Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 Arja Juvonen ammattikuva
<< Kaikki blogikirjoitukset

23.09.2017 Kaksi kirjallista kysymystä: Kikyneuvottelut järjestäytymättömillä työpaikoilla ja Kikyn täytäntöönpano ja sen vaikutukset julkiselle taloudelle ja työntekijöille

1. Kirjallinen kysymys
Kilpailukykysopimusneuvottelut järjestäytymättömillä työpaikoilla, niihin ohjeistaminen ja niissä onnistuminen ja henkilöstön kuuleminen

Eduskunnan puhemiehelle

Kilpailukykysopimus eli Kiky on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimus, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kilpailukykysopimuksessa on määräyksiä työ- ja virkaehtosopimuksista, sosiaalivakuutuksesta, muutosturvasta ja työterveyshuollosta sekä paikallisesta sopimisesta. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin perustuvat Kikyn perusteella tehtyihin lainsäädännön muutoksiin sekä työehtosopimuksiin, joilla on toteutettu kilpailukykysopimuksen määräyksiä alakohtaisesti. Työntekijöitä koskeva konkreettinen muutos on ollut muun muassa työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa sekä työntekijän lomarahojen leikkaaminen.

Kilpailukykysopimuksia neuvoteltaessa järjestäytymättömissä yrityksissä nousi esiin sopimuksen neuvotteluoikeuteen liittyvät asiat. Ongelmaksi nousi kysymys, että kuka oli oikeutettu neuvottelemaan henkilöstön puolesta. Työehtosopimukset eli tessit rajaavat neuvotteluoikeuden tarkasti luottamusmiehelle tai luottamushenkilöille. Jos yritykset ovat järjestäytymättömiä, heillä voikin olla valittuna luottamusvaltuutettu, jolla ei ole selkeää oikeutta neuvotella asioista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus ohjeisti eri neuvotteluosapuolia kilpailukykyneuvotteluista? Miten neuvottelut onnistuivat järjestäytymättömillä työpaikoilla, keitä niihin osallistui ja tuliko henkilöstön edustus kuulluksi?

2. Kirjallinen kysymys
Kilpailukykysopimuksen täytäntöönpano yrityksissä, sen vaikutukset julkiselle taloudelle ja työntekijälle, sekä kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomien ongelmien huomioiminen yrityksissä

Kilpailukykysopimus eli kiky on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimus, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Kiky on herättänyt paljon keskustelua ja sen vaikutuksia on käyty paljon läpi eri työpaikoilla. Työntekijää konkreettisesti koskettavaa työajan pidennystä on lähdetty toteuttamaan työpaikoilla eri tavalla. Työaikaa pidennettiin 24 tuntia/ vuosi, mikä on noin kolmen työpäivän verran. Myös lomarahojen leikkaaminen on noussut usein keskusteluissa esiin.

Kikyn työaikaan liittyvän muutoksen käyttöönotossa on eroja. Ne työntekijät, joilla on kellokortti se on käytössä. Suoritettavaa työaikaa on lisätty 2 tuntia/ kuukausi. Kaikilla työpaikoilla ei ole kuitenkaan kellokorttijärjestelmää.
Kikyyn kohdistuva kritiikki on näkynyt työpaikoilla ja muun muassa Jyväskylän Rautpohjassa toimivan Valmetin tehtaan 370 metallityöntekijää ilmoittivat tällä viikolla vuorokauden lakosta (Keskisuomalainen 22.9.2017). Syiksi he ovat ilmoittaneet muun muassa muutokset työajoissa ja kiky-sopimuksen aiheuttamat ongelmat.

Miten hallitus näkee kilpailukykysopimuksen onnistuneen tavoitteessaan ja kuinka paljon se on luonut työpaikkoja? Miten sopimuksen tuoma 24 tunnin lisätyöaika/ vuosi käytetään yrityksissä? Miten hallitus huomioi sopimuksen mukanaan tuomat ongelmat työpaikoilla ja millaisia vaikutuksia sopimuksella on ollut julkiseen talouskasvuun sekä yksittäiseen työntekijään? Kirjoita perustelut tämän päälle tai alapuolelle]

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka paljon kilpailukykysopimus on luonut työpaikkoja ja paljonko niitä arvioidaan syntyvän kaikkiaan? Miten kilpailukykysopimuksen tuoma 24 tunnin lisätyöaika/ vuosi käytetään yrityksissä? Miten hallitus huomioi Kikyn mukanaan tuomat ongelmat työpaikoilla? Miten talouskasvu on noussut kilpailukykysopimuksen myötä ja miten se on taasen laskenut yksittäisen työntekijän kannalta? 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi