Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

10.01.2018 Huudan ministeriä, oikeuskansleria, työnantajia, päättäjiä, liittoja ja kolmikantaa ratkaisemaan hoitajien hätätilanteen Meilahden sairaalassa

Tilanne Helsingin Meilahden sairaalassa on kriittinen. Kun leikkaussalissa työskentelevät hoitajat sanovat, että he eivät enää jaksa, on aika puuttua asiaan (Hs 10.1.2018 Meilahdessa tehdään Suomen vaativammat leikkaukset, mutta nyt hoitajat eivät enää jaksa)

Hoitajien ääni on kuultava ja huudankin nyt paitsi hoitajana myös päättäjänä asiasta vastaavaa ministeriä, oikeuskansleria (periaatteelliset ja laajakantoiset kysymykset), liittoja, työnantajia, meitä kaikkia päättäjiä ja kolmikantaa esiin kommentoimaan ja ottamaan kantaa tähän vakavaan tilanteeseen, mutta myös ratkaisemaan tämän hoitajien hätätilanteen Helsingin Meilahden sairaalassa. Tilanne ei ole uusi eikä yllättävä. Miksi nämä viestit hoitotyön kentältä ja hoitajilta saavat vain jatkua ilman että niihin puututaan? Tarvitsemmeko aina sen oman tai läheisen kokemuksen "maata paareilla matkalla leikkuriin ja tosielämän teho-osastolle", ennen kuin olemme valmiita muutoksiin. Nämä hoitajat ovat kirurgin oikea käsi ja tarvitsevat huomion ja heidän hätähuutoonsa on vastattava heti.

Leikkausosaston hoitajat ovat jo keväällä kirjoittaneet kirjeen johdolle, jossa he ovat kertoneet työolojen vaikeudesta. Kohtuuttomia ja pitkiä työputkia, jatkuvaa varallaoloa ja epäsäännöllisiä työaikoja ilman kunnollista vapaata palautua raskaan työn aiheuttamasta väsymyksestä. Lisäksi tulevat esille myös palkkaukseen liittyvät epäkohdat: osaavan, koulutetun ja työhönsä sitoutuneen leikkaussalihoitajan palkka ei vastaa työn vaatimuksia.

Meilahden johto on todennut, että hoitajien viesti otetaan vakavasti, mutta toimet tilanteen parantamiseksi ovat hitaita. Miksi ihmeessä? Johdon tehtävä on varmistaa potilasturvallisuuden varmistaminen sairaalassa. Sairaalan on ryhdyttävä hakemaan ja houkuttelemaan tosissaan henkilöstöä ja ryhdyttävä myös perehdyttämään sitä järjestelmällisesti. Koulutukseen ja perehdytykseen on saatava lisää resursseja ja henkilöstön määrää on lisättävä. On totta, että erikoisalojen osaaminen tulee vain pitkällisellä harjoittelulla ja siksikin perehdyttäminen on tärkeää. Myös alan opiskelijoiden huomioiminen harjoittelun ohessa on tärkeää ja tehohoidossa ja leikkauspuolella hyvin pärjäävät ja taitavat opiskelijat tulisi yrittää saada innostumaan suuren sairaalan työpaikoista. Työn ohessa on tarjottava asuntoja ja muita mahdollisia etuja jäädä pääkaupunkiseudulle työskentelemään. Erityisen tärkeä on palkkaus ja on syytä ryhtyä maksamaan näissä tilanteissa työntekijöille reiluja ylimääräisiä ikä- kokemus- osaamis- ja varallaololisiä. 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi