Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

29.10.2018 Vanhustenhoidon valvontaan ”vanhuspoliisit” eli vanhusasiavaltuutetut, oikeusasiamies ei pelkästää riitä

Eduskunnan puhemies Paula Risikon mukaan vanhusasiavaltuutettua parempi vanhusten asioiden valvoja olisi oikeusasiamies(IL Puhemies Risikko tyrmää ehdotuksen vanhuusasiainvaltuutetusta - esittää toista vaihtoehtoa: ”Olennaista on toimivalta”28.10. 2018)

Oikeusasiamies ei pelkästään riitä. Vanhustenhoidon tilannetta tulee seurata ja sen epäkohtiin puuttua kuitenkin myös alimmilla tasoilla.
Vanhusasiavaltuutetun toimenkuvia tulisi perustaa alueellisesti siten, että ihmisillä olisi myös matalankynnyksen mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan omaan lähiseudun henkilöön, joka auttaisi ja neuvoisi vanhustenhoidon kysymyksiin liittyvissä ongelmissa.

Suomi on pieni maa, mutta valtavan suuri, kun katsomme vanhustenhoidon sektorin monipuolisuutta, laajuutta sekä vanhusten määrää. On erilaisia toimijoita ja alueellisissa eroja ja elämme vanhustenhoidon suuressa murroksessa ikinä. Huonokuntoisia vanhuksia hoidetaan entistäkin enemmän kotihoidon turvin ja valvovan silmän ulottuvuus vanhusten koteihin on heikko ja hidas. Yhä useampi omaishoitaja on itsekin iäkäs ja sairas. Suomen, joka niitä mainetta maailmalla yhtenä onnellisimmista maista, tulisi osoittaa myös ryhdikkyyttä siinä, miten se hoitaa ja kohtelee ikääntyvää väestöään Suomessa.

Monen vanhuksen onni on kadonnut ja muuttunut harmaaksi yksinäisyydeksi. Me voimme jokainen katsoa näissä asioissa peiliin ja miettiä, mitä tekisimme asioille. Selkeät vanhustenhoidon laiminlyönnit, epäkohdat, puutteet ja kaltoinkohtelut tulee voida saada kertoa heti ja välittömästi, jo samana päivänä ne havaittuaan eteenpäin. Tällaista mahdollisuutta meillä ei ole ja jos on, niin kynnys on liian korkea.

Tällaisena ”vanhuspoliisina” toimisi alueellinen vanhusasiavaltuutettu, joka käynnistäisi sitten tarvittavia toimia heti, ei vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua. Vanhuksella ei ole aikaa odottaa.

Vanhusasiavaltuutetulta löytyy Suomessa jo pieni jalanjälki. Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö palkkasi vuonna 2008 Suomen ensimmäisen vanhusasiavaltuutetun Jyväskylässä. Valtuutettu Pauliina Takala herätteli päättäjiä ja toimi ikääntyvien äänen kuuluviin saattajansa ja vanhuspolitiikan toimijoiden yhteistyön rakentajana. Hänen tehtävänä oli myös arvioida vanhusten edun ja oikeuksien toteutumista ja seurata vanhusten elinolosuhteita. Lisäksi valtuutettu seurasi lainsäädäntöä, tiedotusvälineitä ja eri viranomaisten käytäntöjä.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen vanhusasiamiehen toimenkuvan perustamisesta valtakunnallisesti. Olen itse tehnyt alueellisen vanhusasiavaltuutetun ja valvojan toimenkuvan perustamisesta valtuustoaloitteen Espoossa jo vuonna 2012. Myös eduskunnassa olen tehnyt erilaisia toimia muun muassa kirjallisia kysymyksiä ja talousarvioaloitteita vanhusasiavaltuutetun toimenkuvan perustamiseksi. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi