittävä saati turvataan tulevaisuudessa. Tähän olemme ottaneet jo kantaa lukuisia kertoja ja myös vaihtoehtobudjetissamme asiaa käsitellään. Laitospaikkojen alasajo on pelottavaa ja sen suunta on vaarallinen. Pahimmillaan seurauksena on tila, jossa hoivapaikkoja ei ole enää oman kunnan alueella vaan ne vähäiset hajasijoitetaan pitkien matkojen päähän. Tämä on erityisesti ongelmana pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pitkien etäisyyksien maaseudulla. Me perussuomalaiset haluamme, että vanhus saa hyvää hoitoa tutussa ja turvallisessa paikassa. Se on perussuomalaisille kunnia-asia. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi