Etusivu Kuka
olen
Kunta-
politiikka
Eduskunta-
työ
Ajan-
kohtaista
Blogi Artikkelit
 
Valtiopäivätoimet Arja Juvonen

Puheet eduskunnassa Arja Juvonen

 
<< Kaikki ajankohtaiset

08.10.2019 Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus on kepponen hoito-alan koulutetuille henkilöille

Hallituksen esittämä vanhustenhoidon henkilöstömitoitus on kepponen hoitoalan koulutetuille ammattihenkilöille, sillä se antaa työnantajalle mahdollisuuden vähentää lähi- ja sairaanhoitajia vanhustenhoidon kentältä. Ihmettelen, että millä ihmeellä hoitoalan liitot Super ja Tehy on saatu hyväksymään tämä esitys.

Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus nousi tänään moneen otteeseen esille eduskunnan istunnossa, jossa käsiteltiin hallituksen budjettia vuodelle 2020.

Tulevaisuudessa korkeasti koulutetun hoitoalan työntekijän rinnalle ja tilalle on mahdollista palkata matalamman koulutustason avustava henkilöstöä, sillä mitoitukseen lasketaan myös hoiva-avustajat, hoito-apulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja hoiva-alan opiskelijoita.

Koska matalamman koulutustason omaavat työntekijät eivät voi olla yksin tai keskenään työyksikössä töissä, tarvitaan sinne se yksi lähi- tai sairaanhoitaja, joka kantaa vastuuta yksikön työvuorossa. Heitä ei kuitenkaan tarvitse olla sen enempää työvuorossa ja tämä on pelottavaa.

Nyt olisikin erittäin tärkeää, että hoitajia edustavat liitot Super ja Tehy kommentoisivat, onko pelko aiheellista.

Koska henkilöstömitoituksen rahoitus on vielä täysin järjestämättä ja lain voimaantuloa viivytetään vuoteen 2023, on täysin selvää, että henkilöstömitoitus tullaan tekemään niin säästöliekillä kuin ikinä. Silloin palkkapolitiikka ja henkilöstökulut ovat ne, joita katsotaan.

JHL on myöntänyt monessa yhteydessä julkisesti, että hoiva-avustajat saapuvat hoivatyön kentälle, mutta että heitä myös tarvitaan. Heille t kiitos rehellisestä puheesta.

Hoitajana pidän tärkeänä, että hoiva-alalle saadaan erilaisia osaajia, sillä vanhustenhoidon kentällä on työtä laidasta laitaan. On olemassa paljon avustavia tehtäviä ja tukitoimia, joissa hoiva-avustajia ja hoitoapulaisia tarvitaan.

Terveydenhuollon ammattiosaajilla on kuitenkin se päävastuu asiakkaiden hoidon kokonaisuudesta ja potilasvahinkojen ennaltaehkäisyssä. Avustavia ja tukitehtäviä suorittavista työntekijöistä ei saa tulla hoiva-alalla enemmistöä, vaan hoitotyö on pidettävä ammattikoulutettujen hoitajien vastuulla ja käsissä.

Kyse on kokonaisvastuusta ja potilasturvallisuudesta, johon liittyvät muun muassa sairauksien ja oireiden tunnistaminen, erilaiset hoitotoimenpiteet sekä lääkitykseen liittyvät kysymykset ja tehtävät.
 
Arja Juvonen, Puh. 050-531 1108, 09-432 3060, , www.eduskunta.fi